Raketový priemysel a dobývanie vesmíru bolo od počiatkov monopolom veľkých štátov. Práve kvôli technologickej náročnosti a nedostatku technologických znalostí boli nevyhnutné veľké investície. Vzhľadom na strategickú citlivosť raketových technológií boli znalosti utajované a neboli verejne dostupné, pričom projekty vesmírneho výskumu boli realizované výhradne vládnymi organizáciami.

Jednalo sa pritom o programy v rôznom stupni utajenia. Z tohto dôvodu boli špeciálne v prípade bývalého ZSSR častokrát paralelne vyvíjané zhodné, alebo podobné riešenia, čo zvyšovalo ekonomickú náročnosť takýchto projektov.

Okrem toho utajovanie výsledkov vojenských a vesmírnych programov, alebo ich častí, vplývalo na celkové technologické zaostávanie krajín východného bloku. Naopak, v prípade krajín na západ od železnej opony (najmä USA), bolo umožnené komercionalizovať niektoré riešenia. Tento prístup ovplyvnil celkovú technologickú úroveň krajín, a tým aj životnú úroveň jej občanov.

Výsledkom bolo, že ZSSR bol schopný realizovať vesmírne programy pri súčasne relatívne nízkej životnej úrovni vlastných obyvateľov. Ideologické ciele boli dôležitejšie ako blaho vlastných ľudí. Na druhej strane USA (prinajmenšom) udržiavali technologickú rovnováhu, avšak dokázali zabezpečiť vysokú životnú úroveň populácie. Inými slovami komercionalizácia riešení vplývala na celkový ekonomický rast a životnú úroveň. Jednoducho „bežní“ občania mohli benefitovať z podporených projektov (viď. internet).

V súčasnosti informačné technológie v spojení s voľným sprístupňovaním informácií napr. v prostredí vedeckých komunít spôsobilo, že hraničné náklady na získavanie rôznych informácií výrazne klesli v porovnaní s minulosťou. Výsledkom je, že aj súkromné spoločnosti bez dlhej histórie v odvetví sú schopné realizovať nové inovatívne technologicky náročné projekty, ako sú napr. lety do vesmíru. Dôkazom toho je aj nedávny úspech rakety Falcon Heavy, za ktorou stojí úspešný podnikateľ Elon Musk. Podnikateľ a vizionár Elon Musk je priekopníkom našej doby, s istým nadnesením tak ako bol napr. T. A. Edison alebo N. Tesla.

Elon Musk okrem toho, že posunul technologické hranice vesmírnych programov, dokázal významnú skutočnosť a to, že štátne monopoly rozvoja technológií sú/môžu byť v istom štádiu neefektívne. Falcon Heavy je v porovnaní s konkurenciou raketou Ariane 5 či Delta IV Heavy finančne niekoľkonásobne lacnejšia.

To poukazuje na to, že aj kapitálom hnaný technologický pokrok je potrebný a za istých okolností môže byť efektívnejší ako aktivity stimulované primárne verejným sektorom. Úspech Falcon Heavy bol možný kvôli minimálnej regulácii trhu a umožneniu vstupu novým hráčom na trh vesmírneho priemyslu, kde NASA mala v USA fakticky monopolné postavenie.  Treba si uvedomiť, že vláda USA umožnila súkromným firmám realizovať aktivity s významným presahom do oblasti národnej bezpečnosti. Tento krok fakticky zmenil pravidlá hry v oblasti vesmírnych technológií a spôsobí zrýchlenie rozvoja. Dôsledky uvidíme už v najbližšom desaťročí.

Noví hráči na trhu raketových/vesmírnych technológií, a to nie len Elon Musk, budú zvyšovať efektívnosť aktivít a znižovať náklady na dopravu každej tony nákladu na orbitu zeme.

Aké z toho plynie ponaučenie pre Slovensko?

Je potrebné minimalizovať regulácie podnikateľského sektora a vytvoriť podmienky tvorby reálneho celoeurópskeho trhu s nadkritickou veľkosťou. Pre regulácii chtivých čitateľov: existuje korelácia medzi Indexom ekonomickej slobody a Indexom reprezentujúcim inovácie. V medzinárodnom porovnaní prostredníctvom Indexu ekonomickej slobody 2018 skončilo Slovensko na 59. mieste. Len pre zaujímavosť, pred nami skončili ako 58. Turecko, 57. Kostarika, a na 56. mieste Kosovo, či na 43. mieste Peru. Preto sa nečudujme, že je naša inovačná výkonnosť nedostatočná.

Kľúčovou výzvou v našich podmienkach je zmena vnímania podnikateľského sektora ako tvorcu hodnôt a všetkých verejných rozpočtov. Vládne intervencie by tak mali podnikateľov podporovať, alebo keď už ináč nie, tak aspoň nezavadzať a nedeformovať pravidlá a prostredie.

Poznámka na záver: nie je spochybnená potreba niektorých regulácií kvôli zlyhaniam trhu, napr. v enviro-oblasti.