O IT oddeleniach sa dlhodobo hovorí ako o motore firemných inovácií, zvyšovania tržieb či skvalitňovania zákazníckych služieb. Samozrejme, digitálne technológie skutočne môžu prinášať konkurenčnú výhodu, ale povedzme si na rovinu – pôvodcom revolučných biznis nápadov zvyčajne nebývajú IT oddelenia.

Napokon, niet sa čo čudovať. To najdôležitejšie čo pri pohľade na IT zaujíma generálnych riaditeľov, býva spoľahlivá a bezpečná prevádzka základných (často kritických) služieb a aplikácií. Lebo ak vypadne softvér alebo sieť, nastáva problém obdobného rozsahu, ako keď nejde elektrina.

Paradoxom je, že napriek kritickému významu býva prevádzka IT v organizáciách kapacitne a rozpočtovo výrazne poddimenzovaná. Vo veľkých firmách je to realita vo viac ako dvoch pätinách podnikov, pričom 29 % z nich priznáva, že nemá dostatok ľudí, aby mohlo oddelenie fungovať tak ako má. Ešte horšia je situácia v oblasti bezpečnosti IT, kde považuje svoje tímy za poddimenzované až 70 % manažérov alebo špecialistov.

Hoci prieskumy sú zahraničné, rovnaké ponosy na preťaženosť počúvam skoro od všetkých ľudí z IT oddelení, s ktorými sa stretávam na Slovensku, v Česku či iných okolitých krajinách. Naliehavosť zabezpečenia spoľahlivej a bezpečnej prevádzky IT iba porastie popri tom, ako sa budú firmy ešte viac digitalizovať, či už interne alebo napríklad zavádzaním nových zákazníckych služieb.

Jediné východisko z tejto situácie vidím v zavádzaní automatizácie a umelej inteligencie do IT prevádzky. A nejde iba o môj názor. Keď sa agentúra Go4insight pýtala slovenských manažérov (prevažne mimo IT oddelení), v ktorej oblasti IT vidia najväčší potenciál pre presadenie AI, takmer polovica (48 %) uviedla, že práve v správe, manažmente a automatizácii IT. A kde vidia uplatnenie AI pri zabezpečovaní prevádzky webových služieb a aplikácií samotní itéčkári? Drvivá väčšina z nich (89 %) hlavne v prediktívnom a automatizovanom monitoringu.

Ten sa v blízkej budúcnosti zrejme stane nevyhnutný pre všetky organizácie, ktoré chcú predchádzať výpadkom a lepšie zabezpečiť kritické služby. Nielenže pomôže vyhnúť sa zbytočným nákladom, ktoré treba vynakladať na „zaplátavanie“ neočakávaných výpadkov, ale umožní tiež lepšie koordinovať aktivity jednotlivých tímov IT oddelení.

IT vo firmách dokážu viac, ale najprv treba zvládnuť základ

Samozrejme, zavádzanie umelej inteligencie sľubuje priniesť do prevádzky a zabezpečovania IT aj toľko potrebnú automatizáciu, ktorá sa v najbližších dvoch rokoch podľa prieskumu Cisco výrazne urýchli.

Kým v iných odvetviach sa ľudia oprávnene obávajú, že im stroje vezmú prácu, v IT – aspoň zatiaľ – takéto scenáre vzhľadom k chronickému nedostatku špecialistov nehrozia. Umelá inteligencia a automatizácia naopak môžu pomôcť IT oddeleniam uvoľniť ruky, zmeniť v prvom momente svoj doterajší reaktívny prístup na proaktívny a neskôr azda vykročiť aj na vysnívaný piedestál, na ktorom IT oddelenie neplní iba podpornú rolu, ale naozaj určuje smerovanie biznisu.