Developeri HB Reavis a J & T stiahli žiadosti o udelenie významnej investície a vláda SR o nich nebude rokovať. Oznámil to 11. decembra podpredseda vlády SR Peter Pelegrini s tým, že zákon, podľa ktorého sa investori uchádzali o osobitné zvýhodnené postavenie, bude treba novelizovať.

Pozrime sa, na základe akých predpisov sa developeri podujali uchádzať o zvýhodnenie. Ide hlavne o zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, pri ktorom teraz pociťuje P. Pelegrini potrebu zmeny.

Tento zákon síce platí už od roku 1999, no výrazne sa zmenil v roku 2015. Všetko sa začalo v júli, keď sa v jednom bratislavskom hoteli stretol vtedajší predseda vlády SR Robert Fico s predstaviteľmi spoločnosti Jaguar Land Rover. Financial Times vtedy napísali, že ústretovosť R. Fica v úsilí dostať plánovanú investíciu automobilky práve na Slovensko bola taká veľká, že im poskytol číslo svojho mobilného telefónu.

Nevieme, čo presne predseda vlády nasľuboval, no keď v decembri 2015 slávnostne podpísal s investorom definitívnu zmluvu, Jaguar Land Rover vstupoval do komfortného prostredia. Priama investičná pomoc štátu mala tvoriť 130 mil. eur, spolu s ďalšími výhodami mala presiahnuť až pol miliardy eur.

Pre potreby investora sa účelovo menili predpisy. Spomínaný zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií zasiahli významné zmeny. Najdôležitejšie boli zásahy do právomocí samosprávnych orgánov samospráv a do majetkových pomerov vlastníkov nehnuteľností.

Samosprávy stratili časť kompetencií pri stavebnom konaní, pričom cieľom malo byť jeho urýchlenie v prospech investora. Ten mohol zároveň pružne využiť inštitút vyvlastnenia pozemkov, ak sa nedokázal dohodnúť s ich majiteľmi.

Druhou významnou zmenou bola úprava k nariadeniu vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie za neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy. Nariadenie sa dokonca menilo dva razy. Najskôr v auguste 2015 a potom ešte raz v decembri toho istého roka, lebo, ako sa ukázalo, prvá zmena nebola dostačujúca.

Novelami vládneho nariadenia sa od odvodov za z vyňatie poľnohospodárskej pôdy oslobodzovali stavby, ktoré mali schválený štatút významnej investície a ktorých výstavbu zabezpečoval podnik so 100%-nou majetkovou účasťou štátu. Tieto podmienky sa v Nitre splnili a nová automobilka ušetrila na odvodoch za vyňatie úrodnej poľnohospodárskej pôdy milióny eur.  

Úpravy spomenutých dôležitých predpisov robili vláda a parlament v chvate, v skrátenom legislatívnom konaní alebo bez pripustenia pripomienok verejnosti. Len aby sa stihli včas vytvoriť komfortné podmienky pre marketingovo príťažlivého investora.

Všetko sa stihlo a do Vianoc 2015 bol kontrakt pod strechou. Občania mohli byť spokojní, stredoeurópsky Detroit pritiahol ďalší veľký výrobný závod. Len štátny tajomník na ministerstve dopravy a splnomocnenec vlády pre prípravu a realizáciu strategických parkov Viktor Stromček musel po Novom roku vysvetľovať, ako sa stal majiteľom nového automobilu značky Range Rover s cenou okolo 200-tisíc eur.

Investor bol uspokojený, predpisy šité na mieru však ostali platiť. Čakalo sa, či sa do nich napasuje niekto ďalší alebo ostanú len svedkom čias, keď na Slovensko zavítala štvrtá svetová automobilka. V roku 2017 sa naplnil prvý scenár a osobitný štatút sa začali uchádzať developeri v Bratislave.

Ich zámer im ťažko im vyčítať. Len sa podujali využiť to, čo im ponúkal platný právny systém. Ak napokon svoj zámer stiahli, nebude to ich slabým právnym vedomím. Skôr možno tušiť, že podcenili aktuálnu politickú situáciu. Rok 2017 nie je priaznivým predvolebným rokom 2015 a najsilnejšia vládna strana sa ocitá v problémoch. Politický marketing jej teraz diktuje úplne iné postupy ako pred dvoma rokmi.

So záujmom si počkám na avizovaný návrh zmeny zákona, s akým príde P. Pelgrini. Možnosti sú dve. Buď sa predpisy spacifikujú na všeobecne ťažko využiteľný nástroj a okienko pre významných investorov, ako ich označuje vláda, sa po troch rokoch privrie. Alebo sa vytvorí nová schéma šitá na mieru nových vybraných uchádzačov.

Najlepším riešením by bolo úplne zrušiť zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií. Treba prestať plytvať so štátnymi podporami a opäť si ctiť súkromné vlastníctvo pôdy. Predpisy stanovujúce odpustenie poplatkov za vyňatie poľnohospodárskej pôdy by sa mali vrátiť do pôvodného stavu, aby sa úbytok úrodnej poľnohospodárskej pôdy na Slovensku zastavil.

A čo urobiť v prospech investorov? Veľmi jednoduché – najviac by im pomohlo prijatie nového stavebného zákona, lebo podľa súčasného sa na Slovensku naozaj stavia ťažko. Uvítali by to nielen vybraní investori, ale všetci. To by malo byť pre vládu princípom.