Po dvoch rokoch colných bariér sa Čína rozhodla pre výnimky z ciel na medený a hliníkový šrot v snahe pomôcť prílevu tohto dôležitého materiálu pre priemysel. Pozitívny efekt však neguje koronavírus.

Clá vo výške 25% na medený šrot a 50 % na hliníkový šrot zaviedla Čína ešte v roku 2018 ako súčasť obchodnej vojny so Spojenými štátmi americkými. Pred dvoma dňami Čína oznámila colné výnimky na obe komodity z USA. Ak Peking dúfal v okamžité zvýšenie importu oboch kovových materiálov z USA, bude určite sklamaný. Dopyt po týchto kovoch totiž kvôli koronavírusu výrazne poklesol. Masívna snaha Číny vysporiadať sa s epidémiou koronavírusu spôsobuje výrazné problémy v logistike a v celej priemyselnej výrobe.

Colná bariéra na kovový šrot výrazne zredukovala dovoz tejto dôležitej suroviny. V roku 2019, dosiahol dovoz medeného šrotu zo Spojených štátov objem 89 287 ton. To je šesťnásobný pokles oproti číslam roku 2017, v ktorom sa naposledy obchodovali tieto komodity bez colnej prirážky. Dovoz hliníkového šrotu počas tohto obdobia poklesol takisto, aj keď „len“ o 38 %.

Problémom je okrem iného aj to, že Čína dnes zaraďuje všetok šrot medzi pevné odpady, na dovoz ktorých sa vzťahujú kvóty. Tieto sa v poslednom čase neustále redukovali v snahe zmenšiť trh s dovozom vysokokvalitných šrotových komodít zo všetkých zdrojov. Peking však očividne pochopil, že tento postup mu nijak nepomáha, keďže je najväčším spotrebiteľom medi na svete. Od 1. júla tak pristúpi k zásadnej zmene: preklasifikuje vysokokvalitný medený a hliníkový šrot spĺňajúci určité normy z odpadu na materiálový zdroj. Kovy, ktoré sú papierovo zdrojom, dnes v Číne neexistujú žiadne colné kvóty. Tým pádom sa na ne nevzťahujú ani súčasné clá. Kovový šrot sa tak dostane mimo oblasť, v ktorej USA a Čína ešte stále vedú obchodnú vojnu (aj keď od januára v oslabenej podobe).

Čína síce odstránila colnú prirážku, avšak nevie nič urobiť so stimuláciou dopytu. Aspoň nie v krátkom čase.  Mnoho priemyselných odvetví dnes v dôsledku epidémie vyrába v obmedzenom režime alebo nevyrába vôbec. Tým pádom je spotreba surovín nižšia. Ako hovorí Michael Lion, prezident spoločnosti Lion Consulting Asia a bývalý šéf spoločnosti Sims Metal Management Asia, oslobodenie od cla môže teoreticky pomôcť posilniť toky kovového šrotu, ale dopad vírusu môže „výrazne ovplyvniť celkový krátkodobý dopyt, ktorý je veľmi náročné posúdiť a kvantifikovať“.