Nie je to tak dávno, čo mali zamestnanci vo všeobecnosti jasné priority pri hľadaní práce v top organizácii, v ktorej by  chceli pracovať – dobrý plat, stabilný kariérny rast a peknú rohovú kanceláriu.

Táto doba je už preč a myslenie zamestnancov sa posunulo niekde inde. Dnes hľadajú na trhu práce také spoločnosti, ktoré rešpektujú a podporujú ich potreby a životný štýl. To prirodzene znamená oveľa viac ako len ping-pongové stoly či kalčeto, alebo príležitostné "happy hours" v kanceláriách. Inovatívne spoločnosti si uvedomujú, že ich talentovaní zamestnanci venujú práci väčšinu svojho času, a preto sa im snažia vytvoriť moderné a príjemné prostredie, ktoré ponúka všetko, čo potrebujú k práci i svojmu bežnému životu.

Čo dnes robia tí najlepší?
Zdroj: KUDIVANI_photography

Čo ukázal prieskum

Podľa nedávnej štúdie sociálnej siete Linkedin70 percent respondentov uviedlo, že by nešli pracovať do špičkovej spoločnosti, ktorá nedisponuje novým, moderným a príjemným pracovným prostredím a prívetivou firemnou kultúrou. Viac ako 65 opýtaných by netolerovalo nižší plat a 26 percent by nešlo pracovať do organizácie, v ktorej by nevideli možnosť kariérneho postupu. Všimnite si, plat už nie je na prvom mieste!

Tí, ktorí vidia za horizont

Firmy, ktoré si uvedomujú dôležitosť ich firemnej kultúry a zameriavajú sa na vysokú kvalitu svojich pracovísk, majú oveľa väčšie šance prilákať nových talentovaných ľudí a udržať ich vo svojej organizácii.

Čo dnes robia tí najlepší?
Zdroj: KUDIVANI_photography

Kancelárie CBRE v Bratislave

Zatiaľ čo väčšina firemných kancelárií ponúka svojim zamestnancom kávovary a kávu, aby zostali životaschopní a produktívni počas celého dňa, ďalšie spoločnosti sa už pozerajú nad rámec tohto benefitu a ponúkajú nový, snáď ešte efektívnejší. Predstavuje ho možnosť zdriemnuť si na pracovisku, teda krátky popoludňajší 20-minútový „šlofíček“, ktorý zamestnancom umožní vrátiť sa k svojej práci s väčšou energiou a vyššou produktivitou, ako po krátkom účinkovaní kofeínu.

Práve toto signalizuje posun v myslení zameranom na ľudské zdroje. Ukazuje to, že progresívne spoločnosti (napr. NASA, Samsung, Procter & Gamble, Swiss Re a ďalšie) uprednostňujú odpočinok a krátke „vypnutie“ u svojich zamestnancov. Je totiž dokázané, že takáto krátka prestávka má svoje zdravotné výhody, ktoré napokon prospievajú aj samotným firmám.

Čo dnes robia tí najlepší?

Aj keď krátke popoludňajšie zdriemnutie nemusí byť pre každého, už len samotný signál, že takáto forma prestávky je v poriadku, je mimoriadne dôležitý a vítaný.

Wellness ako kľúč k spokojnosti

Dobrý pocit zamestnancov (wellness) je dnes vnímaný ako kľúčový faktor pri tvorbe nových administratívnych budov a kancelárií. Spoločnosť CBRE, ktorá sa okrem iného venuje aj tvorbe špičkových pracovných prostredí uskutočnila prieskum, ktorý ukázal, že až 94 % ľudí je po pravidelnej krátkej oddychovej prestávke produktívnejších. Prieskum rovnako zistil, že 21 % ľudí negatívne vníma odsudzovanie zamestnávateľa za to, že si chcú dopriať krátku pauzu a 48 % opýtaných zase tvrdí, že sa od nich očakáva, že budú pracovať aj počas svojho osobného voľna.

Čo dnes robia tí najlepší?
Zdroj: KUDIVANI_photography

Časy sa zmenili

Je úplne jasné, že firemná kultúra, ktorá navádza pocit dôvery a zamestnancom umožňuje viac rozhodovať o svojom čase je dôležitejšia, ako kedykoľvek predtým. A to najmä v súvislosti so zmierňovaním tlaku na ľudí a z toho plynúceho stresu.

Kancelárske prostredie by malo preto disponovať  takým vybavením, ktoré nielenže preukazuje zdieľanie takýchto hodnôt, ale tiež poskytuje jedinečné príležitosti na podporu osobnej slobody – napríklad vo forme zdravotnej starostlivosti v budovách, služieb concierge, ktoré zamestnancom pomáhajú vybavovať ich bežné denné súkromné povinnosti, zatiaľ čo sú v práci, alebo aj vo forme fitness štúdií a vzdelávacích kurzov zameraných na zdravie, priamo na pracoviskách.

Čo dnes robia tí najlepší?
Zdroj: KUDIVANI_photography

To, čo dávate, sa vám vráti

Čo toto všetko znamená pre firmy alebo pre prenajímateľov administratívnych priestorov? Výhodu v tom, že dôraz na dobrý pocit zamestnancov a ich životný štýl zhodnotí ich investíciu, posilní firemnú kultúru a vyvolá u ľudí dôveru a pocit rešpektu zo strany zamestnávateľov. No a zamestnanci to takejto firme vrátia hneď niekoľkonásobne – v podobe vyššej produktivity, kreativity, lepšej komunikácie, ktorá pomáha predchádzať problémom, alebo aj v samotnom získavaní a udržaní si talentov, o ktoré sa dnes vedie veľký boj.