Tento rok môžeme smelo v energetike označiť za rok cenových rekordov. Konštatuje to aj Medzinárodná energetická agentúra (IEA), podľa údajov ktorej v tomto roku dosiahla cena ropy pre európsky trh najvyššiu úroveň za posledných 50 rokov. V dôsledku toho sa do rekordných výšin dostala aj cena zemného plynu v dlhodobých kontraktoch, kde je naviazaná na ropu a ropné produkty. Platí to hlavne o ruskom plyne, ktorý podľa údajov z Moskvy sa vyšplhal v závere roka až takmer k hranici 500 USD za tisíc kubických metrov, pričom cena ruskej ropy Urals tiež dosiahla rekordnú métu 110 USD za barel. Nie je náhoda, že ceny plynu pre domácnosti napríklad v susednom Česku sa kumulatívne v tomto roku tak zvýšili o zhruba 30 percent.

Ceny plynu v Európe dnes tlačí nadol len prebytok ponuky na spotovom trhu, kde sa cena pohybuje pod 350 USD za tisíc kubíkov. Našťastie, zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že objemy tohto plynu budú mať vzostupnú tendenciu aj v dohľadnej budúcnosti, keďže ťažba bridlicového plynu v USA utešene narastá a rastú aj nové kapacity vo svete na výrobu a prepravu skvapalneného plynu LNG. Ak sa potvrdia prvé čerstvé veľmi optimistické predpoklady o možnosti ťažby bridlicového plynu v Číne, tak to bude v strednodobej budúcnosti znamenať ďalší cenový a objemový tlak na celosvetovom trhu s plynom, vrátane nášho.

Slovensko, ktoré má z obchodného a technického hľadiska zatiaľ stále len veľmi obmedzený prístup k európskemu spotovému plynu, však z tohto cenového diskontu môže ťažiť len okrajovo. Aj keď práve tento vývoj na trhu, spolu s príslušnou legislatívou, umožnil v tomto roku otvoriť konkurenciu aj pre segment domácnosti. Zlepšiť situáciu by malo dobudovanie terminálu na LNG na poľskom pobreží Baltu a výstavba prepojovacích plynovodov v rámci krajín V4 a ich susedov.

Slovenské plynárenstvo už budúci rok zrejme pocíti dokončenie druhej línie plynovodu Nord Stream. Jeho prvá línia, ktorá bola spustená pred niekoľkými týždňami, zatiaľ veľa vody nenamúti, keďže jej prevádzka je vo výrazne obmedzenom režime. Stav, keď pre obe línie (každá s technickou kapacitou 27,5 mld.kubíkov) je zakontrahovaných doteraz len zhruba 22 mld.navádza automaticky k riešeniu pre Gazprom, ktorý vystupuje ako garant voči západným bankám úverujúcim tento projekt: znížiť prepravu cez ukrajinsko-slovenský koridor práve v prospech Nord Stream.

Ale to nie je také jednoduché, pretože aj u nás má ruský koncern zakúpenú vopred dlhodobo značnú kapacitu, a to na princípe „preprav alebo zaplať“. Ďalší osud našej tranzitnej cesty však bude priamo závisieť od rusko-ukrajinských dohôd o plyne, ktoré podľa posledných informácií sú na pomerne sľubnej ceste. V takom prípade by sa minimálne odložila otázka výstavby ďalšieho ruského plynovodu South Stream cez Čierne more. Náš koridor by na základe doterajších pomerne rozpačitých skúseností s prvou líniou Nord Stream naďalej plnil spolu s Jamalským plynovodom cez Bielorusko a Poľsko nenahraditeľnú objemovú ale aj stabilizačnú funkciu v exporte ruského plynu do EÚ. Za podmienky, že Ukrajina konečne reálne prikročí k nevyhnutnej masívnej obnove svojho tranzitného systému.

Pre Slovensko, jeho terajšiu ale aj novú vládu po marci, sa tak stáva v kontexte týchto najnovších udalostí čoraz väčšou výzvou, ako sa postaviť k ďalšiemu osudu tranzitnej sústavy v rámci skupiny SPP (Eustream). A to aj vzhľadom na strategicky dôležité plánované prepojovacie projekty s Maďarskom a Poľskom. Aj čerstvé skúsenosti z opätovne poštátnenej ropovodnej spoločnosti Transpetrol pri plánoch na výstavbu ropovodu Bratislava-Schwechat, či na prepravu kaspickej ropy do českej rafinérie v Kralupoch nad Vltavou ukazujú, že síce pochopiteľné súkromné komerčné záujmy sú často neraz minimálne v značnom nesúlade so záujmami štátu.

Ďalší rok bude aj v energetike nielen na Slovensku nesporne veľmi obtiažny. Očakávaná hospodárska stagnácia alebo dokonca recesia, sa nevyhnutne odrazí na cene surovín. K tomu otázniky okolo stability eura, čo bude mať zase spolu s vývojom amerického hospodárstva vplyv aj na jeho kurz voči americkému doláru. Bude pokračovať zložitý domáci ale hlavne celoeurópsky vývoj okolo jadrovej energetiky a obnoviteľných zdrojov, ako aj systému obchodovania a oceňovania emisií. A budeme riešiť otázky ako uviesť do praxe tretí energetický balíček alebo aj memorandum o energetickom koridore Sever-Juh.