Po zavedení nevyhnutných karanténnych opatrení proti rýchlemu šíreniu nového koronavírusu sa v týchto dňoch začína intenzívnejšie diskutovať o tom, aké budú ekonomické a sociálne dopady recesie, ktorej sa Slovensko a ani iné európske krajiny v najbližších mesiacoch nevyhnú.

Väčšina prognóz sa nepočúva a nečíta dobre. O pochmúrnych scenároch, ktoré nás čakajú, veľa napovedajú dáta z Číny – 80 až 90 % prepad na trhu áut, prírastok 5 miliónov nezamestnaných či nárast rozvodov. Renomovaní ekonómovia začínajú hovoriť o hrozbe stagflácie, čiže pomerne vysokej inflácii, pri ktorej zároveň neklesá nezamestnanosť a HDP stagnuje alebo dokonca klesá.

No ako povedal Winston Churchill, kým pesimista vidí ťažkosti v každej príležitosti, optimista vidí príležitosť v každej ťažkej situácii. Nastávajúce mesiace prinesú zrejme veľa neistoty, sociálnych, ekonomických aj zdravotných problémov, a áno, aj tragédií. Ale verím, že v konečnom dôsledku urobia náš svet lepším. Napokon, prvé pozitíva sa dajú nájsť už dnes. Stačí sa len lepšie pozrieť. Tu je niekoľko z nich.

  1. Precitneme, že pracovať sa dá naozaj aj z domu

Prechod na home office zastihol úrady aj väčšinu firiem schopných fungovať na diaľku absolútne nepripravenú. Podľa Eurostatu bola doteraz v niektorých západoeurópskych krajinách zvyknutá pracovať pravidelne z domu viac ako desatina populácie, zatiaľ čo na Slovensku to bolo len 3,6 % ľudí.

Dôvody môžu byť rôzne – od chýbajúcej techniky, až po nedôveru alebo neschopnosť manažmentu nastaviť procesy a pravidlá tak, aby mali výkonnosť ľudí pod kontrolou. Ale pri vynútenom home office azda veľa manažérov a firiem zistí, že ľuďom sa zväčša dá dôverovať, obzvlášť pri dobrom nastavení procesov. Po uvoľnení karantény by tak oveľa viac ľudí než v minulosti mohlo aspoň časť práce robiť mimo kancelárie, stráviť menej času cestovaním a na konci dňa byť nielen produktívnejší, ale mať aj viac času na seba alebo na rodinu.

  1. Posunieme sa v digitalizácii a využívaní elektronických služieb

Vypäté a nepredvídateľné situácie nútia rozmýšľať nekonvenčne nielen firmy, ale aj úrady. Málokto by si vedel ešte pred niekoľkými týždňami predstaviť, že si OČR vybaví z domu. Isteže, súčasný stav naplno odhaľuje, ako málo úkonov a komunikácie s úradmi dokážeme na Slovensku vybavovať online. Na druhej strane to naše úrady azda naštartuje k zjednodušeniu procesov a k väčšej digitalizácii služieb.

Neplatí to iba pre verejnú správu. Viacerí firemní klienti, ktorí zaviedli obmedzenia vstupu do budov, nám zo dňa na deň umožnili pristupovať do svojich systémov na diaľku, aby sme mohli pokračovať v rozbehnutých projektoch. Doteraz to pre nich bolo nemysliteľné.

Už po pár marcových týždňoch obmedzeného pohybu tiež badať, že firmy sú ochotnejšie k online „mítingom“, a to vrátane členov predstavenstiev. Mnohé veci s klientmi, ktorých máme na východe Slovenska, sa paradoxne zrýchlili. Zostáva veriť, že to nie je dočasný jav, že digitalizácia sa naozaj posunie výrazne vpred a jej možnosti budeme aj viac využívať.

  1. Naučíme sa lepšie rozhodovať

Robiť dobré rozhodnutia je dôležité vždy, ale ešte naliehavejšie je to v ťažkých časoch. Málokto dnes spochybňuje, že základom väčšiny dobrých rozhodnutí sú dáta, vrátane ich analýzy a vyhodnotenia. Uplynulé týždne ukázali problém slabého zdieľania dát medzi krajinami. Tie najbližšie odhalia, aké dôležité je využívať prediktívne dátové modely a rozličné simulácie, ktoré nám môžu ukázať napríklad výskyt najbližších ohnísk nákazy, a tým aj potrebu koncentrácie ľudských kapacít a materiálneho vybavenia. Simulácie a modely pritom bude treba pripravovať na dennej báze.

Banky už dnes do svojich modelov pre riadenie rizík zahŕňajú predikcie a modelujú dopady na ich portfóliá. To isté sa musí naučiť v oveľa väčšej miere robiť aj verený sektor, a to nielen v súvislosti s epidémiou, ale aj s prognózami o ďalšom vývoji ekonomiky, o tom, ako a ktorým živnostníkom a firmám adresovať v najbližšom období štátnu pomoc.

  1. Budeme solidárnejší a zodpovednejší

Keď sa lídri najväčších ekonomík sveta prihovárali k verejnosti a ohlasovali prísne opatrenia o obmedzení pohybu, v ich prejavoch často zaznievalo slovo solidarita. Dnešná situácia si naozaj vyžaduje, aby sme v sebe našli spolupatričnosť, toleranciu a vzájomne si pomáhali. Viaceré projekty a príbehy jednotlivcov ukazujú, že epidémia v nás takéto správanie naozaj prebúdza. Aspoň zatiaľ. Zostáva dúfať, že čo najviac z neho pretrvá aj v post-koronavírusovej dobe.

Solidarita v nás zároveň vyvoláva zodpovednosť, a to voči celému okoliu vrátane životného prostredia. Vedci odhadli, že ak by spomalenie ekonomiky súčasným tempom trvalo do konca roku, len Čína by sa vyhla desiatkam tisíc úmrtí pre znečistený vzduch. To, samozrejme, nie je reálne a nevyhnutná ekonomická kríza by napokon tiež mala hromadu obetí. Ale vizualizácie a dáta o náhlom poklese oxidu uhličitého by v nás mohli vyvolať pocit naliehavosti a do budúcna zintenzívniť snahy znižovať emisie.

Ďalšie možné prínosy jednou vetou

Vzniknú nové obchodné modely a biznisové príležitosti.

V školstve vznikne konečne použiteľný e-learning, ktorý sa zíde nielen v prípade opakovania karantény, ale aj pre študentov s dlhodobými zdravotnými ťažkosťami alebo individuálnym študijným plánom.

Viaceré firmy, jednotlivci aj vlády sa budú usilovať o väčšiu sebestačnosť a diverzifikáciu.

Budeme si viac vážiť niektoré veci, ktoré sme doposiaľ považovali za samozrejmé. Aspoň na okamih.

Napadá vám ešte niečo ďalšie?