Čínsky Hongkong na tom ekonomicky nie je dobre: v dôsledku občianskych nepokojov klesol  októbrový maloobchodný predaj medziročne o 24,3 %. Ide v poradí už o štvrtý mesiac, čo výsledky obchodu zaznamenali dvojciferný pokles.  Podľa Medzinárodného menového fondu by mala hongkonská vláda jednoznačne navýšiť výdavky na podporu hospodárstva.

Paul Chan, finančný tajomník Hongkongu, tento týždeň v parlamente predstavil očakávané ekonomické čísla v roku 2020. Hongkong podľa všetkého čaká prvý rozpočtový deficit vo fiškálnom roku. Podľa najnovších dát znížili nepokoje hospodársky rast v roku 2019 o približne 2 percentuálne body.

MMF je toho názoru, že situácia si vyžaduje väčšiu fiškálnu podporu zo strany vlády. Tá  by pomohla posilniť rast pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti. Vláda musí výrazne zvýšiť výdavky, aby sa vyrovnala s cyklickým poklesom a najmä riešila štrukturálne problémy okolo nedostatočnej ponuky bývania a vysokej nerovnosti príjmov, ktorými Hongkong trpí.

Ak sa vláda rýchlo nepustí do riešenia otázok okolo bývania a nerovnosti príjmov, v kombinácii so zhoršenou sociálno-politickou situáciou by mohlo prísť ďalšie oslabenie hospodárstva a z dlhodobého zníženie konkurencieschopnosti mesta. Ešte v tomto fiškálnom roku je preto potrebný ďalší stimul zameraný na domácnosti a menšie podniky.

Extra fiškálne výdavky na úrovni 2,5 percenta HDP na obdobie dvoch rokov by pomohli tým, ktorí sú vážne postihnutí cyklickým poklesom. Kombinácia nízkych daňových sadzieb, odpustenia nájomného a dotácií pre študentov s nízkymi príjmami by pomohla lepšie dosiahnuť na zraniteľné domácnosti.