Niekedy je fakt “hovoriť striebro a mlčať zlato”. Často totiž hovoríme viac ako je potrebné. A nielen to. Vyjadrujeme sa spôsobom, ktorý nevedie k zažehnaniu sporu (konfliktu), ale skôr k jeho vyostreniu. A to nás môže nakoniec mrzieť. Problém je, že si to väčšinou ako vlastnú chybu nepripúšťame a vlastne často ani neuvedomujeme. Z nepriaznivého výsledku potom obviňujeme druhého, iných ľudí, okolnosti. Len nie seba.

To čo robí väčšina ľudí pri nejakom konflikte je, že sa snaží druhého presvedčiť o správnosti vlastných argumentov. Prečo? Vedie nás k tomu nejaký záujem. Často neuvedomený. Prečo by sme sa inak snažili? Ak druhý protiargumentuje, pýtame sa sami seba prečo? Žiaľ často nie. No a odpoveď je: prečo by mal mať rovnaký záujem ako my? Skôr sa ale popri argumentovaní sústredíme na to dokázať mu, že sa mýli a vzďalujeme sa od pôvodného záujmu (zámeru).

Nakoniec  tak naše záujmy idú vďaka argumentácii do úplneho úzadia.  Spoliehame sa na to, že druhý ustúpi. Ak však na nás niekto tlačí, tak sa veľmi často aj bránime a reagujeme protitlakom. A k argumentácii pridávame osočovanie a napádanie druhého, aby sme obhájili svoju pozíciu. Namiesto záujmov postupne presadzujeme vlastné pozície.

V prípade sporu medzi ľuďmi je prirodzené presadzovať sa argumentami, prípadne silou. Záleží samozrejme od jednotlivých strán sporu, do akej miery budú na druhého tlačiť. Chceme tak síce obhájiť vlastné záujmy, často však ideme proti nim a konflikt iba zbytočne vyostrujeme. Lebo u druhého vyvolávame protitlak. Pôvodne zmysluplná argumentácia sa postupne zvrháva na slovnú prestrelku a osobné útoky. Stupňuje sa konfrontácia. O uspokojivom prekonaní konfliktu sa určite nedá hovoriť. Dohoda nakoniec vyžaduje buďto ústupok jednej zo strán, prípadne obidvoch strán ak konflikt pomôže riešiť niekto tretí. Často tak vzniká kompromis, ktorý je však len čiastočným uspokojením pôvodných záujmov strán konfliktu.

Kooperácia je z racionálneho pohľadu najvýhodnejšia stratégia pre zvládanie konfliktu. Vedie, na rozdiel od konfrontácie, k nesilovej dohode tak, aby boli spokojné všetky zúčastnené strany pôvodného konfliktu. Je to praxou overená teória. V ideálnom prípade na konci jednania vzniká dohoda s tým, že riešime naše záujmy spoločne.

Realita je však častokrát o tom, že namiesto racionálneho prístupu vstupujú do vyjednávania emócie. Prečo sa tak deje? Dôvodom sú práve spomínané záujmy, ktoré nás privádzajú k samotnému jednaniu. V mojom predchádzajúcom príspevku o argumentácii som popísal mechanizmus akým sa nám pri argumentačnom zápale “zatemňuje” úsudok a klesá IQ (pozri TU) v dôsledku zvýšeného stresu. To čo sa potrebujeme pre takéto situácie naučiť je dať si pozor na to čo a ako povieme. Optimálne by bolo nehovoriť nič čo by nás mohlo neskôr mrzieť. Pretože pri zápale "boja" vyslovíme  aj výroky, ktoré s pôvodným zámerom ani so snahou o zmier nemajú nič spoločné. Mrzieť by nás to mohlo práve preto, že nedosiahneme výsledok, aký by sme hypoteticky mohli dosiahnuť, keby sme namiesto konfrontácie kooperovali.

Prikladám zopár takýchto výrokov, používaných v rôznych obmenách, ktoré vedú k vyhrocovaniu konfliktu namiesto k dohode:

  1. Ty tomu nerozumieš!
  2. Ja som to už vravel, nepočúval si ma!
  3. Nemáš pravdu! Je to úplne inak.
  4. Klameš!
  5. Ale ja chcem…
  6. Vždy je to tak (a iné formy generalizovania)
  7. Asi áno (myslené ako “skôr nie”)

V prípade, ak sa snažíme pôsobiť profesionálne, používame skôr jemnejšie obmeny, význam pre druhého je však stále podobný. Konfrontácia, namiesto kooperácie.

Je ešte možnosť, že konflikt nebude otvorený, ale skôr skrytý. V takomto prípade výroky nekomunikujeme priamo, ale sa len "premietajú" v našej mysli. To že ich nevypovieme, ale si ich iba myslíme, však pre druhého nie je často skryté. Na základe myšlienky sa nám automaticky spustia naše vlastné emotívne reakcie a telesnými signálmi (napríklad úškrn, zamračenie, zdvihnutá brada a pod.) vyjadríme, hoci nechtiac svoj postoj. V takomto prípade to tiež môže konflikť skôr eskalovať ako zmierňovať.

No a ako by sme sa teda mali vyjadrovať? Dôležitejšie ako slová sú našej postoje. Pre vylepšenie výsledku je dôležité pochopiť, že každá zo strán má vlastné záujmy, ktoré sa snaží obhájiť alebo presadiť. Že presadzovaním vlastných záujmov automaticky spúšťame obranné reakcie u druhého. Skúsme namiesto argumentácie prísť s druhou stranou na to, čo je náš spoločný záujem. Vhodné je preto vnímať čo druhý hovorí a prípadne sa pýtať, aby sme mohli pochopiť o čo mu ide. Chce to teda zmeniť celkový prístup. Ak nepôjdeme do konfrontácie a pokúsime sa pochopiť kam druhý smeruje, možno dokážeme prísť na to, ako by sa dala situácia riešiť, aby sme boli spokojní navzájom. To chce ale určitú dávku nadhľadu a odstupu od situácie. A hlavne: kontrolu emotívnych reakcií. Čo vyžaduje značný tréning. Pretože popisované mechanizmy už máme zautomatizované a často ani nevieme, že takýmto spôsobom reagujeme.

Ak teda potrebujeme a chceme dosiahnuť dohodu a prekonať konflikt, dajme si pozor na to čo povieme a čo si myslíme. V takýchto prípadoch skutočne platí: “Hovoriť striebro, mlčať zlato.”