O týždeň, 30. novembra sa v štátnom podniku Vodohospodárska výstavba budú otvárať obálky záujemcov o generálnu opravu elektrárne na vodnom diele v Gabčíkove. Elektráreň si podľa zadávateľa vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu v hodnote 71,5 mil. eur. Práce budú trvať osem rokov a desať mesiacov.

Ťažko posudzovať rozsah a rozpočet rekonštrukcie. Zdá sa, že to nebolo celkom jasné ani v čase, keď gabčíkovskú elektráreň prevádzkovala spoločnosť Slovenské elektrárne s majoritným talianskym akcionárom Enelom, ani teraz, keď je pod štátnym podnikom.

Na konci roka 2014 sa štát rozhodol vypovedať Slovenským elektrárňam zmluvu a dostať prevádzku gabčíkovskej elektrárne plne pod svoju kontrolu. Vtedajší predseda vlády Robert Fico vyhlásil, že Enel elektráreň zanedbával, a preto sa musí vrátiť do vlastníctva štátu. Občanov zavádzal, lebo gabčíkovská elektráreň bola vždy v rukách štátu, iba jej prevádzka bola prenajatá v prospech Slovenských elektrární.  

Pritom štát z tohto biznisu vôbec nevychádzal zle. Celkovo 65 percent z tržieb za predaj vyrobenej elektrickej energie prúdilo do kasy Vodohospodárskej výstavby. Tá navyše dostávala čisté peniaze, lebo náklady na prevádzku hradili Slovenské elektrárne – slovami R. Fica Enel.

Slovenské elektrárne sa podľa nájomnej zmluvy mali starať o bezproblémový chod gabčíkovskej elektrárne. Súčasťou mali byť aj generálne opravy rozvrhnuté do desaťročných intervalov. Tu slovenské elektrárne začali pokrivkávať, generálna oprava sa plánovala až na začiatok roka 2016, čo bolo neskoro. Ale z finančných zdrojov vtedajšieho prevádzkovateľa, teda Slovenských elektrární.

Slovenské elektrárne si dali najskôr v poprednej nórskej firme Det Norske Veritas urobiť audit. Podľa jeho záverov z apríla 2015 je „vzhľadom na vek a prevádzkové elektrárne hodiny je technický stav údržby rôznych komponentov VE [vodnej elektrárne] Gabčíkovo vo všeobecnosti nadpriemerný“. Napriek tomu sa na začiatok roka plánovala finančne nešpecifikovaná rekonštrukcia.

Po odstúpení štátu od zmluvy a prevzatí prevádzky gabčíkovskej elektrárne si dala Vodohospodárska výstavba vypracovať nový audit za takmer 300-tisíc eur. Pôvodný jej vraj predchádzajúci prevádzkovatelia nesprístupnili. No skôr išlo asi o to, čo sa malo v novom audite objaviť – že treba vykonať finančne náročnú rekonštrukciu zaujímavú pre dodávateľa.

Hoci sa dnes hovorí hlavne o neprimeranej výške odmeny zo súdneho sporu pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána, gabčíkovská elektráreň sa už skôr začala používať ako zdroj financovania divných aktivít. Spomínaný druhý audit vypracovala martinská firma VHJ, v ktorej bol spoločníkom Jozef Holjenčík. Také isté meno vtedy niesol predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Výsledkom nového auditu bola nevyhnutnosť generálnej opravy gabčíkovskej elektrárne. Najskôr predstavitelia Vodohospodárskej výstavby hovorili o 65 mil. eur, neskôr sa do vestníka verejného obstarávania dostala suma presne o 10 percent vyššia – 71,5 mil. eur. Môžeme netrpezlivo čakať, kto sa stane po posúdení ponúk víťazným dodávateľom.

Zatiaľ nie je zrejmé, z čoho sa bude oprava financovať. No určite to budú musieť byť cudzie zdroje, lebo Vodohospodárska výstavba je na tom zle. Napriek prevzatiu celých tržieb z predaja gabčíkovskej elektriny, a nielen 65 percent, ako to bolo za čias prevádzkovania Slovenskými elektrárňami, ziskovosť štátneho podniku klesá, lebo elektrinu predáva menej výhodne. Navyše je zaťažená nesplatenými úvermi z minulosti.

Tu sa však príbeh okolo vodného diela nekončí. Ba možno sa iba začína. Na konci októbra 2017 mala vláda SR výjazdové zasadanie práve v Gabčíkove. Potvrdila nevyhnutnosť zásadnej opravy elektrárne a zároveň modernizácie plavebných komôr za ďalších 145 mil. eur. V tomto prípade sa majú zo štyroch pätín využiť peniaze z Európskej únie. Z výjazdového rokovania vlády zároveň vyšla informácia, že ďalšie peniaze plánujú smerovať do cieleného cestovného ruchu v okolí diela.

A napokon tento týždeň minister dopravy a výstavby Árpád Érsek vyhlásil, že ministerstvo spolu s Vodohospodárskou výstavbou zvažuje vybudovať popod vodné dielo dva 700-metrové tunely pre vozidlá a cyklistov. A kompu, za ktorej prevádzku platí dnes Vodohospoárska výstavba súkromnej firme ročne približne 1,5 mil. eur, navrhujú zachovať.

Gabčíkovský vodný komplex, pre ktorý jej dodnes Slovensko v súdnom spore s Maďarskom, sa tak stáva zlatonosnou sliepkou. No nie pre štát, ako to tvrdili vo vláde pred troma rokmi, keď odtiaľ vyháňali Slovenské elektrárne. Ale pre zadávateľov, sprostredkovateľov, dodávateľov.