Príbeh kolegov z HB Reavis a J&T vo veci žiadosti o udelenie štatútu významnej investície je vhodným príkladom súčasných princípov, na základe ktorých hlavné mesto funguje.

Princíp č.1: Chýbajúci leadership na lokálnej úrovni

S návrhmi HB Reavis alebo J&T môžete súhlasiť alebo nesúhlasiť, avšak ak nesúhlasíte, mali by ste ponúknuť reálnu alternatívu. Akú alternatívu ponúklo lokálne riadenie k obom návrhom? Žiadnu. Na lokálnej úrovni chýba strategický partner s názorom na dlhodobý rozvoj mesta.

Povedzme si na rovinu, ak naše mesto nedokáže postaviť infraštruktúru s relatívne silnou podporou súkromného sektora v čase silného rastu trhu, viete si predstaviť, že to dokáže bez podpory súkromného sektora v čase stagnácie?

Princíp č.2: Nejasná zodpovednosť

Viete aký je rozdiel medzi Berlínom a Hamburgom v otázke plánovania? V centralizácií riadenia. Zatiaľ čo Berlín svojou roztrieštenou distribúciou kompetencií a zodpovednosti zlyháva, v čom pripomína Bratislavu, v Hamburgu je riadenie viac centralizované a zodpovednosť jednoznačnejšia.

V Hamburgu je zodpovednosť na konkrétnych hlavách, ktoré padajú a rastú na základe konkrétnych výsledkov. V Berlíne a v Bratislave sú skôr prítomné neustále hádky medzi mestom a mestskými časťami. Centralizácia riadenia a kompetencií v Bratislave je preto nevyhnutá.

Princíp č.3: Chýbajúca vízia

Musíme si vybrať, chceme mesto konkurujúce iným mestám v regióne alebo chceme pokojnejšie, no ekonomicky slabšie provinčné mesto? Chceme rast alebo stagnáciu, či dokonca pokles? Samozrejme, jednotlivé skupiny obyvateľstva budú mať rôzne preferencie.

Diskusia a definícia vízie je však kľúčová pre všetky strany. Kľúčová pre ľudí už žijúcich alebo zvažujúcich príchod do Bratislavy. Kľúčová aj pre business na dlhodobé rozhodovanie, kde tvoriť tržby a platiť dane.

Na základe diskusie o návrhoch HB Reavis a J&T to vyzerá skôr na preferenciu provinčného mesta. No nerobme predčasné závery, bez toho aby sme zhodnotili dlhodobé dôsledky.

Totiž nové pracovné miesta a talenty, ako aj moderný business, majú jednu obrovskú výhodu: môžu ísť jednoducho inam. Bratislava nie. V momente ako začne talent odchádzať a s ním aj business, je nutné sa pripraviť na nižší rast, dane, rozpočet a služby. Hovorme teda v nadchádzajúcej diskusii aj o možných následkoch jednotlivých odporúčaní.