Koncom minulého roka vláda predložila novelu zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a parlament ho schválil. Pre zjednodušenie budem ďalej používať termín exekučný poriadok. 

Ministerstvo spravodlivosti zožalo potlesk politikov aj verejnosti a súdiac podľa mediálneho ticha, výrazne proti neboli ani odborníci, aspoň  ich teda nebolo počuť. Potlesk bol čiastočne zaslúžený. Žiadalo sa tu upratať, urobiť prvý krok k elektronizácii, systém zmravniť a dať mu jasnú etickú úroveň a hodnotu. Jednou vetou, potrebovali sme exekučný systém posunúť do 21. storočia.

Všetci zainteresovaní vedia, že elektronizácia v exekučných procesoch s dosahom na súdy v posledných rokoch už výrazne chýbala. Určite teda pomôže a práve túto zmenu oceňujeme najviac. Elektronické podanie alebo späťvzatie návrhu a tiež ostatné procesné úkony, vykonané odteraz len elektronickou cestou, prinesú vyššiu transparentnosť a prehľadnosť do exekučných konaní. Súdiac podľa skúseností s naším vlastným e-Healthom si dovolím povedať, že elektronizácia exekútorského sveta prinesie aj nemalé úspory, celý systém bude oveľa efektívnejší.

Nie však vo všetkých oblastiach. Okrem procesných vylepšení a elektronizácie zavádza novela  aj takzvaný náhodný výber exekútora. V praxi to znamená, že exekútora pridelí veriteľovi súd, nemôže si ho zvoliť  sám. Veriteľ si teda nemôže vybrať exekútora, o ktorom vie, že je veľmi efektívny, že má kvalitné personálne a technické vybavenie a že je jednoducho úspešnejší ako jeho kolegovia. Veriteľ, ktorý má dlžníkov po celom území Slovenska, tak bude nútený spolupracovať so všetkými exekútormi, ktorých je viac ako 300.

Skúsenosť Dôvery je jednoznačná. Do roku 2011 sme spolupracovali s veľkým počtom exekútorov. Úspešnosť exekučných konaní sa vtedy pohybovala do 12 percent z objemu vymáhanej sumy. V roku 2012 sme proces spolupráce s exekútormi zmenili,  spolupracujeme s menšou skupinou exekútorov, ktorých sme si veľmi starostlivo a uvážlivo vybrali. Už viac ako štyri roky máme s nimi spoluprácu postavenú na elektronickej komunikácii, transparentnosti a rovnakom prístupe. Náhodný výber exekútora už máme dávno, ale exekútora pre vymáhanie konkrétnej pohľadávky určujeme z tých exekútorov, ktorých sme si sami vybrali. Usilovali sme sa  zvýšiť efektivitu a úspešnosť a zároveň znížiť náklady – naše, exekútora aj povinného.

Nebolo to  ľahké ani pre nás, ani pre spolupracujúcich exekútorov. Učili sme sa navzájom a za pochodu. Oplatilo sa, dnes sa úspešnosť exekučných konaní pohybuje okolo 20 percent z objemu vymáhanej sumy. Je to aj vďaka tomu, že systematicky spolupracujeme so skupinou exekútorov, ktorí spĺňajú naše náročné požiadavky, s ktorými máme dobré skúsenosti a na ktorých sa môžeme spoľahnúť.

V tomto bode je novela rozhodne krokom nesprávnym smerom. Podľa našich kvalifikovaných odhadov totiž prídeme pre uzákonenie náhodného výberu exekútora (v zmysle § 55 novelizovaného zákona)  o niekoľko miliónov eur ročne. Ide o peniaze, ktoré by mali byť použité na zdravotnú starostlivosť. Len pre zaujímavosť, týchto niekoľko miliónov eur by vykrylo náklady na liečbu zhubného nádoru prsníka na celý rok pre naše poistenky. Tie isté peniaze by stačili na úhradu liečby alergickej nádchy na dva roky pre našich poistencov. Na lekárov a pacientov sa zjavne pozabudlo a nie je ťažké si domyslieť ako sa budú cítiť, keď si uvedomia, že na liečbu bude zase menej peňazí.

Túto časť nového zákona preto hodnotíme ako zlú, jej dopad pocítime všetci, peniaze budú v zdravotníctve chýbať. Mrzí nás, že hoci sme na túto skutočnosť poukazovali, predniesli sme niekoľko zásadných pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania k exekučnému zákonu, nedostali sme ani len priestor na argumentáciu. A pritom stačilo tak málo. Stačil jeden odsek v paragrafe 55, ktorý by upravil platnosť náhodného výberu exekútora. Jednoducho by sa náhodný výber vzťahoval len na exekúcie veriteľov s majetkovou účasťou štátu, čím by bol výber exekútora upravený tam, kde to zrejme potrebné je.

Jedným dychom však treba povedať, že štát týmto krokom obmedzil právo slobodného rozhodovania o tom, s kým môžu spoločnosti spolupracovať, ak ho dokonca priamo nezrušil. V oblasti exekúcií bude jednoducho rozhodovať súd, respektíve jeho náhodný výber. Darmo sa bude chcieť firma domôcť spolupráce s najlepšími exekútormi, aby bola vo svojom podnikaní čo najúspešnejšia (áno, aj efektívnosť vymáhania dlhov je parametrom úspešnosti firmy!). Bude musieť spolupracovať s tými, ktorých jej vyberie súd (de facto štát).

Premýšľam, či by sa úradníkom páčilo, keby im niekto určil, ku ktorému lekárovi pôjdu, aby ich vyliečil. Alebo aby ich na súde zastupoval advokát určený štátom. Čo myslíte, ako by prijali správu, že im niekto  zobral právo slobodne sa rozhodnúť?