Od 1. januára nesmú, podľa vlády SR, dodávatelia plynu či elektriny, účtovať domácnostiam a firmám nižšie ceny, ako tie určené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.  Všetci dodávatelia na trhu budú môcť za elektrinu  pýtať iba jednu cenu, v mnohých prípadoch vyššiu ako účtujú domácnostiam a firmám teraz. Vyplýva to z novely zákona o energetike. Absurdita? Ale kde, vláda sa iba v spojitosti s jej vlastným akčným plánom energetickej efektívnosti obáva, že zľavy na energie budú automaticky tlačiť domácnosti a firmy odoberať viac elektriny. Je preto neprípustné, aby dodávatelia energií používali cenu vrámci konkurenčného boja o zákazníka.

Možno trošku pritiahnuté za vlasy, ale v princípe iba zrkadlové prenesenie filozofie vlády, použitej pri zákaze vernostných systémov v lekárňach. Ako argumentuje v najnovších vyhláseniach ministerstvo zdravotníctva, vernostný systém je obyčajný marketingový ťah, ktorý núti pacientov nakúpiť viac liekov. Zľava z ceny liekov teda podľa ministerstva automaticky znamená ich vyššiu spotrebu.  Najprv to bola podľa ministerstva spotreba liekov všeobecne. Potom čo si aj verejnosť uvedomila, že lieky môže predpísať len lekár a lekárnik ich spotrebu neovplyvní, sa argumentácia upravila. Najnovšou výhradou ministerstva je, že ľudia bojujúci s obavami z prepustenia zo zamestnania a s obavami z krachu eura, si za úspory z vernostného systému nakúpia veci, „ktoré vlastne nechceli“.

Asi netreba riešiť prečo ministerstvo aspoň neurobilo prieskum, či štúdiu, ktorá by mu tieto pocity o krémoch a vitamínoch „potvrdila“. Netreba riešiť ani otázku, prečo sa ministerstvo pred už x-tou úpravou svojej zvláštnej argumentácie nespýtalo tých, ktorí tieto údaje majú k dispozícii – teda lekární. Možno preto, že odpoveď na tieto výhrady by ho príliš nepotešila, hoci z pohľadu pacientov je táto odpoveď potešujúca. Až 80 % pacientov v našich lekárňach využíva peniaze získané cez vernostný systém na započítanie voči doplatku za predpísané lieky. Pacienti si teda nekumulujú body na vernostnú kartu za účelom budúcej zľavy na „nepotrebné“ nákupy, ako sa snaží argumentovať ministerstvo. Ide tak o zníženie výdavkov za veci (lieky), ktoré, použijúc slová ministerstva, pacient „asi nechce“, no vzhľadom na svoje ochorenie brať musí.  Pre lepšiu predstavu, čiastka vrátená pacientom sa medzičasom v našej sieti vyšplhala na 2,4 milióna EUR, pričom ďalších 1,2 milióna EUR dostali už naspäť aj poisťovne.

V jednom sa s ministerstvom zhodneme. Zdravotníctvo je naozaj veľmi špecifický sektor. Všetky aktivity vrámci neho, sa podľa rétoriky politikov, točia len okolo pacienta. Aj preto mnohí politici používajú heslá ako „Zdravotníctvo pre pacienta“ či „Pacient na prvom mieste“. Je tomu však naozaj tak? Funguje zdravotníctvo a všetky jeho súčasti len pre pacienta a jeho blaho? Odpoveď je nie, takto to naozaj nefunguje. Lekárnictvo je totiž paradoxne jeden zo segmentov, kam vláda nechce pustiť cenovú konkurenciu, a preto betónuje zisky subjektov, ktoré v ňom podnikajú. Okrem snahy zrušiť možnosť dobrovoľne poskytnúť zľavu cez vernostné systémy nemôže napríklad lekáreň ani znížiť, prípadne celkom odpustiť zákonom fixne stanovenú platbu za recept. Tento poplatok, vo výške 0,17 eur, je účtovaný pacientovi lekárňou pri výdaji lieku. V zmysle zákona je definovaný ako poplatok za štatistické spracovanie lekárskeho predpisu a je príjmom lekárne. Ide v tomto prípade o „zdravotnícke“ špecifikum, v rámci ktorého nemôže lekárnik odpustiť poplatok tak, ako by po novom nemal poskytnúť zľavy cez vernostné systémy?

Hoci vláda SR schválila návrh ministerstva, zostáva veriť, že v parlamente zostane priestor na racionálnu diskusiu. Tú si zaslúžia aj ľudia, ktorí podpisujú petíciu za zachovanie vernostných systémov v lekárňach. Za približne mesiac túto petíciu podpísalo viac ako 35-tisíc občanov, ktorí si naozaj krémy v našich lekárňach nekupovali. Z pohľadu fungovania systému si však treba niečo uvedomiť. Na jednej strane máme Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR, Telekomunikačný úrad SR a vládu SR, ktorá uvažuje o opätovnom zriadení Cenovej rady vlády SR, ktorá by strážila ceny potravín. Na strane druhej jej vadí, ak sa o svoju maržu chce maloobchodný predaj dobrovoľne podeliť. A to v odvetví, kde je „zákazník“/pacient automaticky pod väčším ekonomickým tlakom. Nielen v dôsledku výpadku príjmov a  v dôsledku toho aj väčšej závislosti na sociálnom systéme vo forme nižších nemocenských dávok, ale aj v dôsledku neplánovaných výdavkov na lieky.