Minister Jozef Mihál  22.11.2011 napísal vo svojom blogu dôvody a zmysel, prečo Slovenská republika podporila a podporuje investičné stimuly. Jednou z nich bola aj štátna pomoc pre investíciu Samsungu v hodnote viac ako 28,- mil. €. V podobe daňových úľav. Po prečítaní jeho blogu je navodený dojem, že táto pomoc je ekonomicky prínosná. Veď nás to nebude „nič stáť “, resp. len daňové úľavy...

Ak si dáme plusy a mínusy na stôl, tak sa naozaj zdá, že tento krok má svoje rácio.  Vytvoria sa nové pracovné miesta, čo vytvorí  sekundárne pracovné miesta, bude menej nezamestnaných a z toho vyplývajúca následná ekonomická zotrvačnosť rastu...  Ale nie je to celkom tak, dokonca si dovolím tvrdiť, že aj táto investícia (Samsung) je protizákonná.

Problematiku investičných stimulov rieši zákon 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadväzuje v zmysle § 1 (2) na zákon 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci. Zákon o štátnej pomoci v § 2 definuje „generálny rámec“ zákazu poskytovania štátnej pomoci nasledovne:

Zákaz poskytovania štátnej pomoci

(1) Zakazuje sa poskytovanie štátnej pomoci, ktorá narušuje alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže8) tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitého tovaru alebo poskytovanie služieb, ak poskytnutie štátnej pomoci nepriaznivo ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi spoločenstva.

To znamená, že ak je na trhu Slovenskej republiky viacero výrobcov (TV vyrábajú v SR minimálne 4. firmy), ktorí súťažia v obchodnej súťaži, tak zákon celkom správne a jednoznačne zakazuje poskytovať štátnu pomoc. Akúkoľvek, teda aj investičnú pomoc v podobe daňových prázdnin!

Negatívny sekundárny efekt to môže mať aj taký, že výrobca TV, napr. z Oravy, nebude môcť konkurovať firme, ktorá dostáva výrazný štátny benefit - v podobe daňových prázdnin 28,- mil. € (843,- mil. Sk).

Prečo by mal nepodporený výrobca chuť robiť vývoj špičkových nových 3D televízorov/technológii, keď  štát takto zdeformoval podnikateľské prostredie? Práve pre podobné deformácie trhu, môžu ľudia z regiónov (napr. z Oravy) prísť o prácu. To nám potom zaplatí Samsung, či Vy páni ministri? Táto otázka je o to horúcejšia o čo závažnejší je nástup globálnej krízy a stagnácie.

Spoliehať sa na zahraničný dopyt môžu len ekonomicko-politickí dobrodruhovia.

Ak už máme štátne stimuly, tak tie musia byť nasmerované na podporu tých produktov a služieb, ktoré nenarúšajú konkurenciu a do produktov v ktorých nie sme, ale môžeme byť sebestační (od potravín až po predražené zdravotnícke technológie). Adresátom by mali byť najmä spoločnosti, ktoré vlastnia naši občania (malé a stredné firmy) a nie nemeckí/taiwanskí dôchodcovia, či štáty. To nie je nacionalizmus. Robí to tak celý chápajúci a moderný svet.

Podpora investícii podobného charakteru sa už nikdy nesmie opakovať. Je to v zákone,  je to v politických programoch.  Keď už nedodržujete sľuby, tak dodržujte aspoň zákony.