Vo vojne je prebehnutie na druhú stranu ťažkým zločinom. Obchodné vzťahy síce nie sú vojnou, no istá podobnosť sa nedá uprieť – aj v obchode je záujmom každej zo strán, aby pre seba získala čo najviac a vynaložila na to čo najmenej. Ak pri miliónových obchodoch kľúčový človek „prebehne“ z jednej strany na druhú, treba zbystriť pozornosť. Hoci nie je jediný, kto by si pozornosť zaslúžil, dnes to vyšlo na neho.

Ing. Martin Janáček, generálny riaditeľ sekcie informatiky na Ministerstve školstva (životopis nájdete na stránke ITAPA a na LinkedIn). Od skončenia vysokej školy pracoval 12 rokov v skupine Slovak Telekom – najskôr 3 roky v dcérskom Euroteli, potom ďalších 9 v samotnom Telekome. Medzi významné zákazky, na ktorých sa podieľal, patrili zákazky pre školstvo.

Na sklonku roku 2009 je napríklad uvádzaný ako kontaktná osoba, zastupujúca Slovak Telekom v zmluve s Ústavom informácií a prognóz školstva. Spomínaná zmluva je doplnením Infoveku o VPN prepojenie pod názvom EDU.SK#NET. Označenie MIMORIADNE CITLIVÉ a OBCHODNÉ TAJOMSTVO znamená, že nie je žiadúce, aby sa detaily zmluvy dostali na verejnosť. Čo už môže byť MIMORIADNE CITLIVÉ na pripojení škôl? Nuž, okrem premrštenej ceny a relatívnej (ne)potrebnosti takéhoto nákupu asi nič. Spomeňme ešte, že túto zmluvu za Telekom podpisoval Ing. Ján Adamec - ešte na neho príde reč.

V decembri 2010 bol medzi Slovak Telekomom a Ústavom informácií a prognóz školstva uzavretý dodatok k zmluve Infovek 2, na základe ktorého Telekom poskytoval pripojenie školám viac ako ďalšie 4 roky za 28,5 milióna EUR. Zmluvou bol ustanovený Riadiaci výbor za účelom operatívneho riadenia a zmien súvisiacich s projektom Infovek - Slovak Telekom vo výbore zastupovali Ing. Ján Adamec a Ing. Martin Janáček.

V roku 2013 sa zmluva Infovek dočkala ďalšieho dodatku, ktorým sa má školská VPN rozšíriť o nové funkcionality za pár stotisíc EUR. Aj v tejto zmluve je za Slovak Telekom kontaktnou osobou Martin Janáček.

Po pár minútach googlenia sa z hlbín internetu vynoria ďalšie zmluvy, v ktorých zastupuje Slovak Telekom aj pri viacerých ďalších vzťahoch so štátom, napríklad Finančnou správou SR a Colnou správou. Nie je treba vysvetľovať, že spoločnosť ako Slovak Telekom pri takýchto kľúčových zákazníkoch neustanoví za svojho zástupcu len tak hocikoho.

Prieskumy platov v rámci SR dlhodobo ukazujú na to, že najlepšie mzdy sú v telekomunikačnom a IT sektore. Manažéri patria rozhodne k tým lepšie plateným, a Slovak Telekom tiež nie je práve chudobnou firmou, ktorá by priemer sektora ťahala nadol. Príjmy pána Janáčka na jeho pozícii pravdepodobne neboli zlé – zmluvy, v ktorých zastupoval Telekom, prinášali každý mesiac také peniaze, že jeden manažérsky plat (pokojne desaťnásobok učiteľského platu) je popri nich len kvapka v mori. V štátnej správe môžu o takýchto (oficiálnych) platoch úradníci iba snívať.

Po tejto sľubnej kariére však pán Janáček po 12 rokoch opustil Telekom a presunul sa na nové pôsobisko - do štátnej správy. Podľa životopisu na LinkedIn sa už 2-3 mesiace po odchode z Telekomu stal generálnym riaditeľom sekcie informatiky na Ministerstve školstva SR, teda u svojho dovtedajšieho klúčového zákazníka.

A tak hoci ešte v roku 2013 a 2014 „kopal“ pri Infoveku za Telekom, v roku 2015 je už oficiálne na opačnej strane a nákup ďalších služieb dodatkom k Infovek zmluve už posudzuje a hodnotí za ministerstvo. V zmluve, ktorá bola následne uzavretá, je kontaktnou osobou za Telekom Ing. Ján Adamec, ktorý spoločne s Janáčkom roky zastupoval Telekom v riadiacom výbore Infoveku. Snáď všetci zostali s čistým svedomím, keď v takejto personálnej zostave vypravili z rozpočtu ministerstva školstva do Slovak Telekomu 5,8 milióna EUR - v rokovacom konaní bez zverejnenia.

Doplňme, že tento 5,8 miliónový dodatok bol uzavretý preto, lebo ministerstvo včas nevypísalo riadny tender na nové pripojenie do škôl, a tak nemalo inú možnosť, než na prechodnú dobu jedného roka zabezpečiť školám pokračovanie existujúceho pripojenia od doterajšieho dodávateľa - Slovak Telekomu. A treba uznať, že času skutočne bolo málo - veď o dátume skončenia zmluvy Infovek 2 vedeli všetci zúčastnení len 4 roky vopred.

Po tomto „zahrievacom kole“ pripravilo Ministerstvo školstva obstarávanie na pokračovanie Infoveku za 81 miliónov EUR, pod názvom EDUNET_SK. O tomto obstarávaní som písal už v predošlom blogu a dopočítal som sa v ňom k možnému predraženiu až o 70 miliónov EUR. Požadované parametre v obstarávaní nápadne pripomínajú produktové portfólio a technické možnosti Slovak Telekomu. Kvôli vyžadovaným referenciám a zábezpekám má šancu siahnuť si na takúto zákazku iba zopár firiem v SR, hoci poskytovateľov telekomunikačných služieb je na Slovensku okolo tisícky. Podľa súťažných podkladov na strane ministerstva za "správne a úplné zadefinovanie opisu predmetu zákazky, finančných a technických požiadaviek" nezodpovedá nik iný, ako Ing. Martin Janáček.

Takže si to zhrňme. Ten, kto roky hájil záujmy Slovak Telekomu pri obchodovaní so štátom a obzvlášť s rezortom školstva, dnes sedí na ministerstve školstva a riadi nakupovanie za štátne (aj) od Slovak Telekomu. Ak sú platy v súkromnom telekomunikačnom sektore vo všeobecnosti vyššie než platy v štátnej správe (a úspešný manažér môže zarobiť viac, ako oficiálne patrí priemiérovi či prezidentovi), aká je motivácia na takúto zmenu pracovného zaradenia?

Nie je možné jednoznačne prisúdiť zlý úmysel, no takýto prechod kľúčového človeka z jednej strany na druhú by mal byť vnímaný s maximálnou ostražitosťou. Vlak s 81 miliónmi (takmer 15 € za každého obyvateľa SR) sa ministerstvo školstva chystá vypraviť 4 dni pred voľbami, kedy je uzávierka súťaže EDUNET_SK. To už treba zbystriť pozornosť každopádne, pretože sa presúvajú peniaze nás všetkých, a to dokonca zo školstva, v ktorom vraj pred voľbami už žiadnych peňazí niet.

Reakcia ministerstva a hlas ľudu

Redakcia TRENDu požiadala ministerstvo školstva o vyjadrenie k pôsobeniu pána Janáčka v Slovak Telekome, možnému konfliktu záujmov a favorizácii Slovak Telekomu v súťažiach. Ministerstvo poskytlo toto vyjadrenie:

Martin Janáček v danej firme nepracuje od júla 2014, nevykonáva v mene predošlého zamestnávateľa žiadne aktivity, neviažu ho s ňou žiadne formálne vzťahy v zmysle akéhokoľvek pracovného pomeru, nikdy nebol, ani nie je  v žiadnom rozhodovacom orgáne predmetnej akciovej spoločnosti, ani nikto z jeho rodinných príslušníkov.  

Pôsobenie menovaného vo funkcii generálneho riaditeľa sekcie informatiky je plne v súlade so zákonom 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V internetových diskusiách to ľud ale aj tak pochopil po svojom. Napríklad užívateľ pod prezývkou syntaxerror to komentoval takto:

Vzhľadom k Ježišovi Judáš nevykonáva žiadne aktivity, neviažu ho s ním žiadne formálne vzťahy v zmysle akéhokoľvek pracovného pomeru, nikdy nebol, ani nie je... logické, nie?

A čo myslíte vy - je tu všetko v poriadku?

Zaujal vás tento článok? Zahlasujte za neho na vybrali.sme.sk. Ďakujem