Tak, a je to! Nový zákon o koncesionárskych poplatkoch je schválený. Úprimne - tak hladké prijatie tohto zákona ma prekvapilo. Očakával som, že do-počtové koaličné strany SNS a ĽS-HZDS budú aspoň chvíľu podskakovať proti nepopulárnej norme, ktorá platenie mesačných 140 korún nanucuje všetkým domácnostiam (s výnimkou tých s ťažko zdravotne postihnutou osobou).

Na chvíľu som však zabudol, že nacionalisti a to dožívajúce združenie v skutočnosti nemajú ani len náznak politického programu. Ich protestné hlasy zaznievajú len vtedy, keď zacítia dobrú príležitosť pre vydieranie červeného brata. Pri tomto zákone timing zrejme nevyšiel.

Ale pekne po poriadku - čože to vyplýva z nového zákona? Pokiaľ ide o domácnosti, spoločný poplatok za verejnoprávny rozhlas a televíziu (nezmenených 140 korún) budú platiť všetky pripojené na elektrickú sieť.

Oproti súčasnej definíci sa to zdá a aj to je bez akejkoľvek logiky, predsa sa však za takoutu defíniciou platiteľa poplatku skrýva pragmatizmus výbercov - podľa zástrčky sa bude platiť preto, lebo nikto nemá tak presné a často aktualizované databázy domácností ako práve elektrárne.

Kontroverznosť novej zákonnej úpravy spočíva v tom, že poplatok budú platiť aj tie domácnosti, ktoré prijímač nevlastnia. A áno, voči časti populácie to je jednoznačne diskriminujúce. Existujú dva argumenty (ktoré, samozrejme, netreba uznať:), podľa ktorých aktuálny a aj nový zákon o poplatkoch spôsob ich výberu veľmi nemenia.

Po prvé, poplatky sa nikdy neplatili podľa toho, či majiteľ televízie a rádia aj skutočne pozeral program verejnoprávnych médií - mesačná suma sa vždy platila len podľa vlastníctva prijímačov. Nikoho nezaujíma, či má „koncesionár" vôbec naladený program STV a SRo.

Po druhé (a musím sa uchýliť k opakovaniu argumentov niektorých koaličných plánovačov, brrrr), systém poplatkov sa oproti súčasnosti takmer vôbec nezmení pre štatistiku - televízor a rádio podľa opakovaných prieskumov vlastní 98 až 99 percent domácností.

Nový zákon teda bude diskriminovať zvyšok, čo je však menšia diskriminácia ako v súčasnosti, keď platenie poplatku obchádzajú státisíce domácností. Poctiví blbci však prispievajú na financovanie STV a SRo dvojnásobne - priamo koncesionárskym poplatkom a nepriamo, keď sa deravé rozpočty plátajú aj dotáciami zo štátneho rozpočtu.

Prijatý nový zákon je nespravodlivejší najmä voči firmám, ktoré budú musieť platiť podľa počtu zamestnancov. Aby väčšie firmy platili ročne desaťtisíce korún za prípadné dva televízory, ktoré využijú raz do týždňa na videoprezentácie, je nezmysel a bezkoncepčné zdieranie. Akú-takú logiku pri výbere poplatkov poznajú niektoré zahraničné štáty, ktoré si pýtajú peniaze - podľa počtu televízorov - od ubytovacích zariadení.

Samozrejme, fakt, že nový zákon o poplatkoch ich výber pri fyzických osobách veľmi nezmení (de facto ho konzervuje), nie je argument pre zachovanie tohto spôsobu financovania médií verejnej služby.

Prečo Smer teda vôbec presadzoval zachovanie systému rovnakých poplatkov pre všetkých? Popularitu mu to predsa určite neprinesie. Mám len dve vysvetlenia - chýbajúca kreativita a/alebo strategická vypočítavosť.

Rok a pol vládnutia tejto koalície ukázal, že reformných riešení nie je schopná (možno tak ešte deformných). Vymýšľať nový systém výberu je nad jej kapacity a fakt, že poplatky sa vyberajú vo väčšine krajín, ju k tomu ani nenúti.

Druhé vysvetlenie je, že táto vláda má minimálny záujem financovať verejnoprávne médiá zo štátneho rozpočtu - tých 3,5 miliardy korún, ktoré v súčasnosti spotrebujú STV a SRo, sa jej oveľa lepšie zídu na adresnejšie a marketingovo efektnejšie využitie - vianočné tisíckorunáčky a ďalšie príspevky, ktoré môže adresovať svojej cieľovej skupine.

Aj keď nápady SDKÚ-DS či Sulíkovej iniciatívy tiež neboli úplne dotiahnuté do konca, argument koalície, ktorá tieto návrhy zmietla zo stola, je pokrytecký - vraj napojenie médií na štátny rozpočet zvýši ich politický vplyv. Politický vplyv pritom už v súčasnosti nemôže byť vyšší.

Tým, že sa poplatky nezvýšia, hoci náklady na prevádzku rastú ako v akomkoľvek inom priemysle, je zmena výberu riešením na nanajvýš jeden dva roky. Na rozdiel od "opozičných" návrhov, ktoré mysleli na automatické zvyšovanie výšky rozpočtov kopírujúci vývoj ekonomiky, koalícia schválila zákon priznávajúci verejnoprávnym médiám príjmy, aké jej mali postačovať v roku 2003, kedy sa poplatky naposledy valorizovali. Médiá sa už čoskoro opäť dostanú do situácie, kedy - aj pri dokonalom výbere od každej domácnosti - príjmy z poplatkov nebudú pre ich nemennú výšku postačovať. Ak si koalícia pochvaľuje, ako vyriešila nezávislosť médií od štátu, zavádza - ďalšie zvyšovanie poplatkov bude opäť len politickou hrou.

Navyše, ak rozpočet verejnoprávnych médií skutočne nezávisí od pravidelného politického rozhodovania (t.j. prideľovania každoročnej dotácie zo štátneho rozpočtu alebo súčasného nepravidelného zvyšovania výšky poplatkov v parlamente), financovanie nie je ten skutočný nástroj na realizovanie politického vplyvu. Nástroj už dávno existuje v podobe kontrolných orgánov, ktoré volia riaditeľov verejnoprávnych médií. Ako vážne to myslí táto koalícia s nezávislosťou STV a SRo, ukázala nedávna voľba členov do kontrolných rád, ktorých väčšina spĺňa dve kritériá - poslušnosť a nekompetentnosť  (samozrejme, ani predchádzajúca garnitúra nemala problém do rád zvoliť ľudí bez akejkoľvek znalosti prostredia, kam vstúpili). Miera politického vplyvu preto závisí len od jednej nestabilnej konštanty - politickej kultúry vládnucej moci.

Na riešení financovania verejnoprávnych médií, ak si ich krajina už chce nechať, nakoniec nie je nič zlé (aj keď je otázka, koľko peňazí a kedy nový zákon o poplatkoch skutočne pritiahne do kasy). Minuloročný vývoj v STV a vyhlásenia popredných politikov však opakovane potvrdzovali, že v skutočnosti sa nerieši kritická situácia STV a SRo, ale pripravuje výživnejšie prostredie pre ľahko ovládateľnú dojnú kravu. Nový riaditeľ STV, ktorého bude zrejme voliť už Rada STV ovládnutá koaličnými pritakávačmi, sa má na čo tešiť.

    > Hlasuj za tento článok na
    Dojná krava par excellence

    Zdroj: Hlasuj za tento článok na vybrali.sme.sk