„Nemám nad sebou riadiaceho dôstojníka,“ povedal nám v lete minister zdravotníctva Ivan Uhliarik. Narážal tým na dovtedajšiu prax, keď bábkoví ministri zdravotníctva plnili pokyny záujmových skupín. Vládou a parlamentom prudko regulované odvetvie s veľkým a rýchlo sa zväčšujúcim balíkom zdrojov je ideálnym miestom pre tunelovanie po politickej linke.

Po polroku možno povedať minimálne to, že minister našiel dobrú škôlku pre obsadzovanie špičkových pozícií, ktoré navrhujú či pripomienkujú zákony a priamo zasahujú do mnohých procesov v zdravotníctve. Ich spoločným znakom je, že si môžu do životopisov zapísať aj Pentu, resp. jej blízke firmy. Skupina je v zdravotníctve prítomná najmä cez poisťovňu Dôvera či sieť lekární Dr. Max.

Niektoré z mien, o ktorých je reč:

Ján Gajdoš, predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Gajdoš túto funkciu už zastával od roku 2005 do januára 2007, keď ho z funkcie odvolala vláda Roberta Fica. Pred posledným vymenovaním pracoval pre Pentu v rôznych pozíciách. V arbitráži, ktorú Dôvera vedie proti Slovensku, je jej svedkom proti štátu. (Dnes pritom šéfuje inštitúcii, ktorá dohliada na stav, pre ktorý sa akcionár Dôvery so štátom súdi.) Od 2007 do 2009 poradcom prezidenta ZP Apollo, v roku 2009 sa stal viceprezidentom pre stratégiu, od októbra 2009 až do odchodu do UDZS bol špecialistom v ZP Dôvera.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je najvyšším regulátorom v odvetví, vykonáva dohľad nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nad zdravotným poistením. Jeho kompetencie voči poisťovniam či zdravotníckym zariadeniam možno označiť za zásadné – môže napr. poisťovni uložiť nútenú správu alebo jej zobrať licenciu.

chess

Zdroj: chess

Michaela Gajdošová, riaditeľka sekcie farmácie a liekovej politiky ministerstva zdravotníctva. Šéfka úradu, ktorý tvorí liekovú politiku na legislatívnej úrovni a predsedníčka kategorizačnej komisie, kde sa rozhoduje, koľko sa za čo bude doplácať, aký liek sa na trh vpustí a za akú cenu a pod.

Donedávna manažérka odboru liekovej politiky v Dôvere a špecialistka na jej odbore stratégie. Pekný rozhovor pre firemný časopis z tej doby tu. O tom, ako v tejto agende začal minister rýchlo meniť názory, možno čítať tu.

S ňou na ministerstve pôsobí jej niekdajší kolega z Dôvery Matúš Tekel, vedúci Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky.

Marián Faktor – nový šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), menovaný ministrom. Predtým riaditeľ krajskej pobočky Dôvery v Žiline, brat vysokého (formálne regionálneho) politika KDH Pavla Faktora, označovaný za experta Pavla Hrušovského pre výnimočné záležitosti, dnes člen dozornej radu prenosovej sústavy SEPS či vedenia FNM. Okolo Faktora možno vo VšZP vidieť niekoľko najvyšších es zo zdravotníckeho biznisu Penty, napr. niekdajšieho riaditeľa úseku nákupu zdravotnej starostlivosti v Dôvere Martina Kultana. Niekdajší člen predstavenstva Dôvery tak pôsobí ako expert pre nákup zdravotnej starostlivosti vo VšZP.

Významnou postavou je Peter Kažík, riaditeľ odboru informatiky na Ministerstva zdravotníctva, zodpovedný za projekt eHealth, v minulosti pôsobil vo firmách spoločnosti Penta spolu s partnerom Penty Eduardom Matákom (Fajne a.s., PM Zbrojníky a.s., PIL Trade a.s., B Four a.s.)

Pri personálnej politike Penty v sektore zdravotníctva stojí za spomenutie aj opačný prestup, keď Valentovičom menovaná šéfka VšZP Zuzana Zvolenská, ktorá v nej zanechala historickú sekeru, sa ocitla po voľbách v predstavenstve Dôvery. (V tejto súvislosti nemožno obísť zmienku o upokojení vzťahov, ku ktorému predtým došlo medzi Pentou a Smerom - SD. )

Nárazová výmena manažérov medzi mimoriadne silným hráčom a štátom v kľúčových verejných inštitúciách v zdravotníckom odvetví evidentne prebehla. Chcelo by to viac záruk, aby bolo jasné, že nejde o zajatie štátu personálnymi nomináciami súkromnej spoločnosti. Pretože to chce naozaj vianočnú vieru v dobro, aby sa dalo uveriť odpovedi ministerstva, že tí ľudia tam z vysokých funkcií v bohatých spoločnostiach prišli pre dobro pacientov a poistencov.

Celé stanovisko ministerstva zdravotníctva k personálnym prestupom z Penty: Ministerstvo zdravotníctva má snahu získať najlepších odborníkov v oblasti zdravotníctva. Mnohí z nich v minulosti odišli z ministerstva alebo verejného zdravotníctva do súkromného sektora. Teší nás, že niektorí prijali výzvu pracovať na zmene systému zdravotníctva tak, aby z neho už nebola čierna diera, v ktorej sa strácajú peniaze. Systém sa snažíme nastaviť tak, aby bol v maximálnej možnej miere transparentný a kontrolovateľný. Preto meníme nemocnice na akciové spoločnosti, meníme systém liekovej politiky tak, že siahame na zisky farmaceutických spoločností (degresívna marža, referencovanie cien liekov). Kontrolu nad tým, aby nevznikal konflikt záujmov, má minister zdravotníctva Ivan Uhliarik. V momente ak zistí, že štátom platení manažéri nekonajú v prospech pacientov a štátu, budú okamžite odvolaní. Posledné slovo o zásadných veciach v zdravotníctve má minister Ivan Uhliarik a poslanci Národnej rady, a preto nie je možné, aby konali v prospech súkromných spoločností.