Priznávam sa, že keď som prichádzal minulý utorok na konferenciu „Vzdelávanie užívateľov DRG“, mal som zmiešané pocity. Na jednej strane ma tešilo, že  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) také niečo vôbec organizuje, na druhej som sa obával, aké nové (rozumej odsunuté) termíny pre zavedenie DRG systému do slovenského zdravotníctva si vypočujem.

Všetkým, ktorí nevedia čo je DRG (z anglickej skratky: Diagnoses Related Groups - skupiny súvisiacich diagnóz) systém, môžem v krátkosti vysvetliť, že nejde o novú diagnostickú pomôcku alebo postup liečby pacienta, ale o úhradový mechanizmus za uznané výkony v nemocniciach. Môžem konštatovať, že ide o zatiaľ najlepšie vymyslený mechanizmus realizácie úhrad v systéme verejného zdravotného poistenia. Osvedčil sa a je iba málo krajín vyspelého sveta, ktoré by ho nevyužívali. Aj keď DRG systém nelieči pacienta, dalo by sa povedať, že lieči celé zdravotníctvo. Spravodlivo a transparentne ukáže, aká je situácia  v jednotlivých slovenských nemocniciach a  ako kvalitne sú jednotlivé nemocnice manažované. Pretože aj v zdravotníctve platí, že ak nie je systém správne nastavený, niektoré nemocnice „makajú“ a poskytujú skutočne kvalitnú zdravotnú starostlivosť a tie, ktoré sa iba vezú a mlčia, ebo im súčasý stav vyhovuje. Práve z týchto dôvodov mi veľmi záleží na tom, aby sa DRG systém zaviedol na Slovensku  čo najskôr.

V súčasnosti sa najčastejšie spomína rok 2016. Je to neskoro. Slovenské zdravotníctvo  potrebuje ako soľ transparentné pravidlá financovania, aby sme neboli svedkami obohacovania a parazitovania na slovenskom  zdravotnom systéme zo strany úzkej skupiny vyvolených, a  zároveň nedostatku elementárnych hygienických potrieb v nemocničných zariadeniach. DRG systém môže pomôcť vyvrátiť dlho budované presvedčenie, že slovenské zdravotníctvo je bezodná čierna diera, kde sa dlhy vyrábajú s ľahkosťou, lebo je istota, že štát sekeru nemocníc napokon vždy zaplatí. Slovenská lekárska komora, ktorú v súčasnosti vediem,  je pripravená ÚDZS-ke, ktorá je za implementáciu DRG systému zodpovedná, efektívne pomôcť tak, aby sa zavedenie posunulo na skorší termín. Som realista a myslím si, že rok 2015 na spustenie DRG systému by bol  pri dostatku dobrej vôle  všetkých kompetentných zvládnuteľný termín.

DRG systém na Slovensku okrem plánovaného neskorého zavedenia v sebe zahŕňa ešte jeden problém. Na spomenutej konferencii organizovanú ÚDZS-kou som sa s prekvapením dozvedel, že DRG systém sa musí prispôsobiť disponibilným zdrojom v zdravotnom systéme. Pritom podstatou DRG systému je čo najobjektívnejšie kvantifikovať náklady nemocníc za uznané výkony, no zároveň predpokladá aj úhradu týchto reálnych nákladov. Inak DRG nesplní svoju funkciu a Čierny Peter ostane stále v rukách nemocníc. Veď úhradu cez znížené koeficienty pozná slovenské zdravotníctvo aj v súčasnosti a vedie k neustálemu zadlžovaniu nemocníc.

Aj keď to na prvý pohľad vyzerá, že zavedenie DRG systému je hotovou vecou a dolaďujú sa posledné technické nedostatky, nie je tomu tak. Bude nás stáť ešte veľa úsilia, aby sme mohli spokojne povedať – DRG systém je funkčný a zo slovenským zdravotníctvom to bude už len lepšie...