Kto by chcel vidieť aktuálne daňové prognózy ministerstva financií, má smolu. Ministerstvo s aktualizáciou prognózy daňových príjmov mešká. Tá posledné roky zvykla nasledovať makroekonomické prognózy ministerstva - s jedno- až dvoj-týždenným oneskorením. Tento krát však daňové prognózy meškajú už viac ako mesiac. Najprv bol Výbor pre daňové prognózy, v ktorom dáva ministerstvo posúdiť svoje predpovede nezávislým analytikom, odložený o týždeň, a potom, zdá sa, odsunutý na neurčito.

Ministerstvo bolo pritom v minulom roku niekoľko krát kritizované za neaktuálne prognózy vývoja ekonomiky a štátnych financií. Takýto prístup pri zhoršovaní situácie spôsobuje oneskorenú rozpočtovú reakciu a vysoké deficity verejných financií.

A práve touto kritikou sa ministerstvo bráni. Hovorca meškanie vysvetľuje snahou o to, aby ministerstvo nebolo znova obviňované z neaktuálnosti a nepresnosti. Financi vraj čakajú na prognózy Národnej banky a Európskej komisie (tá bude zverejnená až 5. mája). To by presnosti pomôcť mohlo, aktuálnosti však čakanie sotva pomôže.

Za meškaním môže byť politické rozhodnutie a odsúvanie medializácie problému za horizont volieb. Aktuálnejšie prognózy prinesú pravdepodobne ďalšie zhoršenie výhľadu pre verejné financie na tento i budúce roky. Vyplýva to z makro prognóz, ktoré už zverejnené boli. Tie síce zvýšili rast ekonomiky v tomto roku o jeden percentuálny bod, iné kľúčové ukazovatele sa však naopak výrazne zhoršili. Spotreba domácností má byť v tomto roku o 1,6 percentného bodu nižšia ako ministerstvo predpokladalo posledne - v septembri minulého roku. Nižšia spotreba znamená nížšie príjmy z DPH a spotrebných daní. Zamestnanosť má byť oproti septembrovému odhadu podľa prognózy ministerstva nižšia o 1,7 perc. bodu. Nominálna mzda má zase rásť o takmer dva percentné body pomalšie. Znamená to nižšie príjmy z odvodov a zároveň vyššie sociálne výdavky.

Vláda pritom od poslednej prognózy znížila spotrebnú daň na naftu, ktorá má oproti predchádzajúcim očakávaniam zredukovať daňové príjmy štátu zhruba o 100 mil. eur. Situáciu môže v tomto roku výrazne negatívne ovplyvniť aj vracanie preplatkov na dani z príjmu. Zvýšenie dane na alkohol bude mať pravdepodobne minimálny pozitívny vplyv na štátne príjmy.

Výdavková strana bude musieť naopak počítať s procesom zlučovania ministerstiev, ktoré v tomto roku prinesie najskôr viac nákladov ako úspor. Aby deficit verejných financií dosiahol plánovanú hodnotu (5,5% HDP), bude tak musieť vláda šetriť ešte viac. Inak to znamená ohrozenie sľubov o konsolidácii rozpočtovej diery.

Roky 2011-12 pritom budú ešte horšie, pretože nová prognóza pre ne citeľne znížila aj rast HDP. Až na tieto roky pritom vláda vo svojom trojročnom rozpočte naplánovala znižovanie výdavkov štátneho rozpočtu. Ak bude chcieť nová vláda plán konsolidácie dodržať, bude tiež musieť ešte drastickejšie šetriť - alebo zvyšovať dane.

Odkaz o zlom stave verejných financií môže znieť politicky neatraktívne, zodpovedná vláda by ho však pred verejnosťou neskrývala. Ak je dôvodom meškania politika, situácia je vážna. Znamenalo by to dve veci. Po prvé, že vláda si pred krízovou realitou znova zatvára oči. A po druhé, že núti ministerských úradníkov zatajovať dôležité informácie, čím zneužíva ministerstvo financií na politické účely.

Update (17.3. 18:00): Slovenské plány konsolidácie sa zdajú príliš optimistické aj Európskej komisii. V správe Komisie sa okrem iného píše: "Slovakia was recommended to [...] improve the monitoring of the budget execution throughout the year, in particular to avoid expenditure overruns compared to budget plans." Čo sa zjavne nekoná...