Klasické podmieňovanie

V roku 1965 sa počas výskumu o klasickom podmieňovaní (t.j. proces, pri ktorom si zvieratá alebo ľudia spájajú určitú vec s inou) americkému psychológovi Martinovi Seligmanovi podaril husársky kúsok. Pri každom zazvonení na zvonček dal psom ľahký šok a po niekoľkonásobnom zopakovaní tohto procesu psy reagovali na zvonček šokom už aj bez toho, aby nejaký dostali. Navyše, svojimi pokusmi taktiež prišiel na nový fenomén, ktorý nazval „learned helplessness“, čo vo voľnom preklade môžeme preložiť ako naučená bezmocnosť.

Naučená bezmocnosť

P.Seligman totižto počas druhej fázy výskumu postupne vkladal psov do veľkej klietky, ktorú rozdelil na dve časti nízkym plotom, kde jedna časť bola pod elektrickým napätím a druhá nie. Avšak, psy nielenže dával iba na stranu, kde bolo elektrické napätie, ale im pritom aplikoval aj ľahký šok.  Mylne sa domnieval, že zvieratá jednoducho preskočia na stranu, kde napätie nie je.

Psy, ktoré boli „podmienené“ z prvej časti výskumu, že nemôžu s danou situáciu nič robiť, si bezmocne ľahli a čakali. A práve toto podmienenie (pocit, že sa negatívnej situácii nemôžete vyhnúť) nazval p. Seligman „learned helplessness“.

Aby p.Seligman overil správnosť svojej hypotézy, začal do klietky na stranu pod napätím umiestňovať a aplikovať jemný šok aj psom, ktoré neboli „podmienené“ z prvej časti experimentu. Tieto však bez problémov a ihneď preskakovali na stranu klietky, ktorá bola bez napätia.

Psychológ Fico

Približne 40 rokov neskôr (v roku 2006) začal svoj veľký experiment o klasickom podmieňovaní aj Róbert Fico. Len namiesto psov použil vo svojom experimente nás, slovenský národ. Svojim správaním sa p. Fico (t.j. ľahký šok)  po určitej dobe naučil Slovákov spájať si politiku a politikov (t.j. zvonček) s rôznymi negatívnymi vecami/fenoménmi/prívlastkami. Tak ako psy v experimente p. Seligmana, postupne sme sa stali podmienení (šokovaní) na politiku a politikov (zvonček), a to už aj bez samotného p. Fica.   

Bezmocní Slováci

Avšak, vstupom Róberta Kaliňáka (t.j. klietka s elektrickým napätím) do politiky sa p.Ficovi, tak isto ako p. Seligmanovi, tiež podaril husársky kúsok. Podmienení z prvého experimentu, nám obaja Róbertovia na základe svojho správania sa dávajú naďalej poriadne šoky.

A tak ako aj psy v pôvodnom experimente, časť ľudí už rezignovala.

Ďalšia časť ľudí nechce, poprípade nemôže vyskočiť z Kaliňákovej klietky. Zrejme už ani sám experimentátor...