V parlamente v týchto dňoch vrcholí diskusia o prvej reálnej podobe dôchodkov, vyplácaných z druhého piliera - zo starobného dôchodkového sporenia. Je to téma, ktorá sa osobne týka temer 1,5 milióna ľudí, ktorí sa rozhodli časť svojich odvodov premeniť na úspory na svojich dôchodkových účtoch. Títo ľudia sú zvedaví ako budú môcť po dosiahnutí dôchodkového veku so svojimi úsporami naložiť.

Predložený vládny návrh má svoje silné ale i slabé stránky. Osobne vytýkam ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny - ministrovi, štátnemu tajomníkovi a expertom ministerstva - že v novele zanedbali jednu z dvoch možností, ktoré doteraz predpokladal zákon - a na ktorú ľudia čakali - a to možnosť tzv. programového výberu.

Programový výber mal umožniť sporiteľovi vybrať si časť svojich dôchodkových úspor formou splátok rozpočítaných na vopred stanovený počet rokov. V prípade dostatočne vysokých dôchodkových úspor mal mať sporiteľ možnosť časť úspor vybrať si jednorazovo - a túto sumu by mohol použiť podľa svojho uváženia - či použiť na jednorazové zvýšenie kvality svojho života alebo ju investovať mimo systému dôchodkového sporenia. A nezanedbateľnou výhodou tejto formy čerpania dôchodkových úspor je plná možnosť dedenia aj vo fáze výplaty splátok.

Vládny návrh je však sklamaním pre všetkých sporiteľov, ktorí očakávali variabilitu a pestrosť možností čerpania svojich dôchodkových úspor.

Vládou predložený zákon totiž preferuje len možnosť čerpania úspor formou doživotných dôchodkov, vyplácaných životnými poisťovňami. Podľa vládneho návrhu približne 98% sporiteľov bude musieť zveriť všetky svoje dôchodkové úspory životnej poisťovni a tá mu z prijatej sumy bude vyplácať doživotný dôchodok. Doživotný dôchodok je poistný produkt, pri ktorom sa poisťovňa rôznymi metódami zabezpečuje pred rizikom - čo má dopad na nižšiu sumu dôchodku - a nie každý sporiteľ bude spokojný s takouto ponukou (ak každý čitateľ tohto článku má najmenej jednu životnú poistku, tak predošlé tvrdenie beriem späť).

A nejde len o to, že časť sporiteľov nemusí mať v láske životné poisťovne - zúžením možností čerpania dôchodkových úspor len na doživotné dôchodky sa zásadne znížila konkurencia na strane ponuky (na strane dopytu sú pritom potenciálne milióny sporiteľov) a to bude mať dopad na kvalitu ponuky ako takej: poisťovňami ponúknuté dôchodky budú nižšie, ako by mohli byť. Až by jeden povedal, že za tým musí byť nejaká dohoda ministerstva a životných poisťovní. Ak si snáď niekto myslí, že do stojatých vôd trhu so životnými poistkami vtrhne nejaká šťuka, ako sa to stalo pri zákonnom poistení áut - je na omyle. Sporiteľov je síce 1,5 milióna - ale na dôchodok budú odchádzať postupne a naviac - potom, ako si nový dôchodca vyberie životnú poisťovňu, ktorá mu bude za určitých podmienok vyplácať doživotný dôchodok - nebude môcť svoje rozhodnutie až do svojej smrti zmeniť - nebude môcť "prestúpiť" do inej "lepšej" poisťovne.

Čiže - dá sa očakávať, že trh s doživotnými dôchodkami z druhého piliera si rozdelí 4-5 najväčších poisťovní. Keďže zákon nestanovuje poisťovni žiadne limity v oblasti poplatkov, či výšky svojich nákladov (na rozdiel od zdravotného poistenia alebo starobného dôchodkového sporenia vo fáze sporenia), systém výplat doživotných dôchodkov z pohľadu profitu poisťovní bude "čierna skrinka" s tým, že výšku ponúkaných dôchodkov "vygeneruje trh".

Zdôrazňujem, že značne zdeformovaný trh.

Teraz konkrétne. Vládny návrh hovorí, že formou programového výberu si môže čerpať dôchodkové úspory len ten občan, ktorého celkový dôchodok (I. pilier + doživotný dôchodok z II. piliera) presiahne hranicu 4-násobku životného minima. Teda hranicu približne 800 eur, čo zodpovedá priemernému celoživotnému príjmu na úrovni 1600 eur. Takýchto ľudí je približne 2%. Všetci ostatní budú musieť všetky svojej dôchodkové úspory voľky nevoľky zveriť životným poisťovniam.

Vládnym návrhom budú poškodení najmä ľudia s čo len mierne nadpriemerným príjmom. Pripomeňme si:

- pri príjme nad 1000 eur mesačne dochádza k uplatňovaniu princípu redukcie priemerného osobného mzdového bodu, teda dôchodok z I. piliera je nižší ako by mal zodpovedať výške odvodov (viac v blogu Igora Surovčíka),

- odvody z príjmu nad 2400 eur mesačne sa vôbec nezapočítajú do dôchodku z I. piliera,

- maximálny vymeriavací základ sa zvýšil na 5-násobok priemernej mzdy (vyše 4000 eur mesačne),

- a "v neposlednom rade" sa znížili príspevky do II. piliera z pôvodných 9% na 4%.

Ľudia s čo len mierne nadpriemerným príjmom boli doterajšími zmenami v odvodovom a dôchodkovom systéme, ktoré vykonala vláda Roberta Fica, dostatočne prefackaní. Ak doteraz mali nádej, že budú môcť po dosiahnutí dôchodkového veku slobodnejšie narábať so svojimi dôchodkovými úsporami, budú znova sklamaní.

Sklamaní z toho, že vláda Roberta Fica, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením Jána Richtera, uprednostnili záujem podnikateľov v byznyse životného poistenia pred záujmom ľudí. 

*****

Pod čiarou: k vládnemu návrhu som v parlamente predložil spolu 3 pozmeňovacie návrhy. Prvým z nich navrhujem znížiť hranicu, pri ktorej si úspory bude môcť čerpať formou programového výberu každý občan, ktorého celkový dôchodok presiahne hranicu 2-násobku životného minima. Teda hranicu približne 400 eur, čo zodpovedá priemernému celoživotnému príjmu na úrovni 800 eur, teda priemernému slovenskému zárobku.