Zoraďme si všetky krajiny sveta od najchudobnejšej po najbohatšiu - zľava doprava. Nakreslime si ich vždy ako stĺpec, ktorého šírka vyjadruje počet obyvateľov v miliónoch a výška HDP na hlavu v parite kúpnej sily (teda priemerný príjem zohľadňujúci výšku cenovej hladiny). Dostaneme niečo takéto:

Graf týždňa: Slováci patria k najbohatším na planéte

Zdroj: autor

Obsah obdĺžnika v tomto prípade zodpovedá veľkosti ekonomiky konkrétnej krajiny. Najväčší hrubý domáci produkt v parite kúpnej sily má podľa štatistík Medzinárodného menového fondu (MMF) na rok 2016 Čína, ktorá v roku 2014 predbehla dovtedajšiu jednotku Spojené štáty. Jej priemerná životná úroveň je však stále pomerne nízka. Ak by sme za jednotnú ekonomiku počítali aj Európsku úniu, bola by pred Spojenými štátmi na druhom mieste. Eurozóna by teoreticky bola tretia.

Slovensko je v grafe vpravo a začína druhú najbohatšiu miliardu ľudí na planéte. Celková  populácia planéty v tomto roku podľa OSN dosahuje 7,4 miliardy - preto aj horizontálna os x končí okolo hodnoty 7350. Z tohto čísla takmer 6,3 miliardy ľudí žije v chudobnejších krajinách, vyplýva z dát MMF.

Napriek stálemu nariekaniu si Slováci žijú v porovnaní s priemerným pozemšťanom celkom bohatý život. Úroveň príjmov na obyvateľa SR je už relatívne podobná ako v Slovinsku a Českej republike - teda v najbohatších krajinách bývalého Východného bloku (za spomínanými krajinami zaostávame len o 3, respektíve 5 percent). Len o niečo nižšie HDP na osobu ako Slovensko majú Litva a Estónsko.

Z veľkých krajín sveta zobrazených v grafe (nad 120 miliónov obyvateľov) sú najbohatšie Spojené štáty americké. Nad nimi sa nachádzajú už len menšie štáty ako Švajčiarsko, Nórsko, Singapur, či na ropu bohaté Spojené arabské emiráty a Katar.

Samozrejme, graf nehovorí veľa o kvalite verejných služieb, školstva, či zdravotníctva - len o ekonomickej produkcii a príjmoch. Neukazuje ani medzinárodné postavenie životnej úrovne jednotlivcov - vyjadruje len priemer za celé krajiny. Keďže je však príjmová nerovnosť v SR nižšia ako v iných krajinách, je možné očakávať, že priemerný občan SR patrí do príjmovej "hornej miliardy" obyvateľov planéty.