Voľby sa blížia a sociálna tématika je výraznou témou.  Smer napriek tomu, že sa sociálnosťou oháňa, z hľadiska výsledkov svojho vládnutia, sociálny vôbec nie je.

Vláda, v ktorej som bol členom a ktorá vládla v predchádzajúcom období bola obviňovaná z nesociálnosti. Výsledky tejto vlády sú však omnoho sociálnejšie ako tej terajšej tzv. sociálnej. Svedčí o tom výška nezamestnanosti vtedy a dnes, rast zamestnanosti, vývoj platov, rast dôchodkov, rast čistých príjmov. Vtedy to boli všetko pozitívne čísla, dnes sa prepadávajú stále viac a viac do mínusu a negatívnych hodnôt.

Sociálnym sa podľa môjho názoru a podľa reálne dosiahnutých výsledkov dá byť aj inak ako lacnými sľubmi, rozhadzovaním a mrhaním verejnými financiami, ako to robí súčasná vláda. Preto keď SDKÚ-DS povie niečo o sociálnej politike, neznamená to súťaž v ľavicovom rozhadzovaní peňazí. Skutočný sociálny štát môže mať aj iný obsah ako nám ho vnucuje Smer a ľavica.

Často počujeme: „Verejné financie sú v zlom stave, na sociálnu politiku nebudú peniaze...“. Je zjavné, že dnes prevláda taký pohľad na sociálnu politiku, akú nám predvádza SMER. Sociálnym je podľa tohto videnia masívne a neefektívne míňanie peňazí na tzv. sociálne programy, ktoré okrem prehlbovania dlhu spravidla nič neprinášajú. Je toto ale jediná možná podoba sociálnej politiky?

Ja si myslím, že nie. Ba dokonca si myslím, že takýto typ politiky je antisociálny. Prečo? Lebo v konečnom dôsledku veľmi často podporuje zotrvávanie v chudobe a odkázanosti a reprodukuje ju. Zatiaľ sa však za sociálne, väčšinou považuje míňanie peňazí daňových poplatníkov a vytváranie rozpočtového dlhu na najrôznejšie programy, ktoré prerozdeľujú peniaze, mnohokrát bez skutočného efektu pomoci smerujúcej  k vymaneniu sa z chudoby.

Je to však skutočne sociálne, míňať, zadlžovať, rozdávať ryby, ale nerozdávať udice ?

Skutočná sociálna politika sa dá a má robiť inak. Síce menej efektne a veľkohubo, ale bez rozhadzovania peňazí daňových poplatníkov a hlavne s výsledkami znižujúcimi chudobu a počet sociálne odkázaných.

Z tohto uhla pohľadu  bolo preto úspešnou sociálnou politikou napríklad zavedenie aktivačných prác, pretože ukončovali pasivitu, tvorili pracovné návyky u nepracujúcich, tvorili reálne hodnoty pre mestá a obce a tisíce ľudí priviedli k riadnemu zamestnaniu.

Sociálne bolo vytvorenie II. piliera dôchodkového systému, pretože dáva ľuďom do vlastníctva  zdroje pre život v starobe, znižuje riziká dopadu nepriaznivého demografického vývoja a motivuje k práci a úsporám.

Sociálnym je aj dobrý zákonník práce, ktorý zlepšuje podmienky pre jednoduché vytváranie pracovných miest, lebo umožní viacerým ľudom získať a mať riadne zamestnanie.

Sociálnym je aj zníženie odvodov a daní, lebo to zvyšuje čisté príjmy všetkých občanov a tak isto ako dobrý zákonník práce zlepší prostredie pre tvorbu nových pracovných miest.

A sociálnym je aj nekradnúť a netunelovať, lebo neukradnuté a nevytunelované peniaze môžu poslúžiť školám, zdravotníctvu, kultúre.

Toto všetko ďalšieho je sociálne. Sociálne a pri tom neškodiace stabilite verejných financií.

Nič z toho vláda Róberta Fica nerobí. Robí presný opak. Navyše pod pláštik sociálneho skrýva stranícke kšefty pre vyvolených, ako je to v prípade tzv. sociálnych podnikov. Nezmyselne a bez logiky znižuje ľuďom úspory na dôchodkových účtoch, komplikuje a zhoršuje prostredie pre tvorbu nových pracovných miest.  Kradne a tuneluje sa ako nikdy predtým a nezamestnanosť láme rekordy.

Nie je to sociálna vláda. Sociálna rétorika je pre ňu len lacný reklamný trik.


Ľudo Kaník