Silný rast ponuky vytvára tri hlavné riziká. Po prvé, v snahe prísť na trh čím skôr developeri nevenujú dostatočný čas príprave a na trh uvádzajú projekty s nedostatočnými parametrami. Po druhé, rastúci dopyt po stavebných kapacitách prináša na stavbu opäť ľudí, ktorí v niektorých prípadoch nikdy nestavali. No čo je horšie, viacerí developeri sa v časoch rastúcich nákladov prikláňajú k riskantnejším škrtom na úkor kvality v záujme zachovania ohrozeného profitu.

Pozor na „Scarcity effect“

Tento pojem označuje v sociálnej psychológii a behaviorálnej ekonómii efekt, kedy sa kupujúci rozhodujú rýchlejšie a väčšinou s vyššou pravdepodobnosťou pre kúpu vtedy, keď vytvoríte pocit nedostatku. Môžete ho vidieť v každom jednom odvetví.

V tom realitnom ide o jeden z najčastejšie používaných nástrojov ako vo Vás vytvoriť pocit nutnosti rozhodnúť sa práve teraz. Riziko chybného rozhodnutia však v takomto prípade výrazne narastá. Mnoho kupujúcich sa pod hrozbou straty – minimálne dobrého pocitu – rozhoduje impulzívne. Analýza nákladov a benefitov však často chýba a kupujúci často krát ani nevedia pomenovať, prečo chcú to čo chcú a aký je rozdiel medzi ponúkanými produktmi.

Zastavte sa, uvoľnite sa, analyzujte a zisťujte. Informácie, ktoré počujete nech sú iba upozornením, že je čas zapnúť kritické myslenie. Preto ak počujete: buy, buy, často krát je najlepšia reakcia bye, bye.

Zmena paradigmy

Som presvedčený, že najlepšie budovy na bývanie nevznikajú určením stavebných parametrov. Vznikajú určením parametrov pre život. Od akustiky, teploty alebo vlhkosti vzduchu, cez definíciu svetlosti, výmeny vzduchu až po zadanie na žiarenie. Nie, to nie je science fiction. To je budúcnosť rezidenčného developmentu.

Kombinácia zásadných zmien v technológiách a energiách zabezpečí, že novostavby budú stále lepšie. Atraktivita väčšiny súčasných oportunistických novostavieb tak bude klesať rýchlejšie. Pripravte sa na zmenu myslenia: bývanie už teraz nie je na celý život, a nebude už ani na dekády. Viacgeneračné nehnuteľnosti sa definitívne stanú múzeami a bývanie budeme meniť častejšie ako v minulosti.