Robustne rastúce fin-tech firmy môžu bankám do roku 2025 ukrojiť až 15 % príjmov z platieb. Ohrozené sú najmä severoamerické finančné inštitúcie. Čoraz viac zákazníkov si totiž vyberá finančné technológie, ktoré poskytujú technologickí giganti.

Narastajúca konkurencia zo strany digitálnych platobných služieb môže mať v Severnej Amerike za následok presun 88 miliárd dolárov príjmov z platieb do nebankového segmentu. Jedná sa o zásadné ohrozenie, ktoré môže mať neočakávané dôsledky.

Banky, ktoré nedokázali prejsť na digitálne obchodné modely zápasia s novými firmami, ktoré implementujú jednorazové, bleskové a neviditeľné platobné možnosti v kombinácii s nižšími cenami. Výsledkom je reálna hrozba budúcej straty výnosov a stále nižšej atraktívnosti pre zákazníkov.

Zastaraná infraštruktúra objektívne sťažuje bankám zavedenie nových funkcií. Ich reakcia na meniaci sa trh s finančnými službami by naopak mala byť náhla a revolučná. Fin-tech spoločnosti v súčasnosti poskytujú na svojich online platformách proklientsky orientovaný servis, ktorý existujúce finančné inštitúcie neponúkajú v dostatočnej miere.

Internetový gigant Amazon má dnes oveľa vyššiu trhovú hodnotu ako ľubovoľný kamenný obchod, ktorý ponúka totožný tovar. Podobný princíp môžeme uplatniť na fin-tech firmy, ktoré budú zásadne ohrozovať bankové inštitúcie pracujúce na technológiách spred 20 až 30 rokov. Nová silná konkurencia môže v niektorých prípadoch prinútiť  menšie banky k zásadným zmenám, ktoré by im mali pomôcť udržať sa na trhu.

Otázkou je, ako sa zachovajú najväčší hráči v bankovom sektore. Spomeňme si na Nokiu, ktorá stratila svoju dominantnú trhovú pozíciu behom niekoľkých rokov. Tento scenár sa pre mnohé finančné inštitúcie môže stať realitou.