Na začiatku treba povedať pravdu. Tento článok je o jednom z našich produktov a jeho ceste na svetlo božie. Preto, ak niekto nasledujúce riadky vyhodnotí ako PR a nebude ich čítať úplne to chápem a v jednom rozmere má určite pravdu.

Ale je tu aj iný rozmer. Ten, o ktorom chcem písať. Som presvedčený o tom, že nákup je dôležité riadiť a mať ho pevne v rukách. A pokiaľ ho konateľ púšťa z rúk (čo je jedna z posledných vecí), tak je vhodné mať nad ním kontrolu.

Peniaze na účte firmy nie sú totiž nevyčerpateľný zdroj a to všetci dobre vieme. A tiež nájsť spoľahlivého dodávateľa ušetrí každej firme veľa starostí.

SÚČASNÝ STAV

V súčasnosti firmy nemajú veľa možností ako sprocesovať firemný nákup. Jedno z riešení je implementovať softvér SAP a Aribu alebo sa pustiť do vlastného vývoja softvéru.

Tieto riešenia sú však  finančne náročné a stali sa výsadou skôr veľkých podnikov alebo podnikov s matkou v zahraničí, ktorá integruje softvér pre všetky dcéry.

Ďalšou voľbou je zavedenie elektronických aukcií. Elektronické aukcie sú, ale v procese nákupu iba špička ľadovca a nepokrývajú celú fázu firemného nákupu.

NAŠA IDEA

Pomôcť firmám sprocesovať nákup do jedného softvéru a pokryť všetky jeho fázy, ale pritom byť jednoduchý a užívateľsky príjemný. Nechceme dávať firmám na krk tridsiatu vec, čo musia riešiť, ale štyri ubrať.

CIELE FIREMNÉHO NÁKUPU

Konatelia a vedúci manažéri majú o cieľoch nákupu jasno a ich najčastejšie požiadavky sú:

 1. Úspora finančných prostriedkov
 2. Nájsť spoľahlivých dodávateľov
 3. Zlepšenie imidžu v dodávateľskom portfóliu
 4. Kontrola nákupu
 5. Zjednodušiť prácu nákupcov
 6. Skrátenie času nákupu

PLNENIE CIEĽOV V SOFTVÉRI

Pred dvoma rokmi som si myslel, že softvér, ktorý ponúkame je pre firmy pripravený. Mýlil som sa. V tej dobe sme ponúkali softvér na vytváranie nákupov a ako nadstavbu elektronické aukcie.

Zistili sme, že stredné a veľké firmy majú rôzne potreby. Nehovoriac o odvetviach, v ktorých firma podniká. Stavebné firmy majú úplne odlišný nákup od výrobných. Veľa sme počúvali a analyzovali a nakoniec sme zahrnuli do softvéru tieto funkcie:

VYTVÁRANIE NÁKUPOV

Nosná funkcia softvéru. Nákupca vytvorí tender a softvér osloví firmy v kategóriách, ktoré do softvéru predložia cenovú ponuku.

SPLNENIE CIEĽU

Úspora finančných prostriedkov

Nájsť spoľahlivých dodávateľov

Zlepšenie imidžu v dodávateľskom portfóliu

Kontrola nákupu

Zjednodušiť prácu nákupcov

Skrátenie času nákupu

AKO SME K TOMU PRISTÚPILI

Od začiatku sme vedeli, že táto funkcia musí fungovať ako hodinky. Môj názor však je, že funkčnosť musí byť samozrejmosť. Takže to, čo treba pilovať je maximálny zážitok z používania. Uberať kliky, ktoré potrebujete na vytvorenie tendra a pridávať viac sofistikovaných vychytáviek.

KVALIFIKÁCIA DODÁVATEĽOV

Je to modul, ktorý pomáha tvoriť katalóg takých dodávateľov, ktorí spĺňajú požiadavky na zaradenie do katalógu. Registrácia dodávateľa je bodovaná a ten vstupuje do softvéru až keď dosiahne určitý počet bodov.

SPLNENIE CIEĽU

Nájsť spoľahlivých dodávateľov

Zjednodušiť prácu nákupcov

AKO SME K TOMU PRISTÚPILI

Toto je dvojsečná zbraň. Na jednej strane žiadate od firiem rôzne doklady a na druhej strane ich nechcete odradiť od registrácie. Tu sa treba pri nasadzovaní softvéru trochu krotiť a žiadať od dodávateľov len to, čo potrebujete.

HODNOTENIE NÁKUPOV

Nákupca niečo nakúpi, ale to ako funguje v praxi spolupráca s dodávateľom vie väčšinou niekto úplne iný. Ide zvyčajne o technického inžiniera a táto osoba je oslovená softvérom, aby ohodnotila nákup. Nákupca tak vie, aké má urobiť ďalšie kroky v nákupe.

SPLNENIE CIEĽU

Kontrola nákupu

Nájsť spoľahlivých dodávateľov

Zjednodušiť prácu nákupcov

AKO SME K TOMU PRISTÚPILI

Osobne moja najobľúbenejšia funkcia. Funguje to ako keď Vás „Heureka“ osloví, aby ste ohodnotili nákup v niektorom z e-shopov. Poverená osoba vykliká počet hviezdičiek za rôzne kritéria a nákupca vie, či je nákup v poriadku alebo či sú s dodávateľom problémy.

ELEKTRONICKÉ AUKCIE

Niektoré z nákupov si vyžadujú použiť najsilnejší nástroj na znižovanie cien. To, ako funguje elektronická aukcia myslím, že všetci dobre vieme.

SPLNENIE CIEĽU

Úspora finančných prostriedkov

Zjednodušiť prácu nákupcov

Skrátenie času nákupu

AKO SME K TOMU PRISTÚPILI

Elektronické aukcie sú dobrý sluha a žiada sa mi napísať, ale zlý pán. Okresať cenu na kosť sa často krát odzrkadlí a niekde tá spolupráca s dodávateľom môže škrípať. Preto sme ju zaradili ako alternatívny koniec a dávame nákupcom do rúk túto voľbu ako voliteľnú.

FINANČNÉ UKAZOVATELE

Zverejňujeme hospodárske ukazovatele firiem, ktoré zbierame z verejných zdrojov. A čo viac, softvér nákupcu upozorní, ak je evidovaný dlh dodávateľa voči štátu.

SPLNENIE CIEĽU

Nájsť spoľahlivých dodávateľov

AKO SME K TOMU PRISTÚPILI

Chrániť nákupy bola jedna z najväčších výziev. Som rád, že sa nám do softvéru podarilo zaviesť funkciu, cez ktorú nákupca môže porovnať kondíciu jednotlivých dodávateľov alebo v prípade dlhu softvér na dlžníka hneď upozorní.

B2B KONEKTOR

Produktov máme viac a je úplne skvelé, keď sú spolu prepojené. Ak nákupca vytvorí tender, tak skrátená informácia putuje aj na www.biznispoint.sk. O tendri sa tak dozvedia noví potenciálni dodávatelia.

SPLNENIE CIEĽU

Úspora finančných prostriedkov

Nájsť spoľahlivých dodávateľov

Zlepšenie imidžu v dodávateľskom portfóliu

Zjednodušiť prácu nákupcov

Skrátenie času nákupu

AKO SME K TOMU PRISTÚPILI

Jedna z okrajových funkcií, ale klienti ju majú veľmi radi. Na portáli BizniPoint sa denne registrujú nové firmy a v súčasnosti ich tam je 3000. To znamená, že každý tender uvidia noví dodávatelia, ktorých odkazujeme na registráciu do softvéru.

ČASOVÁ OS PROCESOV V SOFTVÉRI

Som rád, že keď sa teraz pozriem na výsledok, tak vidím celý proces nákupu v jednej línii, ktorá pokrýva všetky jeho fázy.

 1. Vytvorenie nákupu
 2. Zverejnenie na BiznisPoint
 3. Zber ponúk
 4. Preverenie finančných ukazovateľov
 5. Elektronická aukcia (voliteľné)
 6. Vyhlásenie víťaza
 7. Hodnotenie nákupu

ĎALŠÍ VÝVOJ SOFTVÉRU

Samozrejme, že vývoj softvéru je nikdy nekončiaci proces. Ako to z pravidla býva, tak náš „to do list“ už nikdy nebude prázdny, ale sú určité priority, o ktorých viem, že ich musíme vyvinúť.

 1. Mobilná aplikácia
 2. Vytvorenie plánu nákupu
 3. Vytvorenie objednávky
 4. API

Pokiaľ ste sa dostali až sem, tak mám naozaj radosť. A jediné, čo mi ostáva je spomenúť názov softvéru. Takže ďakujem, že som Vám mohol predstaviť ako vznikol softvér I:TENDER.