Minulý týždeň český štatistický úrad zverejnil údaje o priemernej mesačnej mzde v ČR v poslednom štvrťroku vlaňajška. Tá dosiahla 27200 Kč, čo bolo v prepočte 984 eur. Slovenská priemerná mzda za rovnaké obdobie dosiahla 918 eur. Pomer slovenských platov k českým tak dosiahol svoje historické maximum na úrovni 93,3 percenta.

Graf týždňa: Slovenská priemerná mzda dosiahla 93 percent českej

Budúcemu rastu miezd v oboch republikách môže podkopávať nohy nízky rast produktivity práce. České mzdy budú zrejme môcť zo strednodobého hľadiska čerpať aj z posilňujúceho kurzu koruny. Preto by údaj za posledný štvrťrok vlaňajška mohol byť na niekoľko rokov pretrvávajúcim maximom. V najbližšom období by sa priemerná mzda v SR k tej v ČR mohla pohybovať v pásme 91-92 percent, vyplýva z predikcií českého a slovenského ministerstva financií.

Poznámka: Porovnávanie hrubých miezd medzi krajinami má niekoľko zádrheľov. Spomeňme bližšie aspoň tri.

Jedným je rôzna výška daňového a odvodového zaťaženia práce. Toto zaťaženie je však v Česku a na Slovensku veľmi podobné: v ČR 17,0 a v SR 17,4 percenta celkových mzdových nákladov. Preto je podobný pomer medzi republikami tak vo výške hrubej ako aj vo výške čistej mzdy.

Druhým problémom porovnávania je rozličná cenová úroveň v krajinách. Tá je v Čechách o niečo nižšia ako na Slovensku. V roku 2013 dosiahla podľa Eurostatu 68,7% priemeru EÚ, slovenské ceny 69,4% priemeru únie. Česi si tak za jedno euro svojej mzdy dokážu kúpiť o niečo viac tovarov a služieb ako Slováci.

Tretím faktorom, ktorý treba pri porovnávaní príjmov ako indikátorov životnej úrovne zohľadniť, je objem služieb, ktoré bežný pracujúci dostáva od štátu. Ten je v ČR zrejme o niečo vyšší ako na Slovensku. Verejné výdavky tam v roku 2014 dosiahli 41,5% HDP, v SR 40,8% (o niečo nižšieho) HDP na obyvateľa.

Dala by sa tiež porovnávať bežná (mediánová) mzda namiesto priemernej. Informácie o platovom mediáne však štatistici publikujú zvyčajne s veľkým časovým oneskorením.