Ministerstvo financií zverejnenilo v prvej polovici apríla na pripomienkovanie návrh Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Opísalo v ňom, ako si predstavuje architektúru informačných systémov, komunikácie, dát, zodpovednosti a pod. Po jeho prečítaní zostali vo mne rozporuplné pocity, ktoré zase zobudili klávesnicu blogera. :) A prepáčte, že to bude trochu menej konkrétne, nabudúce napravím.

Rozporuplný pocit č.1. Na jednej strane človek by aj ocenil systematickosť dokumentu a štruktúrovanosť jeho obsahu. Na strane druhej, pri všetkej úcte sa nemôžem zbaviť dojmu, že tvorba tohto dokumentu prospela najmä jeho autorom, ktorí si pri jeho písaní aspoň uzrejmovovali problematiku. Tento dojem vyvoláva po prvé zbytočné vysvetľovanie známych pojmov a niekedy až teatrálne filozofovanie a teoretizovanie na úkor pridanej hodnoty vo forme čísiel, podporujúcich uvádzané tvrdenia a po druhé, evidentne nevyjasnený vnútorný rozpor medzi logickou požiadavkou nadviazať na predošlé dokumenty a na Slovensku neskutočne silne zakoreneným syndrómom novej metly. Naozaj prepáčte, ale je také smutné sledovať, ako sa každá generácia tvorcov národnej stratégie učí všetko odznova, bohatiersky pritom odmietajúc všetko predtým (asi by sa im stalo niečo hrozné) a zdokonaľuje teoretické dokumenty namiesto praktického velenia, opakujúc pritom argumenty, ktoré tu už boli. Niežeby mi vadilo že máme zas o kúsok lepší a modernejší dokument, ako mi vadí to, že sme vďaka tomu zabili ďalší rok.

To by som ale ešte prežila. Za omnoho dôležitejší a hrozivejší však považujem Rozporuplný pocit č.2. Ten sa dá zhrnúť jednoducho: večná a doteraz nevyriešená slovenská dilema „Ekonomická efektivita versus Veľký brat". Vysvetlenie: počet userov eGovernmentu v SR (aj potenciálnych) je tak mrňavý (je nás tu plus mínus 5 miliónov), že nedosahuje ani parametre mnohých veľkých miest (ergo úrovne local eGovernmentu vo svete) už ani nehovoriac o populárnych online službách (skype mi tu ukazuje že v tejto chvíli je online 6.596.311 užívateľov). Je preto samozrejme logické, že pragmatický manažér by pre takúto minihrudku sveta navrhol jednoduché centrálne riešenie, investične aj prevádzkovo efektívne. Centralizácia v tomto prípade však prináša potenciál takého zneužitia, o akom sníva svoj sen každý Veľký brat, či mentálny zločinec. (Mentálny zločinec je ten, ktorého myslenie automaticky vyhľadáva slabé miesta systému a uvažuje o možnostiach ich zneužitia s cieľom reálne ich využiť.) Inými slovami centralizácia všetkých dát, informácií, technológií, infraštruktúry na úrovni WAN, ale aj LAN, atď. atď. ako to uvádza dokument, je priveľké sústo na to, aby nebolo sprevádzané jasne identifikovanými rizikami a spôsobmi ich eliminácie. A určite má zmysel zvažovať aj distribuovaný systém, minimálne porovnávať, hľadať prijateľný kompromis medzi efektivitou a rizikami zneužitia, veď nejedna krajina sa ho práve preto zatiaľ drží.

Ale autori dokumentu sa o takéto niečo ani nepokúsili. Akúsi „obojpohlavnosť" stratégie z februára, ktorú si ešte každý mohol interpretovať po svojom, už teraz natvrdo zamenili za prísne centrálne riešenie, sústredené bezprecedentne pod ministerstvo financií. Vybrali cestu bez toho, aby uviedli aj ostatné možnosti, argumenty pre a proti a najmä argumenty, prečo pre nás - občanov - vybrali práve toto riešenie. V tomto prípade ide najmä o argumenty, ktoré budú pre nás zárukou, že sa nemáme čoho báť, či ešte lepšie povedané - ktoré budú aj pre nich v budúcnosti zárukou, že sa nemajú čoho báť (nechápem, prečo ľudia podliehajú ilúzii, že sú vo funkciách doživotne).

A tak, natvrdo povedané, vážení a milí, ja jednoducho neverím. Neverím, že sa dokáže zabrániť zneužitiu takejto centralizácie. S ospravedlnením sa všetkým, ktorých úmysly sú v poriadku, každodenné správy a život ma presviedčajú o tom, že okamžité záujmy o moc, peniaze, či iné požitky na osobnej úrovni majú prednosť. Neodbornosť nie je ničím výnimočným, štátny porcelán už bol sloními nohami dávno rozdupaný. Až príliš často rozhodujú vo verejnom sektore ľudia bez znalostí, bez skúseností, bez rešpektu. Neverím, že prevádzka takéhoto systému sa stane ostrovčekom bezpečia, transparentnosti a pozitívnej deviácie. Jednoducho, NEVERÍM.

P.S.

Nemôžem si odpustiť ešte jednu poznámku k formálnej stránke dokumentu: písať texty veľkosťou fontu 8 považujem za nefér voči čitateľom.

    > Hlasuj za tento článok na
    Cesta do pekla a dobré úmysly. Alebo: keď efektivita dláždi cestu Veľkému bratovi

    Zdroj: Hlasuj za tento článok na vybrali.sme.sk