„Demokracia nie je dokonalá, ale je to najlepšie, čo doposiaľ ľudstvo vymyslelo“. Známy výrok W. Churchilla, ktorý obletel celý svet. V tej dobe mal rozhodne pravdu, avšak keby žil dnes, tak by svoj výrok musel korigovať. Najmä o otázku zapájania širokých más do verejného diania (mass colabaration), ktoré sa dnes stáva realitou.

Nástup wiki. Čo je to wiki?

Naši rodičia, starí rodičia boli väčšinou len pasívnymi prijímateľmi informácii. Tie prijímali najmä  prostredníctvom „ďalej podaných rečí“, ľudových hlásnikov, novín, rádia, či televízie.  Takto jednosmerne „podávané“ informácie sa neraz stali nástrojom propagandy (aj vojnovej), či lobistického pretláčania myšlienok úzkeho okruhu jedincov.

Naproti tomu sa koncom 20.storočia začal presadzovať nový civilizačný fenomén – Internet. Komunikačná platforma, ktorá od počiatočného statického obsahu (web stránky) priniesla, pod  vplyvom svojej vlastnej evolúcie, nové formy interaktívnej spolutvorby označovanej aj ako WEB 2.0. Blogy, RSS,  diskusie pod článkami ale najmä sociálne siete ako Facebook, Twitter a mnohé iné, dali používateľovi, teda občanovi možnosť  reagovať. Vyjadrovať názor alebo prezentovať myšlienky bez ohľadu na spoločenský status. V priamej úmere s obrovským počtom ľudí sa, prostredníctvom Internetu, umožnilo komunikovať širokým masám bez horibilných „transakčných“ nákladov. Sprístupnil sa web, teda informácie pre každého. Bez preháňania možno konštatovať, že je to prvý raz v histórii ľudskej civilizácie, kedy široké masy ľudstva môžu komunikovať a vyjadrovať sa k rôznym témam či politikom. Koniec koncov, mnohí slovenskí politici či ministri využívajú Facebook na komunikáciu s občanmi...

Wikipédia

Označovaná ako „encyklopédia Internetu“ dnes disponuje s viac ako 3,6 milióna článkov z celého sveta. Wikipédia už dávno v anglickej verzii prekročila svetoznámu Encyklopédiu Britannica, ktorá disponuje s viac ako 65 000 článkami (stojí  1195,- libier). Najväčšou silou a konkurenčným náskokom Wikipédie je otvorenosť budovania znalostí, ktoré sú nastupujúcim trendom na globálnom trhu. Spoluautorom sa môže stať každý. Môže pridávať články a čomkoľvek, napríklad aj deľbe moci. Wikipédia sa buduje „zdola“ a to je jej sila.

Wikinómia

Tento blog je z  časti inšpirovaný knihou Wikinómia (Anthony D. Williams, Don Tapscott), ktorá definuje a otvára svet ekonomiky 21. storočia. Otvorenej ekonomiky založenej  na masovej spolupráci. Túto knihu vrelo odporúčam, nakoľko vás prevedie desiatkami skutočných príkladov zo sveta, kde využitie masovej spolupráce dalo inovatívnym spoločnostiam konkurenčný náskok.

Ku príkladu sa v nej píše o  spoločnosti ťažiaca zlato Goldcorp, ktorá v čase úpadku (problémy s nájdením výdatných žíl zlata) celkom nekonvenčné sprístupnila svoje interné dáta na Internete (rôzne mapy, prieskumné merania, ktoré boli  pôvodne len pre interných  vedcov). Ozvali sa jej 100ky vedcov z celého sveta, ktorí odporúčali nádejné ložiská. Odvážny experiment sa spoločnosti podaril. Našli výdatné náleziská, ktoré priniesli tejto spoločnosti 10x zvýšenie jej bonity! Viac hláv, viac rozumu.

Úspechy založených na otvorenosti a open-source valcujú aj finančne dominantné spoločnosti ako Microsoft.  Príkladom je operačný systém LINUX, ANDROID, či webový server Apache s databázou MySQL, prehliadač Mozzila Firefox a mnoho iných, ktoré „tuhé“ biznis modely úspešne odsúvajú na druhú koľaj...

Wikileaks, Facebook a Twitter „katalizovali“ revolúciu v Egypte a v Tunisku

Wikileaks je azda najkonkrétnejším príkladom demokratizačného pokroku „budovaného zdola“. Prostredníctvom sprístupnenia informácii širokým masám o korupcii, rodinkárstve a byrokracii v Tunisku a v iných krajinách sa spustili revolučné pochody, ktoré vyústili do Jazmínovej revolúcie a „naštartovali“ aj ostatné krajiny na cestu slobody. V Egyptskej revolúcii sa organizovali prvé protesty prostredníctvom Facebooku a Twittera. Organizácia más ľudí vďaka Internetu nebola nikdy jednoduchšia.

Wikileaks zverejňuje  „citlivé“ informácie o ktorých by sa bežný občan nikdy nedozvedel. Napriek tomu, že hlavnou funkciou demokracie je informovanie, tak mnohé vyspelé demokracie zatajujú informácie pod rúškom ochrany samotnej demokracie. Mnohé vlády bojujú proti sprístupňovaniu týchto informácii, no ich boj je márny, nakoľko Wikileaks dnes disponuje s viac ako 1000 kópiami svojho obsahu po celom svete. Ani honba po zakladateľovi Julianom Assangeom neodradila od zverejňovania , nakoľko odkaz „máme právo vedieť pravdu“ už nadchol tisíce ľudí po celom svete a žiadna svetová moc nedokáže zmeniť vôľu, ktorá prichádza zdola a je masovo organizovaná.

Pokračovanie čoskoro...