Štatistický úrad dnes zverejnil konečné čísla o vývoji HDP, zamestnanosti a nezamestnanosti za 2. štvrťrok. A minimálne v oblasti zamestnanosti tieto čísla nesedia.

Podľa hrubého odhadu štatistikom chýba 80-90 tisíc ľudí, a opravené čísla by boli:

- nezamestnanosť okolo 15%

- pokles zamestnanosti o viac ako 4%

Pokles zamestnanosti za posledný rok by potom bol najrýchlejší v slovenskej histórii.

Vychádzajúc z údajov Štatistického úradu možno povedať, že zamestnanosť vzrástla na Slovensku za rok o 14 tisíc ľudí. Celková zamestnanosť slovenských domácností totiž klesla o 26 tisíc ľudí, ale zamestnanosť Slovákov v zahraničí klesla až o 40 tisíc. Aby to sedelo, musela zamestnanosť na Slovensku vzrásť: 40 - 26 = 14.

Inými slovami, ak prácu v zahraničí stratilo viac Slovákov ako celkovo klesala zamestnanosť Slovákov - domácich aj zahraničných - tak domáca zamestnanosť by musela rásť. (Zanedbávame otázku odchodu zahraničných robotníkov zo Slovenska, pretože tí sa do údajov ŠÚ SR započítavajú len vtedy, ak majú na Slovensku vlastnú domácnosť a v tom prípade nepredpokladáme ich hromadný odchod z krajiny za posledný rok.)1

Naozaj si niekto v tejto krajine myslí, že zamestnanosť na Slovensku za posledných 12 mesiacov vzrástla?

To, že čísla nesedia, potvrdzuje aj porovnanie nezamestnanosti. Podľa údajov Štatistického úradu pribudlo za uplynulý rok 31 tisíc nezamestnaných, ale počet nezamestnaných evidovaných úradmi práce vzrástol za rovnaké obdobie o 110 až 120 tisíc ľudí. Vysvetlením nie je ani návrat ľudí zo zahraničia, pretože tí sú vo veľkej miere zachytávaní aj Štatistickým úradom.

Nemyslím si, že vedenie Štatistického úradu falšuje štatistiky a to napriek rôznym historkám. Strácam však dôveru k presnosti jeho čísel v oblasti trhu práce. Ak by som mal mať osobný tip, bol by to ten, že vzorka domácností skúmaná štatistikmi sa odlišuje od slovenskej reality práve v domácnostiach, ktoré dostali krízou obzvlášť po nose.

1Je už len pikantnosťou, že v papierových materiáloch rozdávaných na tlačovke sa píše o poklese zahraničnej zamestnanosti nie o 40 tisíc, ale o 44 tisíc. Tu už naozaj zostáva len dúfať, že sú to preklepy. Dôveryhodnosti štatistikov však nepridávajú.