Podpredeseda vlády a zastupujúci minister životného prostredia Čaplovič veľkoryso daruje Pezinčanom ich práva, nariadi zrušiť skládku v meste. Tak sa vyjadril, citujem: “Ak to Najvyšší súd vrátil na inšpekciu, nesiem za ňu ako minister zodpovednosť. Pokiaľ dostanú takéto pokyny, tak skládky, s ktorými občania nesúhlasia a ohrozujú životné prostredie, nebudú”.

Pezinčania roky všetkými dostupnými právnymi prostriedkami a verejným tlakom bojovali za svoje práva. O nič viac ani menej, len za svoje práva vyplývajúce zo slovenského právneho poriadku. Trvalo to dlho a postup štátnych orgánov bol taký poburujúci, že skládka v Pezinku sa stala symbolom nespravodlivosti. Pezinčanom dal za pravdu Najvyšší súd. Podľa rozhodnutia súdu, musia kompetentné orgány konať, teda nanovo rozhodnúť o tom, či povolia alebo nepovolia skládku. Podľa zákona.

Čaplovič však už rozhodol, chce dať kompetenému úradu príkaz. Som presvedčená, že Pezinčania majú pravdu, že sú v práve. Nie preto, že Čaplovič rozhodol. Čaplovič nie je právo. Čaplovič je len politik, ktorý má právo dodržiavať. Prajem Pezinčanom, aby sa domohli práva podľa práva a nie podľa Čaploviča.