Cesta k pohodlnej elektronickej komunikácii medzi štátom, občanmi a podnikateľmi je na Slovensku kľukatá a plná prekážok, o tom niet pochýb. A občas človek ani nevie, či sa má smiať, alebo plakať.

Začiatkom augusta prebehli médiami správy o tom, že štát (prostredníctvom NASES - Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby) zriadil viac ako 322 tisíc elektronických schránok na doručovanie úradnej pošty podnikateľom. TREND sa téme venoval napríklad v tomto článku. Či sa to podnikateľom páči alebo nepáči, musia si pred koncom roka 2016 vymeniť občianske preukazy za elektronické, nainštalovať potrebný softvér (a prekonať všetky problémy s tým spojené) aby boli schopní do svojej schránky vstupovať. Inak sa po 1.1.2017 k úradnej pošte nedostanú, no táto bude aj napriek tomu považovaná za doručenú aj so všetkými právnymi následkami. Hoci podnikám v oblasti informačných technológií, z prístupu do štátnej schránky mám dostatočné bolenie hlavy (o tom niekedy inokedy) a úprimne ľutujem všetkých menej zdatných užívateľov, ktorí sa cez to budú musieť chtiac-nechtiac prehrýzť.

No a práve v tých istých dňoch, keď médiami prebehla správa o zriadení povinných elektronických schránok pre podnikateľov, oznámili tie isté štátne orgány aj verejnú konzultáciu k pokrývaniu vidieka rýchlym internetom. Telekomunikačné firmy môžu teraz oznámiť štátu svoje pripomienky k metodike a formuláru, ktorým bude štát od podnikateľov zisťovať, kde neplánujú budovať moderné telekomunikačné siete, a kde to má spraviť štát. A teraz prichádza pointa.

Podľa zverejneného návrhu formulára majú poskytovatelia elektronických komunikačných sietí doručovať informácie štátnym orgánom zodpovedajúcim za informatizáciu takto:

"Súbory v elektronickej podobe na dátovom nosiči (CD, DVD, USB flash disk) zašle alebo osobne doručí operátor v zalepenej obálke na adresu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava s označením „Verejná konzultácia backhaulových sietí pre NGA v SR“ do 30 kalendárnych dní od zverejnenia pokynov týkajúcich sa verejenej konzultácie."

Áno, je to tak. Úrad podpredsedu vlády SR pre informatizáciu, Národná agentúra pre sieťové a elektronické komunikačné služby a Ministerstvo financií, teda trio, ktoré zodpovedá za informatizáciu SR vrátane elektronických schránok pre podnikateľov, očakáva od telekomunikačných firiem, že mu budú údaje doručovať do podateľne osobne alebo poštou.

Optimista by sa potešil, že elektronizácia na Slovensku úspešne pokračuje zavedením kabelového prenosu - dáta nahráme na CDčko, vložíme do kabely a odnesieme na úrad. Pesimista by zosmutnel pri myšlienke, že už vyhodil diskety - ešte by sa mohli hodiť. Realista ostane pokojný - on totiž vie, že táto situácia dokonale vystihuje pripravenosť štátu na elektronickú komunikáciu.

Ťažko povedať, koľko času bude ešte musieť prejsť a koľko úradníkov sa bude musieť vymeniť, aby aspoň orgány riadiace informatizáciu preorientovali svoje myslenie, zabudli raz a navždy na to, že informácie sa doručujú donesením nejakého fyzického média na úrad (veď doba analógu a kešu je už vraj nejaké tie roky za nami), a prijali ako štandard to, že sa to dá aj inak, pohodlnejšie. Elektronické schránky, občianske preukazy s čipom, ZEPom, BOKom a inými "user-friendly" fičúrami posunuli elektronickú komunikáciu z krajnosti do krajnosti, akoby sa to ani inak nedalo. No dá sa. Jeden príklad za všetky - niekdajší Telekomunikačný (dnes regulačný) úrad už viac ako desaťročie prijíma mnohé informácie a dokumenty buď jednoducho e-mailom, alebo prostredníctvom formulárov na webe. Proste tak, ako sa to robí v súkromnom sektore úplne bežne. Ale to by bolo asi príliš jednoduché a pohodlné, a nedá sa na to minúť miliarda. Takže - dovidenia v podateľni, priatelia :o)