Mnohí ľudia si myslia, že emócie na pracovisko nepatria. Nemám taký vyhranený názor, ale pravdou je, že narábanie s empatiou v kancelárii nikdy nepatrilo k mojim prioritám. Aj manažérske kurzy a tréningy zvyčajne vedú ľudí k tomu, že najdôležitejšie sú výsledky. Napokon, na čom inom dnes v podnikaní záleží ?

Biznis je extrémne krátkozraký – každého zaujíma výsledok najbližšieho mesiaca, kvartálu či prinajlepšom konca fiškálneho roku. Navyše, manažéri sú pod tlakom, zahlcuje ich administratíva, operatíva, mítingy, konferenčné hovory a reporty. A ešte by im mal zostať čas aj na riadenie... Preto nemajú veľmi na výber – lipnú na prioritách a orezávajú zdanlivo menej podstatné veci. Vrátane ľudského rozmeru.

Pravdou však je, že pri riadení tak často ignorované emócie sú neoddeliteľnou súčasťou myšlienkových pochodov každého z nás. Neraz obsahujú množstvo informácií a stáva sa, že ich ľudia nevedia veľmi dobre skrývať. Škoda ich ignorovať, ak nám môžu pomôcť pri plnení želaných cieľov.

Čo sa potom pri ich prehliadaní často stáva ? Mne sa potvrdilo, že zamŕzajú aj dobré myšlienky a nápady, lebo ak manažér nepracuje s empatiou, ťažšie sa mu presviedča kolegov o svojich myšlienkach a o správnosti zvolenej cesty. A keď sa ľudia nestotožnia s cestou, dochádza ku kolosálnemu plytvaniu energiou na vysvetľovanie a presviedčanie.

Nenapadlo by mi, že si tento fakt uvedomím na jednej z prvých hodín štúdia MBA. Biznis škola orientovaná na strategický manažment vyvoláva dojem, že učí ľudí k nekompromisnému ťahu na bránu a preto ma prekvapilo, keď sa dosť času venovalo pojmu „virtuálne emočné konto“.

Pri virtuálnom emočnom konte platí to isté čo pri bankovom účte – lepšie je neklesať do mínusu. Lebo pozitívna bilancia prináša, že kolegovia pracujú s vyšším osobným nasadením a niekedy aj nad rámec svojich povinností. Pre vklad na emočné konto stačí zdanlivo málo. Empatia a osobný záujem, dodržiavanie sľubov a termínov i nezištná pomoc. Z emočného konta sa dá aj vyberať. Každý z času na čas nedodrží sľub a nesplní termín – ale s plným kontom sa takéto priestupky odpúšťajú ľahšie.

Škoda, že si niekedy až veľmi neskoro uvedomíme, že popierať a ignorovať emócie – vlastné aj iných – je cesta k neúspechu alebo nám ten úspech sťažila. Nerieši to však problém, kde v uponáhľanom svete emočnú kapacitu vziať. Pripomína mi to obmedzený rozsah pocitov, ktorý má každý z nás vo vzťahu k iným v súkromí. Prečo je tak málo ľudí, ktorých smrť by nás skutočne ranila? Psychológovia tvrdia, že v živote máme čas venovať skutočne veľkú pozornosť a starostlivosť iba hŕstke známych. Je to vyčerpávajúce a časovo náročné. Tak je to aj pri riadení.

Je veľmi dôležité mať určené ciele, no bez empatie a ľudského rozmeru sa k nim dopracujeme asi ťažšie.