Minulý štvrtok 12.9 prišla ECB s masívnymi stimulmi, aby zachránila spomaľujúcu ekonomiku eurozóny a výrazne tak pomohla krajinám PIIGS (Portugalsko, Írsko, Taliansko, Grécko, Španielsko) v ďalšom zadlžovaní.

Keď sa pozrieme na aktuálne čísla ekonomického rastu, nie je to žiadna sláva. Aj podľa ECB je aj inflácia slabá. Dôvody na podporu ekonomík môžeme hľadať aj na globálnej scéne – neistota okolo brexitu ale aj obchodná vojna (US – Čína), ktorá do značnej miery ovplyvňuje aj EÚ.

Pravdepodobnosť znižovania sadzieb sa za posledné mesiace zvyšovala. Vo štvrtok sme sa dozvedeli, že depo sadzby klesli o 10 bodov na -0,5 percenta. Zároveň sa opäť zaviedol program vykupovania dlhopisov. Niektorí odborníci sa nechali počuť, že ide o veľké prekvapenie. Pravdou však je, že to prekvapenie nebolo.

Na predchádzajúcom zasadnutí v júli tohto roka bolo jasne spomenuté, že inflácia je príliš slabá a ECB je pripravená použiť všetky svoje nástroje tak, aby sa zabezpečilo, že inflácia sa priblíži k svojmu cieľu udržateľným spôsobom (tesne pod 2 %).

Samo o sebe by zníženie sadzieb o 10 bodov na -0,5 percent nestačilo.  Guvernéri tak poslali trhu a bankám silnú podporu vo forme stimulov, a to prostredníctvom spomínaného rate cutu a reštartovania kvantitatívneho uvoľňovania vo výške 20 mld. € mesačne dovtedy, kým to bude potrebné. Tieto kroky teda boli predvídateľné na základe predchádzajúceho vyjadrenia.

ECB ďalej podporila bankový sektor prostredníctvom zlepšenia podmienok cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO III).  Hlavný rozdiel oproti klasickým operáciám spočíva v tom, že TLTRO majú oveľa väčšiu splatnosť. To predstavuje pre banky stabilný a spoľahlivý zdroj financovania.

Európska banka bánk tak prišla s masívnymi stimuláciami, ktoré by mali pomôcť inflácii. Nevylúčila však ani zníženie sadzieb v budúcnosti. Trhy na všetky uvedené správy reagovali pozitívne.  Nová prezidentka ECB to vo svojom funkčnom období nebude mať najľahšie, keďže centrálna banka si „vystrieľala“ väčšinu nábojov.

Tento mesiac nás čaká zasadnutie Fedu a rozhodovanie o úrokovej sadzbe v US. Napriek pozitívnej inflácii, ktorá vyšla tento týždeň, je veľmi pravdepodobné, že uvidíme takisto ďalšie znižovanie sadzieb. Trump navyše pokračuje vo vytváraní politického tlaku.