Miest v škôlkach je nedostatok. To vieme všetci. Aj preto som pred časom pripravila návrh zákona, ktorý by umožnil vznik aj iných služieb pre rodičov, ktorí musia pracovať a potrebujú svoje deti niekam umiestniť (možno si spomeniete na ten príklad osamotenej mamičky -zdravotnej sestry, ktorá má nočnú a nemá kam dať deti). Poslanci Smeru ho však zamiestli. O nedostatku miest v škôlkach vie zjavne aj ministerstvo školstva. K problému sa však stavia svojsky. Veď posúďte sami, čo navrhuje v novom školskom zákone:

"V súčasnosti, vzhľadom na demografickú krivku výrazne prevyšuje dopyt o prijatie detí do materských škôl nad existujúcimi kapacitnými možnosťami, a preto sa navrhuje explicitne ustanoviť, že prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy. Týmto opatrením sa chce predísť riešeniu mnohých sťažností rodičov, ktorý nie sú ochotní akceptovať skutočnosť, že nie každé dieťa môže byť prijaté do materskej školy, pretože pri prijímaní detí do materskej školy je potrebné rešpektovať aj existujúce priestorové podmienky.

Na priestory materských škôl, a teda aj na kapacitu materských škôl má výrazný vplyv vyhláška ministerstva zdravotníctva o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ktorá stanovuje požiadavku zabezpečiť na jedno dieťa najmenej 4 m2 plochy dennej miestnosti, ktorá plní funkciu herne a spálne, a v prípade, ak je spálňa stavebne oddelená, najmenej 3 m2 plochy herne. Na jedno ležadlo na spanie musí byť zabezpečené najmenej 1,7 m2. Priestor na odkladanie ležadiel a lôžkovín musí umožňovať ich riadne prevetrávanie. Na jednu stoličku v jedálni musí byť zabezpečené najmenej 1,4 m2 plochy jedálne. V záujme zdravého vývinu detí je potrebné, aby podmienky na ich vzdelávanie boli po každej stránke primerané, a preto je potrebné zdôrazniť ako limit existujúce kapacitné možnosti."

Okrem toho, že text obsahuje hrúbku, ma ide poraziť z toho, ako ministerstvo pristupuje k tomuto problému. Tak namiesto toho, aby upravili nezmyselné a prehnané priestorové podmienky alebo vytvorili iné nástroje, ako pomôcť rodičom umiestniť svoje deti do predškolských zariadení, dá minister školstva do zákona úplne absurdné ustanovenie: na nedostatok miest pre predškolákov kašleme, ale sťažovať sa už nemôžete. A keby predsa, bude to zo zákona úplne zbytočné. Treba držať ústa a krok!

Nech už je ten Čaplovič odvolaný, veď toto je zlý sen!!!