Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Odhliadnuc od toho, že občan by sotva mnohým ustanoveniam vôbec porozumel, napriek výnosu Ústavného súdu o tom, že zákon musí byť zrozumiteľný pre bežného občana, o nebežnom sa už nehovorilo. Na dôvažok aby ešte nebodaj vedel, čo všetko musí podniknúť, aby sa vôbec k slobodnej informácii dostal, ak teda nebudem pes a nepoviem rovno, že vymohol. Asi nevymohol.

Pravda, mohol by si najať právnikov a dať celú vec na súd a možno aj na ústavný a pri tej príležitosti si zobrať rok neplateného voľna a potom by sa dostal k onej slobodnej informácii, ale tú by si mohol prečítať iba v dákej uzatvorenej miestnosti, lebo dvaja fičúri sa o takejto informácii ešte dávno predtým, než o ňu občan prejavil svoj záujem, rozhodli len tak kde nič ponič, že bude akože tajná a basta. Iba úplnou náhodou je tento jednoduchý občan daňový poplatník a taktiež len zhodou okolností sa táto informácia dotýka aj jeho peňazí, ibaže on o tom možno nevie a ak aj vie, tak len mávne rukou a povie, že niekde sa stala chyba, no on nevie kde a ani ho to nezaujíma, lebo musí ísť do roboty.

A chyba sa naozaj stala. Lebo tento zákon, teda ten o slobodnom prístupe k informáciám, odhliadnuc od nezrozumiteľnosti (alebo právnej zrozumiteľnosti), je prinajmenšom nedostatočne orientovaný na občana. A ak aj ale len trošku je, tak všetci, čo by ho mali ctiť, naň zvysoka kašlú. Je viac ako pravdepodobné, že má celú kopu súvisiacich zákonov, predpisov, vyhlášok a iných situáciu zamotávajúcich dokumentov a tvrdení naslovovzatých odborníkov.

Podstatou veci je, že občan musí o informáciu požiadať. Je to veľmi rafinované, lebo ak chcem o niečo požiadať, mal by som vedieť zadefinovať, o čo vlastne žiadam. Ale ako vlastne bežný občan získa informáciu, na základe ktorej by sa mohol dožadovať informácie, ktorá súvisí aj s jeho peniažkami. Má prakticky len jednu možnosť. Informáciu o tom, že treba ďalšie informácie môžu za neho získať iní. Médiá. Žurnalisti. Novinári. Tretí sektor. Ale aj títo profíci často narazia. Na zlé zákony, alebo ich príliš voľný výklad, alebo dokonca na už spomínaných fičúrov.

Toť nedávno to skúsila SITA, pravdu povediac ani ma neprekvapilo že nie TASR, už keď je teda verejnoprávna. SITA požiadala o informácie v súvislosti s tendrom na komplexnú službu elektronického výberu mýta. Neuspela. Dúfam, že len zatiaľ. Lebo náš bežný občan toto rozhodne musí dať na súd. SITA neuspela preto, lebo vraj tieto informácie nespadjú pod taxatívne vymenované informácie, ktoré musí NDS (pre bežného Národná dialničná spoločnosť) sprístupniť. Projekt sa týka celého Slovenska, investičné prostriedky dáva štát (pre bežného, je to z našich daní). Čo ešte treba na to, aby boli informácie v tejto veci verejné? (Zákon o slobodnom prístupe k informáciám totiž taxatívne vymenúva, že povinná osoba musí sprístupniť informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu...) Mohli by sme polemizovať o tom, čo sa tým myslí, či je dialničná spoločnosť majetkom štátu viac alebo menej...

Všetko zle. Netreba polemizovať. Treba sa vrátiť k onomu zákonu o slobodnom prístupe k informáciám. Skúsme otočiť garde. Tento zákon a povedzme vykonávacie predpisy musia jednoznačne (pre nebežných občanov taxatívne) ustanoviť distribúciu informácií (o jeho daniach) k občanovi. A mal by zájsť až tak ďaleko, aby to ustanovil prinajmenošom na úrovni štátu, vyšších územných celkov... Tento zákon a jeho vykonávacie predpisy treba prepracovať.

Lebo spoliehať sa na to, že “štátni” ľudia budú konať v dobrom úmysle, je prinajmenšom naivné. To by musela mať “nástenková kauza” domicil v Havane. No a keď toto celé ešte dáky čas vydržíme, potom určite budeme opäť špinavým kapitalistom nastavovať zrkadlo. A len tak mimochodom to zrkadlo by v tomto prípade ukázalo niekoľko miliárd korún, teraz už len desiatok miliónov euro navyše (lebo Slovensko je hornatá krajina). Pre tých čo nečítajú TREND to je niekoľko 1 000 000 000,- Sk alebo niekoľko 33 000 000,- eur. Teda keby aj oni náhodou chceli to zrkadlo nastavovať.