Ruský ekonomický strašiak, ktorým premiér manipuluje verejnú mienku, je neopodstatnený.

Slovenská republika nie je ekonomicky závislá od Ruska. Jednoducho sa to dá preukázať jednak cez exportno-importné štatistiky, ale aj faktom, že ruský kapitál na Slovensku momentálne takmer nie je.

Export do Ruskej federácie už dlhodobo tvorí menej ako 5% celkového exportu a má klesajúci trend. Oproti tomu krajiny OECD (na mentálnej mape premiéra označené ako skorumpovaný imperialistický kapitalistický západ) od nás odoberajú 85,9% celkového exportu. Táto obchodná bilancia je vysoko pozitívna: 15 609 mil. eur, teda celkovo 21,6% HDP Slovenska. Rusko o naše výrobky a našu prácu záujem nemá. Práve naopak – ak, tak má záujem predávať nám.

Import z Ruskej federácie tvorí 10,2% celkového importu. Opäť ale Rusko aj na strane importu nie je naším (teda súkromných či štátnych subjektov na Slovensku) najväčším partnerom. Podstatnejším než Rusko je pre nás Nemecko (15,5%) či Česká republika (10,4%).

Ak sme s Ruskou federáciou niekde previazaný, tak je to energetika, teda predovšetkým plyn či ropa alebo iné komodity. Ide o komodity, ktoré v najväčšej miere tvoria vstupy pre štátom vlastnené firmy, alebo čiastočne štátom vlastnených firiem, teda SPP a Eustream, či elektrárenské spoločnosti. Saldo obchodnej bilancie je s Ruskou federáciou vysoko mínusové (-5% HDP SR). Ruská federácia je závislá od nás a našej vôle odoberať a spotrebovávať ich komodity.

Robert Fico je na poste premiéra šesť z posledných ôsmich rokov. On bol vo predseda vlády, keď Rusko vyplo dodávky plynu nielen Ukrajine, ale i celej strednej a západnej Európe, vrátane Slovenska. V zime, keď spotreba tejto komodity je najvyššia a často životne dôležitá, sa Ruská federácia správa k svojim obchodným partnerom ako tyran. Ako násilník, ktorý chce dosiahnuť zastrašenie tých, ktorí sú závislí. Vláda Roberta Fica a ani premiér sa nepoučili, nediverzifikovali možnosti dodávok energií, vykašlali sa na Slovensko.

Jediné, čo poškodzuje Slovensko, sú politici s autokratickými sklonmi, s komunistickou nostalgiou rojčiaci za časmi, ktoré sme už pred takmer štvrťstoročím odvrhli. Kremeľská pachuť ich spôsobov rozhodovania je očividná takmer v každom konaní a namiesto toho, aby pracovali pre nás, konajú pre svoje arbitrárne ciele.

Ak Rusko zastaví dodávky komodít, v konečnom dôsledku Slovensko nepoškodí. Iba urýchli proces svojej vlastnej izolácie a Slovensko aj v energetických otázkach preorientuje na spoľahlivých partnerov. Na krátkodobý šok, ktorý spôsobí týmto rozhodnutím Slovensku a ďalším krajinám v Európe, sa za pár mesiacov zabudne. Slovensko je dnes plne ekonomicky previazané so západnými krajinami. Rusko môže ostať izolované a možno si pripomenie bankrot z roku 1998.

Vodcovia Ruskej federácie dodnes nepochopili, kde robili súdruhovia sedem desaťročí chyby, a prečo sa tento blok vlastne rozpadol. Bývalý sovietsky blok zanikol po takmer všetkých stránkach. Čo však ostalo, sú autokratické spôsoby správania vlády, ku ktorým patrí manipulácia, zastrašovanie a utajené či tajné skutočnosti, teda utajovanie vlastných chýb a neschopnosti rozhodovať a vládnuť v prospech občanov. Tieto reminiscencie na časy totálneho chopenia sa moci badať v mnohých postkomunistických krajinách. V tom si s Putinom dobre rozumejú Fico i Orbán.