Prepáčte priatelia, nechal som sa uniesť nielen včerajšou etapou, ale aj celým Petrovým pôsobením za poslednú dobu.

Pretože Peter robí svoju prácu s láskou a nadšením. Vie sa nadchnúť. A jeho entuziazmus so sebou sťahuje dav ľudí. Tí mu veria. A potom ich ďalej inšpiruje. A tí ho nasledujú. V dobrom i zlom.

Pretože Peter hovorí krátko, jasne a k veci. Vidí veci z nadhľadu. Je úprimný a pokorný. Vie si zavtipkovať, nie z nás, ale na svoj účet. Navyše, robí veci ináč.

Pretože Peter pracuje usilovne a dosahuje stanovené ciele. Nie pre seba, ale pre svoj tím. Má víziu. A tá v kombinácií s jeho výsledkami určuje smerovanie jeho tímu.

Presne tak, ako sa správa a vystupuje, si už roky predstavujem človeka, ktorý by viedol našu vlasť. Budúceho lídra.

Pretože byť premiérom, nie je iba politická funkcia. Byť premiérom znamená byť vodcom národa. Byť vodcom znamená byť vzorom pre mladých, motiváciou pre dospelých a zadosťučinením pre starých.

Asi chcem veľa. Ale tak podobne by mohol vyzerať môj budúci premiér. Ako by mal vyzerať ten váš?