Ak by som prišla napríklad do Vietnamu, asi by si príliš nepokecala. Ale to, že by mi domáci nerozumeli, by bol najmä môj problém. Lebo aj napriek zložitosti je vietnamčina jazyk, ktorý sa ktokoľvek z nás dokáže naučiť.

Nepočujúci majú svoj posunkový jazyk. A akokoľvek by sa snažili, naučiť sa rozprávať po slovensky sa im nepodarí. Nie preto, že by boli leniví alebo netalentovaní. Jednoducho preto, že majú zdravotné postihnutie, nepočujú, a teda nie je to ich problém, že sa s nami nedokážu dorozumieť spôsobom, akým sa dorozumievame my. Je to náš problém. Každý z nás sa totiž môže naučiť posunkový jazyk. A ak sme na to leniví, nestíhame a nevieme, môžeme si zaplatiť tlmočníkov. Ak teda nejakých nájdeme, pretože na Slovensku na rozdiel od tlmočníkov do angličtiny či švédštiny, ktorých odmeny sa pohybujú podľa internetu v rozpätí od 20 do 40 eur za hodinu, tlmočníci do posunkového jazyka majú od VÚC (v rámci poskytovania sociálnych služieb) honorár v priemere okolo 4,50 eura za hodinu.

Keďže pri výkone tlmočníckej služby sa náklady tlmočníka – doprava, odvody a podobne – ľahko prehupnú cez príjmy, robí túto prácu naozaj len zopár nadšencov. Alebo aj nerobí. Napríklad v Bratislavskom kraji by ste takého tlmočníka hľadali márne, keďže tu VÚC ponúka tlmočníkovi neuveriteľných 2,6 eura na hodinu.

Sú situácie, kedy aj tlmočník dostane primeranejšiu odmenu - napríklad na súdoch. Ale rozhodne tu nemáme nejaké zárobkové eldorádo pre tlmočníkov posunkového jazyka. A tak hoci na Slovensku žije približne 10 tisíc Slovákov, ktorí posunkujú, celkový počet tlmočníkov je veľmi nízky. A namiesto toho, aby sme sa to snažili zmeniť, ešte to zhoršujeme.

Nitriansky samosprávny kraj napríklad v posledných dňoch znížil hodinovú taxu tlmočenia posunkového jazyka z 8,87 eur na 6,64 eur. Tento počin bol odôvodnený okrem iného tým, že v iných krajoch túto službu poskytujú za menej. A že kraj takto ušetrí nejakých šesť (6) tisíc eur ročne. Jasné. A sú kraje, kde na tejto položke ušetria ešte viac – napríklad tam, kde stanovili tak nízku tarifu, že služba prestala úplne existovať. Šéfka sociálneho a zdravotníckeho odboru nistrianskej župy, pani Miluša Budayová, spochybnila aj tlmočenie aktivít ako sú omše. „Aj tlmočenie na bohoslužbe – tá má určité časti, ktoré sú sústavne tie isté, len kázeň je iná. Tak poďme tlmočiť len tú kázeň.“ Toto naozaj povedala. V duchu tejto logiky by vodiace psy mali byť odoberané nevidiacim na tých úsekoch cesty, kadiaľ pravidelne chodievajú, lebo veď tú cestu už predsa musia poznať. 

Nepočujúci si svoj stav nevybral dobrovoľne. A keďže my nie sme v stave všetci sa naučiť posunkový jazyk, na to, aby sme boli jedna kompaktná spoločnosť, aby sme mohli povedať, že Slovensko je fungujúci štát, musíme zabezpečiť, aby tlmočníci jednoducho boli.

Narodiť sa bez sluchu je zlé. Narodiť sa však bez srdca je ešte horšie. A súcit preto vyvolávajú nie nepočujúci, ale tí s kamenným srdcom.