Britským referendom sú v únii jasné tri veci:

  1. Neexistuje žiadna lepšia alternatíva ako šesť desaťročí bežiaca integrácia, bez veľmi vážnych dôsledkov.
  2. Súčasná podoba integrácie potrebuje taký typ zmeny, ktorý zoberie vietor z plachiet radikálom a populistom naprieč Európou.
  3. O podobe tejto zmeny má (stále ešte) 28 členských štátov a niekoľko ďalších čakajúcich na členstvo, resp. spolupracujúcich svoju vlastnú predstavu.

To najťažšie, čo teda stojí pred súčasnou Európou je nájsť odpoveď na tri najzásadnejšie otázky:

  1. Aké kompetencie má mať únia, aké členské štáty, prípadne aké regióny, mestá a obce?
  2. Aký má byť vzťah medzi inštitúciami samotnej únie a akú rolu v nej majú hrať národné parlamenty či samotní občania prostredníctvom petícií a referend, aby sa európska agenda stala zmysluplnejšou a pochopiteľnejšou?
  3. No a nakoniec tá najzložitejšia otázka, kto a z čoho to celé bude financovať?

Po včerajšej bratislavskej konferencii predsedov parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov Európskej únie, alias predsedníckeho COSACu je zrejmé, že už len od samotných vrcholových politikov dostaneme stovky odpovedí. Nehovoriac už o tisíckach či dokonca miliónoch variácii, keď sa zapoja samotní občania. Však uvážte sami.

Jeden z britských zástupcov Vám povie ako sa teší z toho, že britský ľud má po ohlásení odchodu z EÚ šancu na výhodnejšie predefinovanie vzťahu ku kontinentu a že hoci už nebudeme bratia a sestry, stále môžeme byť dobrí bratranci a sesternice. Druhý pár minút na to vyjadrí hlbokú ľútosť nad škodami, ktoré BREXIT Európe spôsobil a nádej, že práve teraz budeme spoločne spolupracovať viac ako kedykoľvek predtým. Španielsky kolega k tomu lakonicky poznamená poznámku o okovách a bremenách, ktorých sa EÚ po 23. júni zbavuje, na čo poľskí kolegovia následne otvoria myšlienku, že ak má spoločný trh EÚ prežiť, tak koncept tzv. "sociálnej Európy" bude nevyhnutné obmedziť na zdieľanie skúseností v národných štátoch. Reakcia na seba nenechá dlho čakať a delegácia Francúzska naopak jasne skonštatuje, že únia má podľa nich zmysel len spoločne sociálna a solidárna.

Keď k tomu pripojíte diskusiu o ochrane či naopak zanedbávaní ochrany spoločných hraníc, solidarite v podobe povinných kvót na utečencov, či rozdielnym predstavám o kontrolnej činnosti národných parlamentov voči Európskej komisii, Rade či parlamentu, dostanete pomerne jasnú predstavu o tom, ako dnes únia vyzerá zvnútra.

Pred 15 rokmi to bola myšlienka tzv. Konventu, ktorý mal hľadať prienik medzi diametrálne odlišnými názormi o budúcnosti Európy. Na jeho vyvrcholenie v podobe dvoch neúspešných referend o tzv. Ústave pre Európu, by však viacerí najradšej zabudli. Dnes máme na stole výzvu o akej sa slovenskej diplomacii doposiaľ ani nesnívalo. Už o pár týždňov budeme v Bratislave viesť mimoriadny summit najvyšších predstaviteľov členských štátov únie, ktorý budú hľadať neľahkú odpoveď na otázky o jej budúcej podobe.

Využime tých pár týždňov, aby sme si otázky vyššie zodpovedali najprv každý sám pre seba, následne v rámci slovenského politického diskurzu a Národného konventu so širokou odbornou i laickou verejnosťou, či dokonca v rámci online diskusií pod blogmi, komentármi či článkami ako je tento. Bude to dobrý a podľa môjho názoru nevyhnutný základ na zvládnutie roly čestného sprostredkovateľa, ktorý svoju historickú úlohu zvládne so cťou.