Zatraktívnenie II. piliera

Od 1.2.2018 sa zvyšuje motivácia vstúpiť do II. piliera (možnosť rozhodnúť sa pre vstup majú ľudia do 35 rokov). Nasporené peniaze na dôchodok sa totiž budú môcť oveľa slobodnejšie využiť. Ak bude mať sporiteľ nárok na dôchodok aspoň 432,40 eur, tak sa bude môcť slobodne rozhodnúť ako naloží so zvyškom svojich dôchodkových úspor. Táto hranica (referenčná suma) vychádza z priemerného dôchodku a každoročne ju bude zverejňovať Sociálna poisťovňa na svojej stránke. Dosiahnutím dôchodkového veku sa úspory nad rámec referenčnej sumy dôchodku stanú podobné bankovému účtu, navyše lepšie zhodnocované.

Rozšírenie možnosti investovania dobrovoľných príspevkov

Sporitelia v II. pilieri sa môžu aj dnes rozhodnúť pre posielanie dobrovoľných príspevkov na svoj dôchodkový účet. Výška môže byť ľubovoľná a nemá zákonné obmedzenie. Do 1.2.2018 však platilo obmedzenie na investovanie týchto dobrovoľných úspor rovnako ako pri zvyšku povinných odvodov. Od 52. do 61. roku veku sporiteľa, sa postupne presúvali (každý rok 10%) do garantovaných dlhopisových a teda menej výnosných fondov (nakoniec 100% v dlhopisoch). Sporiteľ mohol písomnou žiadosťou spomaliť a znížiť tento presun o polovicu (na 5% ročne, nakoniec 50% úspor v dlhopisoch). Od 1.2.2018 však bude mať sporiteľ možnosť vybrať si, v akých fondoch zostanú investované dobrovoľné príspevky bez ohľadu na jeho vek. Môže tak získať ich vyššie zhodnotenie o niekoľko percent ročne.

Zasielanie dobrovoľných príspevkov do II. piliera patrí k najlacnejším a najjednoduchším možnostiam kolektívneho investovania na Slovensku. Zhodnotenie úspor za posledné roky v II. pilieri pritom mohlo dosiahnuť zaujímavé čísla. Napríklad indexové dôchodkové fondy dosahovali za posledných 5 rokov priemerné zhodnotenie takmer 11%. Veľa ľudí v nich na Slovensku však nezarobilo, keďže len 8% majetku sporiteľov je nainvestovaných v týchto fondoch. Ak niekto nevie, v akých fondoch má svoje dôchodkové úspory, stačí sa pozrieť na výpis z dôchodkového účtu alebo zavolať do svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). DSS na vyžiadanie poskytujú prístup k dôchodkovému účtu cez internet, kde je možné veľmi jednoducho meniť rozmiestnenie úspor vo fondoch. Prehľad výnosov jednotlivých fondov za posledné roky je možné nájsť napríklad TU.

Rozšírenie možnosti použitia dôchodkových úspor

Ľudia, ktorí si sporili v II. pilieri, majú takpovediac nárok na dva dôchodky. Prvý zo Sociálnej poisťovne, kam išla väčšina ich odvodov na dôchodok. A druhý na základe ich menšej časti odvodov, ktoré išli do DSS. Ten môže byť vyplácaný buď DSS alebo životnou poisťovňou, záleží od výberu konkrétnej formy dôchodku.

Prvou možnosťou je požiadať len o dôchodok zo Sociálnej poisťovne a úspory v DSS si nechať odložené na horšie časy. Túto možnosť majú a aj doteraz mali všetci sporitelia bez ohľadu na to, aký vysoký dôchodok im Sociálna poisťovňa prizná.

Druhou možnosťou je požiadať o ponuku dôchodku z II. piliera (buď na miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne alebo v DSS). Na základe požiadania sa vystaví ponukový list, ktorý obsahuje rôzne typy dôchodkov. Ak je splnená podmienka doživotného dôchodku aspoň 432,40 eur, vznikne aj nárok na programový výber. Štatistiky ukazujú, že približne 45% sporiteľov bude mať nárok na programový výber všetkých nasporených peňazí, 4% časti z nich, 33% si bude musieť kúpiť doživotný dôchodok od životnej poisťovne a 18% sporiteľom budú vyplácané ich úspory mesačne, až kým sa neminú, pretože si nasporili príliš málo.

Programový výber v praxi znamená možnosť naplánovať si, koľko peňazí a kedy má byť sporiteľovi po dosiahnutí dôchodkového veku poslaných. Často sa o programovom výbere nesprávne hovorí len ako o možnosti výberu peňazí na ruku. Štatistiky však ukazujú, že sporitelia sa rozhodujú racionálnejšie. Väčšina si necháva peniaze zhodnocovať na dôchodkovom účte aj po dosiahnutí dôchodkového veku. 30% sporiteľov, ktorí mali nárok na programový výber, použili tieto peniaze na zvýšenie dôchodku zo životnej poisťovne. V každom prípade je možné ich vybrať aj naraz. Je tu tiež možnosť naplánovať si presnejšie, kedy a koľko peňazí má byť sporiteľovi poslaných podľa jeho preferencií a potrieb.