Robert Fico sa chystá zasadiť tretiu, tentoraz smrteľnú ranu dôchodkovému sporeniu. Po zavedení povinných garancií vo všetkých fondoch, po znížení povinných príspevkov z 9% na 4%, je tu tzv. anuitná novela, ktorou dostane systém dôchodkového sporenia smrtiacu injekciu.

Minister Richter dal do pripomienkového konania návrh, podľa ktorého si formou tzv. programového výberu (*) bude môcť čerpať svoje dôchodkové úspory menej ako 2% sporiteľov. Aj to len sčasti. Radikálne sa tak menia podmienky dôchodkového sporenia - a to spätne - pretože podľa zákona platného od roku 2005 až doteraz si formu programového výberu mohli zvoliť všetci sporitelia, ktorým vychádzal doživotný dôchodok z druhého piliera aspoň vo výške 0,6-násobku životného minima (120 eur).

S takouto radikálnou zmenou je prirodzene spojená otázka protiústavnosti - nie je možné zákonom takto zásadne meniť pravidlá narábania so súkromnými úsporami sporiteľov, je neprípustné takto ich obmedzovať v narábaní s vlastným majetkom - a to spätne.

Vláda Roberta Fica tak pravdepodobne bude čeliť otázke protiústavnosti takéhoto zákona. Predpokladám, že s tým Robert Fico dopredu počíta a má pripravené "riešenie". Formou poslaneckého návrhu na poslednú chvíľu niektorý z jeho poslancov (Madej?) v parlamente predloží poslanecký návrh, ktorým sa druhý pilier otvorí. S odôvodnením, že komu sa zákon nepáči, môže "dobrovoľne" z druhého piliera odísť. Podobne ako doteraz druhý pilier otvoril Robert Fico už trikrát.

Medzitým však sporitelia pochopia, akú "búdu" na nich minister Richter nachystal. Už budú vedieť, že doživotné dôchodky (anuity) z druhého piliera budú nízke. Prečo? Pretože Richter, Fico, Burian atď. nachystali super biznis pre životné poisťovne, ktoré budú môcť netransparentne, bez existujúcich pravidiel z obrovských súm rádovo v stámiliónoch eur prijatých úspor sporiteľov vyplácať doživotné dôchodky ohlodané o ich zisk.

Na rozdiel od fázy sporenia, kedy si DSS-ky napríklad môžu ponechať odplatu len vo výške 0,3% z majetku sporiteľa ročne, či 10% z dosiahnutých výnosov, výšku zisku životných poisťovní nebude zákon nijako obmedzovať. Mimochodom, už ste videli životnú poisťovňu, ktorá by nezarobila na nejakom svojom produkte ani "X" euro? A keďže životné poisťovne nebudú pod tlakom možnosti sporiteľa zvoliť si programový výber či prípadnú inú formu vyplácania úspor, tak to bude aj vyzerať. Vážení sporitelia, Robert Fico Vás ide predať životným poisťovniam.

Pri takejto vízií to bude znamenať hromadný odchod sporiteľov z druhého piliera. A pre mladých ľudí, ktorí sa môžu slobodne rozhodnúť, či do druhého piliera vstúpia, jasný odkaz.

Druhý pilier bude znova otvorený. A zničený. Originálnou "slovenskou cestou". Po nás potopa, hovorila Madame de Pompadour. A hovorí tak aj Robert Fico - v úzkom kruhu svojich sponzorov.

*****

*) Programový výber znamená čerpanie úspor buď jednorazovým výberom alebo rozložením na mesačné splátky povedzme na 5 alebo 10 rokov - s tým, že pri smrti dôchodcu nevyčerpanú sumu dedia pozostalí.