Elektronizácia komunikácie firiem s Daňovým riaditeľstvom, v podstate samozrejmosť tretieho tisícročia, má v slovenských podmienkach neuveriteľne zložitý príbeh. Vzhľadom na jej priebeh najmä v posledných 12 mesiacoch a najmä práve prebiehajúcu drahú dohru je namieste znechutenie a prirodzená ľudská túžba vrátiť sa síce k predpotopnému, no jednoznačne jednoduchšiemu zasielania dokumentov v tlačenej podobe.

Poďme po poriadku:

Nový zákon o správe daní z r. 2009 prístupnejšie nazvaný ako"Daňový poriadok", ktorý nahradil 20 rokov platný zákon 511/1992 Zb., prikazoval povinnú elektronickú komunikáciu pre firmy, ktoré sú platiteľmi DPH, ich daňových poradcov a advokátov a to pôvodne od termínu 1. január 2012. Pôvodne mohli takto definovaní užívatelia na tento účel používať len jediný spôsob - zasielanie dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom. Vrátane nie zanedbateľných nákladov na jeho obstaranie, ktoré znášali samotné firmy. Výhodou používania elektronického podpisu však bolo (a stále je) čisto elektronické zasielanie dokumentov bez používania tlačených výkazov.

Ešte pred samotným pôvodným termínom 1. január 2012 umožnila novelizácia Daňového poriadku druhý spôsob zasielania bez používania elektronického podpisu. Dokumenty mohli byť po novom podpísané prostredníctvom tzv. elektronickej značky. Jeho nevýhodou je, že aj po elektronickom zaslaní je potrebné zaslať originál dokumentu (resp. len jeho časť - "krycí list") poštou aj v tlačenej podobe. Čo zjavne nikdy nedávalo zmysel, nehovoriac o zložitom spôsobe inštalácie elektronickej značky, pri ktorej užívateľovi nepomôže bežné IT vzdelanie, iba prípadný trpezlivý pracovník DRSR, ak je vôbec telefonicky zastihnuteľný. Zasielanie e-dokumentov je z tohto titulu možné iba z počítača, na ktorom je daná elektronická značka nainštalovaná, čo očividne znemožňuje väčšiu flexibilitu a používanie systému z viacerých miest.

Pôvodné systémy, ktoré bolo možné používať koncom r. 2011 (teda pred pôvodným termínom povinnej elektronizácie) bol on-line systém eTax a off-line aplikácia eDane, Z oboch začiatko r. 2012 ostala tá druhá. Obe systémy sa používali už dávnejšie - buď pre dobrovoľných užívateľov systému alebo pre firmy, podávajúce súhrnný výkaz, ktorý je možné zasielať výlučne elektronicky. Kuriozita navyše: eTax, údajne ocenený akousi IT cenou,  bolo (v r. 2011!) údajne možné používať len na jedinom prehliadači (Internet Explorer), čo je animozita zhodná s e-systémom štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Keď si už časť verejnosti buď elektronický podpis alebo elektronickú značku zabezpečila, vyrukovalo Daňové riaditeľstvo s treťou možnosťou. Ide o on-line aplikáciu EZU (elektronický zber údajov), v rámci ktorej stačí dokumenty zaslať len elektronicky, tj bez dodatočného papierového zasielania poštou. Užívateľské rozhranie je navyše slušne prehľadné, jednoduché a celkom pekné dizajnované a úplne samozrejme poskytuje prehľad odoslaných dokumentov. Vďaka existencii identifikátora - čo je v podstate akýsi súbor, pridelený konkrétnej osobe, ktorá styk s DÚ zabezpečuje - je možné dokumenty zasielať z ktoréhokoľvek počítača na svete, kde je identifikátor nainštalovaný. Počítače je teda na tento účel možné aj striedať, resp. používať zakaždým iný - stačí mať identifikátor so sebou na disku, USB kľúči či cloude.

Spomínaná povinná elektronická komunikácia sa z dôvodu technickej nepripravenosti systému medzitým z pôvodného termínu 1. január 2012 presunula na 1. apríl 2012 a neskôr na 1. január 2013. Tento termín zatiaľ platí.

Napriek občasným technickým bzrdám, ktoré k štátnemu IS neodmysliteľne či zákonite patria (napr. niektoré firmy nemožno už od jari 2012 do EZU zaradiť, pričom zatiaľ nikto neoznámil prečo a dokedy), je používanie EZU jednoznačne najpohodlnejšou možnosťou elektronickej komunikácie.

Keď sme si už na EZU všetci zvykli, zverejnilo zrazu Daňové riaditeľstvo informáciu, že používanie EZU končí a už od 1. decembra 2012 sa všetci unbedingt vracajú k systému e-Dane. Súčasní používatelia EZU budú údajne do systému eDane automaticky presunutí - ale ako, zatiaľ nevedno. Všetky predošlé spôsoby komunikácie si pri ich zavádzaní okrem technických krokov vyžadovali rôzne formy papierovania so samotným podnikateľom, pričom niektorí účtovníci obťažovali svojich štatutárov s návštevou daňového úradu v priebehu posledného roka hneď niekoľkokrát. Či teda bude potrebné uzavierať nové dohody, nové splnomocnenia a nové užívateľské kontá, sa možno dozvieme v priebehu pár nasledujúcich dní, ktoré na presun ostávajú.

"Finančné riaditeľstvo SR týmto krokom zjednocuje spôsob elektronickej komunikácie a spôsob elektronického podávania dokumentov. Nový spôsob komunikácie bude jednotný, nediskriminačný, jednoduchší a bezplatný pre všetky subjekty komunikujúce s FS SR elektronicky."

Kto ešte nevytvoril informačný systém pre daňovú správu, nech sa spriatelí s prípadným budúcim zostavovateľom vlády a možno raz dôjde aj neho a bude z neho boháč. Predmetom tohto článku nie je analyzovať zmluvných dodávateľov informačných systémov Daňového riaditeľstvu, napriek zjavnému faktu, že za rôzne komplikácie, nedokonalosti a spomenuté prehadzovanie medzi systémami môžu práve oni a zároveň aj samotné verejné obstarávanie ako nástroj. Rovnako je smutne jasné, že daňové subjekty sú v hre veľkododávateľov len bezmocnými figúrkami, ktorých jedinou možnosťou je tieto rozmary akceptovať a prispôsobiť sa.


Som fanúšikom IT, no tie miliardy za to nestoja: posielajme radšej dokumenty poštou. Snáď raz nejaká osvietená vláda zverí tvorbu takýchto systémov mladých talentovaným vývojárom, ktorých Slovensko má dosť. Cena za ne bude zlomková a práca s nimi určite zábavou.


Aktualizované 23.11.2012 11:10 Petíciu za zachovaniu systému EZU môžete podpísať tu. Neviem, či pomôže, ale skúsiť to treba. Ďakujem.


Ak sa Vám článok páčil, zahlasujte zaň aj na vybrali.sme.sk.