Španielska chrípka, čiže "la grippe", je názov chrípkovej epidémie, ktorá v rokoch 1918-19 od základov zmenila svet. Na španielsku chrípku zomrelo viac ľudí ako počas 1. svetovej vojny a priemerná dĺžka života sa znížila o desať rokov. V súčasnosti sužuje Európu a do určitej miery aj USA nová forma španielskej chrípky - ochabujúci rast a stále vyššie dlhové zaťaženie.

Finančná kríza bola pre politických vodcov jedinečnou príležitosťou ako odstrániť štrukturálnu nerovnováhu, ktorá existuje v Európe aj v USA. Politici sa však namiesto toho rozhodli nalievať ďalšiu likviditu do niečoho, čo je v zásade problémom platobnej schopnosti. Riešili dlhové problémy ďalšími dlhmi a presúvali ich z jedného účtu (súkromný sektor a banky) do verejného sektora, ktorý mal teoreticky väčšiu šancu financovať dlhy lacnejšie. To už však nie je pravda.

Jeden záchranný balíček za druhým vedie k tomu, že niektoré krajiny, t.j. Grécko, Írsko a Portugalsko, nie sú schopné získavať prostriedky na kapitálových trhoch, zatiaľ čo iné krajiny ako Španielsko a Taliansko musí za túto možnosť platiť vyššie prémie. Takže teraz tu máme dva fundamentálne problémy: Ochabujúci rast a spoločnosti, ktoré majú príliš veľké nároky. Teraz máme spoločnosti, ktoré obrátili zmysel chýrneho výroku JF Kennedyho: "Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja zem pre teba, pýtaj sa, čo môžeš pre svoju krajinu urobiť ty." Dnes znie asi takto: "Ja a moja rodina robíme všetko preto, aby sme zo štátnych dávok získali čo najviac a ja by som nemusel platiť za niekoho iného." To by možno mohlo byť v poriadku v podmienkach vysokého rastu, vyrovnanej vonkajšej bilancie a sociálnej rovnosti. Ak však hovoríme o možnostiach zachovania týchto práv, mieri, bohužiaľ, Európa ku zrázu, pretože sociálna nerovnováha sa stále zväčšuje.

V Španielsku sa miera nezamestnanosti pohybuje nad 21% a v niektorých regiónoch presahuje nezamestnanosť mladých ľudí 40%. Takýto stav, samozrejme, nie je ani z ekonomického, ani zo sociálneho hľadiska dlhodobo udržateľný a cenou za to je ochabujúce rast a rastúci rozpočtový deficit. Hospodársky rast Španielska predstavoval v posledných piatich rokoch v priemere 0,74% - menej ako jedno percento, aj keď zahrnieme obdobie vysokého rastu pred krízou. Tie isté údaje za Taliansku sú dokonca ešte viac deprimujúce, pretože priemerný rast Taliansko dosiahol za posledných päť rokov -0,4%.

Obdobou španielskej chrípky v ekonomike je teda nedostatočný rast európskej ekonomiky. Aj keby došlo k stabilizácii dlhov, stále nám bude chýbať rast, ktorý by hnal Európu vpred a zabezpečil jej ďalšiu prosperitu. Sme uväznení v dlhovej pasci sprevádzanej klesajúcou produktivitou a nedostatkom politickej mobility. To ma vedie k trhovo politickej premise pre všetky analytické uvažovania v období po finančnej kríze: všetko je závislé od politikov. Ak budú náklady obetovanej príležitosti nulové alebo záporné, nebudú politici robiť radšej nič - inými slovami - politických krokov k riešeniu sa dočkáme len vtedy, keď budú obetné náklady vyplývajúce z neriešenia základných problémov vyššie ako v prípade nejakej formy ich riešenia.

Zaujímavé na tom je, že sa toho môžeme dočkať pomerne skoro, pretože kancelárka Merkelová už začína pociťovať, že sa jej pozícia otriasa. V roku 2013, ktorý je pre EÚ a jej prežitie považovaný za rozhodujúci, bude totiž usilovať o znovuzvolenie. S veľkou pravdepodobnosťou bude preto musieť viesť predvolebnú kampaň v čase, keď budú všetci premýšľať a hovoriť o ďalšej pomoci pre Grécko, Portugalsko a najskôr aj Španielsko. To rozhodne nie je jej vysnívaný scenár. Merkelová tak bude stáť pred obetnými nákladmi, ktoré budú príliš vysoké, a práve z tohto dôvodu si myslím, že sa Nemecko pokúsi nájsť konštruktívnejšie riešenie dlhových problémov v južnej Európe. Súčasťou tohto riešenia bude "preprofilovanie" dlhu, ako sa v európskej reči teraz hovorí reštrukturalizácia dlhu. Predpokladám, že k takému preprofilovaniu gréckeho dlhu dôjde najneskôr v 4. štvrťroku tohto roka.

Je dôležité mať na pamäti, že EÚ nie je nič iné ako politický experiment. Riešenia európskych problémov musí byť svojou podstatou politickým a jediným politickým riešením je, že účet zaplatí Nemecko.

Nemecko vyhráva, ostatní nie

Od zavedenia eura v roku 1999 rástla vo vzťahu k ostatným krajinám v eurozóne nemecká konkurencieschopnosť v medzinárodnom obchode a zlepšovala sa aj nemecká platobná bilancia.

Nemecko zaznamenalo po zavedení eura výrazný nárast konkurencieschopnosti a prebytku bežného účtu. Zavedenie eura znamenalo, že slabšie európske ekonomiky stratili možnosť devalvovať svoje meny voči Nemecku, pričom konzervatívna mzdová politika, ktorú Nemecko uplatňovalo, v spojení s nemeckou produktivitou priniesli Nemcom silnejšie postavenie než kedykoľvek inokedy. Nanešťastie pre Nemecko aj pre Európu sa tento úspech z veľkej časti opiera o nízke úrokové sadzby, ktoré juhoeurópske krajiny získali vďaka tomu, že sa pri svojich výpožičkách mohli zjednotiť nemeckou povesťou, pretože euro bolo spočiatku omylom považované za menu jednej koherentnej ekonomiky.

V skutočnosti tomu tak nebolo, najmä z dôvodu jednej rozhodujúcej podmienky stanovenej v Delorsovej správe: "založenie Paktu stability a rastu" - t.j. koordinovanej finančnej politiky s niekedy veľmi voľnými pravidlami. Je to niečo, ako keby ste svojmu 18- ročnému synovi dali platinovú platobnú kartu a okrem vágneho "veľmi nemíňajte" mu nestanovili žiadne pravidlá. Takýto prístup vedie k uvoľneniu pravidiel, nedostatku disciplíny a míňanie nad pomery. Nakoniec budete musieť svojmu synovi kartu zase zobrať. Keď čelíme nedostatočnému rastu, vzrastajúcim dlhom a nedostatkom politickej mobility, naberie situácia svoju vlastnú zaujímavú dynamiku, ktorá zapríčiní, že dokonca aj v prípade, že sa politikom podarí ešte raz problémy odložiť, rovnako sa priblížime k okamihu, kedy nám bude predložený účet za recesiu 2.0. Príčinou je sociálny rozmer celého problému, ktorého naliehavosť výrazne vzrástla.

Počas minulých šiestich mesiacov som cestoval po Ázii, Blízkom východe a po Európe. Aj keď sa každý z týchto regiónov zápasí s odlišnými politickými a ekonomickými problémami, majú jeden problém spoločný: sociálna nerovnováha je väčšia než kedykoľvek predtým. S týmto problémom sa stretneme v Číne, na Blízkom východe aj v Európe. Nízke úrokové sadzby a nedostupnosť úverov urobili bohatých ešte bohatšími a stredná trieda aj chudobní pritom stratili majetok. Tento rozmer podľa môjho názoru nadobudne na dôležitosti nielen v ekonomickej debate, ale aj v debate politickej.

Paradoxom je, že politické zmeny sa podarí presadiť ľahšie, ak sa dostaneme do ďalšej minikrízy. Pokiaľ ide o schopnosť jednotlivca prekonať krízu a prispôsobiť sa novej realite, som veľmi optimistický. Naopak som ale veľmi pesimistický, pokiaľ ide o ochotu a schopnosť politikov urobiť niečo so zásadnou nerovnováhou, ktorá v našej spoločnosti v súčasnosti na rôznych úrovniach existuje. Ak budeme predstierať, že sa nič nedeje, riskujeme stratu jednej generácie a celej dekády. Politikom prešla ich pseudoriešenie príliš ľahko, avšak teraz sa proti nim obracia sociálny faktor. A práve z tohto dôvodu sme sa dostali o ďalší krok bližšie k začiatku dlhodobej rekonštrukcie, ktorá povedie k podivuhodnej zmene k niečomu lepšiemu. Nastal čas predpísať liek na španielsku chrípku.

Steen Jakobsen, Saxo Bank

www.saxobank.sk