V poslednej dobe sa veľa hovorí o alternatívnych médiách, ktoré sú svojim obsahom mimo hlavného prúdu tradičných zdrojov informácií. Ich vplyv nie je jednoduché odhadnúť, ale je zrejmé, že v posledných rokoch ich dosah stúpa. Zároveň s rastúcou nedôverou voči „mainstreamovým“ médiám sa tak v spoločnosti vytvára komunita ľudí, ktorí tieto médiá považujú za jeden z hlavných zdrojov informácií.

Rozhodli sme sa preto pozrieť na Facebookové fanpages týchto médií s cieľom identifikovať hlavné kategórie diskusií, ktoré sa na nich odohrávajú. Ako zástupcov alternatívnych médií sme vybrali Slobodný vysielač, parlamentnelisty.sk a hlavnespravy.sk. Najprv sme stiahli všetky komentáre, ktoré boli pridané pod postami (najčastejšie linky na články) stránok za posledný mesiac (obdobie cca od polovice augusta do 20. septembra) a následne sme ich podrobili sémantickej analýze cez Voyant tools. Tá zobrazuje najčastejšie slová v celej vzorke podľa ich jednotlivých spojení v texte, čím umožňuje jednoduché delenie textu do jednotlivých kategórii, tém.

Kým sa pustím do výsledkov analýzy, len pár slov o semántickej analýze v prostredí sociálnych sietí. Na rozdiel od klasického prieskumu verejnej mienky nejde o čisto kvantitatívnu metódu, keďže pracuje len s vybranou vzorkou verejnosti, skôr pripomína niečo ako focus group vo veľkom (veľmi voľne vysvetlené). Navyše, v prípade našej analýzy je, samozrejme, ovplyvnená aj obsahom na fanpage, pod ktorým sa diskutuje. Avšak, napriek rozličnému obsahu to vyzerá tak, že určité spoločné rysy diskusií sa dajú nájsť naprieč všetkými médiami. Ale nepredbiehajme.

Hlavnespravy.sk

Diskusia na fanpage spravodajského webu hlavnespravy.sk by sa dala rozdeliť do dvoch kategórií. Prvá z nich, počtom príspevkov masívnejšia, sa týka zahraničnej politiky, najmä z pohľadu konfliktu medzi USA s Ruskom. V rámci tejto diskusie sa do toho nabaľujú aj témy Európskej únie a NATO ako vedľajších aktérov sporu. Zároveň sa objavuje aj téma pravdy, spojená s prvou líniou diskusie cez tému EÚ. Práve „hľadanie“ pravdy je častou súčasťou diskusných príspevkov, nezriedka v kontexte nedôvery voči oficiálnym zdrojom informácií.

O čom sa diskutuje na stránkach alternatívnych médií?

Parlamentnelisty.sk

Keď sa posunieme k diskusiám na fanpage Parlamentných listov, opäť je jednou z kľúčových tém mnohých diskusných príspevkov „pravda“, v tomto prípade okrem nedôvery k tradičným médiám aj v  súvislosti so subtémou prípadu resocializačného ústavu v Galante. Zároveň vyskakuje opäť zahraničnopolitická téma, tentoraz zameraná na Európsku úniu najmä z perspektívy migrantov. Tu vystupuje do popredia aj tajomná „ona“ – nemecká kancelárka Merkelová ako častý symbol diskusií o utečeneckej kríze.

O čom sa diskutuje na stránkach alternatívnych médií?

Slobodný vysielač

Diskusie na fanpage Slobodného vysielača sa podobajú tým na hlavnespravy.sk, keďže sa týkajú globálneho sporu medzi Ruskou federáciou a USA, spolu s témou NATO a EÚ vytvárajú akýsi pomyselný štvoruholník tém. Zároveň je akcentovaná téma vzťahu medzí Európskou úniou a Tureckom, nechýba ani téma propagandy a podpory od maďarského finančníka George Sorosa.

O čom sa diskutuje na stránkach alternatívnych médií?

Závery?

Ak by som mal byť sebakritický, tak poviem, že v podstate žiadne relevantné nie sú. Na predchádzajúcich prípadoch sme si len chceli odskúšať možnosti sémantickej analýzy v diskusiách na sociálnych sieťach v praxi a alternatívne médiá sú z pohľadu diskusie, ktorá sa na ich stránkach odohráva, pomerne zaujímavou vzorkou. Bez porovnania s postami, pod ktorými sa diskusia odohráva, je analýza diskusných tém však neúplná a preto tvrdiť, že témy vyššie sú jedinými a najdôležitejšími v komunite konzumentov alternatívnych médií, nie je možné.

Napriek tomu, porovnanie diskusií na týchto troch fanpageoch ukazuje, že zahraničnopolitická téma sporu medzi Ruskom a USA je akousi osou, na ktorú sa nabaľujú subtémy ako je utečenecká kríza v Európskej únii či NATO. Zároveň, v diskusiách sa často akcentuje téma pravdy, či už v zmysle jej hľadania mimo tradičných médií alebo z pohľadu obviňovania jednotlivých aktérov z propagandy. S istou formou zjednodušenia, toto sú témy, ktoré v súčasnosti hýbu svetom komunity na alternatívnych médiách.