Ako je všeobecne známe, od 1.7.2014 nebude možný súbeh dobrovoľného nemocenského poistenia (DNP) a povinného nemocenského poistenia zamestnanca alebo SZČO.

Znamená to, že osobám, ktoré budú k 1.7.2014 dobrovoľne nemocensky poistené a súčasne aj povinne nemocensky poistené ako zamestnanci alebo ako SZČO, k 1.7.2014 zo zákona "natvrdo" skončí dobrovoľné nemocenské poistenie.

Výnimkou sú osoby, ktorým DNP k 1.7.2014 bude trvať menej ako 270 dní od jeho vzniku. Takýmto osobám zo zákona skončí DNP v 270.-ty deň trvania DNP.

Pozor! Podľa súčasného zákona osoba ktorá je dobrovoľne nemocensky poistená je aj dobrovoľne dôchodkovo poistená (DDP). Súčasne so zánikom DNP "zo zákona" takejto osobe nezanikne aj DDP automaticky - ale ak táto osoba nemá ďalej záujem o dobrovoľné dôchodkové poistenie, musí sa z neho sama v Sociálnej poisťovni odhlásiť! Ak tak neurobí a z nevedomosti si dobrovoľné dôchodkové poistenie prestane platiť, začne jej narastať dlh - a následné penále a pod. s hrozbou exekúcie a ďalších problémov.

Doplnené 26.6.2014 o 16:10 :

Dobrovoľné dôchodkové poistenie môže zaniknúť aj tak, že daná osoba za dva mesiace po sebe nezaplatí poistné - pozor, ak nezaplatí ani cent - ak zaplatí hocijakú nenulovú sumu, týmto spôsobom dobrovoľné dôchodkové poistenie nezanikne. V každom prípade odporúčam odhlásiť sa z dobrovoľného dôchodkového poistenia podaním odhlášky k 1.7.2014 v Sociálnej poisťovni aby ste mali istotu, že nenastanú žiadne problémy, ak o samotné dobrovoľné dôchodkové poistenie záujem nemáte.

Ale inak Vám želám pekné leto. Vidíme sa 14.-17. júla na Letnej mzdárskej škole.