Niet pochýb o tom, že v zlých časoch znižovanie úrokových sadzieb pôsobí na ekonomiku ako silný stimul resp. hnací motor na naštartovanie ekonomickej expanzie. Či podobne pôsobí aj kvantitatívne uvoľňovanie je však otázne.

Netreba pochybovať o tom, že trh reaguje veľmi pozitívne na oba spomínané stimuly, pretože fungujú ako signál na ďalší rast. Od roku 2008 sa stalo niekoľkokrát, že centrálne banky spustili kvantitatívne uvoľňovanie (QE), resp. prikročili k znižovaniu sadzieb (najmä v poslednom čase) a trh na to reagoval veľmi pozitívne. Dokazuje to aj nasledujúci graf.

Fungujú stimuly iba pre akciový trh alebo aj pre ekonomiku?

Vysvetlivky: QE – kvantitatívne uvoľňovanie, QT – kvantitatívne uťahovanie; zdroj: RIA

Bývalý predseda rady guvernérov Fedu v novembri 2010 prehlásil: „Ceny akcií rastú a dlhodobé úrokové sadzby padli a investori očakávajú ďalšiu akciu. Jednoduchšie finančné podmienky resp. lacné peniaze pomôžu ekonomickému rastu. Napr. nízke úrokové sadzby pri hypotekárnych úveroch umožnia jednotlivcom dostupnejšie bývanie a takisto umožnia vlastníkom refinancovanie. Vyššie ceny akcií zabezpečia vyššie bohatstvo, ktoré môže nakopnúť vyššiu spotrebu jednotlivcov. Rast výdavkov bude viesť k vyšším príjmom a ziskom ako cyklus, pričom celkovo to podporí ekonomickú expanziu.“

Lacnými peniazmi sa myslia peniaze, ktoré sú dostupné bez väčších problémov, napr. pôžičky s nízkym úrokom, a to či už hypotéky, klasické spotrebné úvery, prípadne aj dlhopisy prostredníctvom podpory nízkych sadzieb a QE.

Súvaha Fedu sa rapídne (približne o 300 percent) zvyšovala od 2008, aj keď v posledných rokoch môžeme vidieť, ako sa Fed veľmi pomaly zbavuje zložiek zo svojej súvahy. To je v skratke opačný proces - proces kvantitatívneho uťahovania (QT). Na nasledujúcom grafe vidno, ako Fed ovplyvnil celkovo americkú ekonomiku prostredníctvom zvyšovania svojej súvahy (fed balance sheet).

Z analýzy Lanca Roberta zo spoločnosti RIA (realinvestmentadvice) vyplýva, že nanešťastie možno povedať, že masívna expanzia súvahy sa prejavila prevažne na vysokých cenách akcií alebo nehnuteľností. Avšak efekt stimulácie ekonomiky sa v očakávanej miere nedostavil v podobe vyšších miezd, zamestnanosti, ziskov firiem po zdanení či v podobe celkového percentuálneho nárastu HDP.

Fungujú stimuly iba pre akciový trh alebo aj pre ekonomiku?

Problémom môže byť transmisný mechanizmus, ktorý nie je „prístupný“ veľkej časti bežných občanov. Nie každý totiž vlastní množstvo akcií (keďže neinvestuje celý život) alebo 2-3 byty, aby reálne pocítil zvýšenie „bohatstva“ v ekonomike. Aj preto sa hovorí, že kvantitatívne uvoľňovanie nemusí prispievať k zvýšeniu bohatstva všetkých ľudí – čo však určite prináša, je fakt, že bohatí sa stávajú ešte bohatšími.