Materiál „Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtový výhľad na roky 2015 a 2016“ je skutočne zaujímavým čítaním.

Dozviete sa v ňom napríklad:

Skutočné príjmy Sociálnej poisťovne v roku 2013 budú oproti naplánovanému a schválenému rozpočtu nižšie o 73 miliónov eur.

Z toho príjmy od ekonomicky aktívneho obyvateľstva – zamestnávatelia, zamestnanci, živnostníci (SZČO), dobrovoľne poistené osoby – budú nižšie až o 88 miliónov eur.

A z toho od živnostníkov, respektíve SZČO získa Sociálna poisťovňa o 75 miliónov eur menej. Výsledkom drastického zvýšenia živnostníkov (minimálne odvody do Sociálnej poisťovne vyššie o 18 eur mesačne, odvody vyššie ako minimálne sú vyššie o 30%) nie je plánovaný nárast príjmov Sociálnej poisťovne. Príjmy ktoré získa Sociálna poisťovňa od živnostníkov sú približne na rovnakej úrovni ako vlani. Je to preto, lebo zo Sociálnej poisťovne sa v priebehu roka odhlásilo približne 40 tisíc živnostníkov. Jednak je smutné, že kvôli vyšším odvodom museli ukončiť svoju činnosť, jednak ich odvody Sociálnej poisťovni reálne chýbajú.

Štát tak musí sanovať výpadky príjmov Sociálnej poisťovne vyššou dotáciou. V roku 2013 štát oproti plánu prispeje do rozpočtu Sociálnej poisťovne sumou o 25 miliónov eur vyššou (plán 689 mil., skutočnosť 714 mil.). Ak by štát nedal Sociálnej poisťovni vyššiu dotáciu, dostala by sa do problémov pri vyplácaní dôchodkov. Mimochodom, viete že za rok 2013 sa na dôchodky vyplatí o 25 miliónov eur viac, ako predpokladal rozpočet?

Resumé roka 2013 v Sociálnej poisťovni znie:

Príjmy Sociálnej poisťovne od ekonomicky aktívnych ľudí a firiem sú o 75 mil. eur nižšie – naopak výdavky na dôchodky sú o 25 miliónov eur vyššie. Rozdiel = 100 miliónov, ktoré Sociálnej poisťovni chýbajú.

Sčasti tento rozdiel dotuje štát sumou 25 miliónov (naviac oproti plánu, celková dotácia štátu na dôchodky za rok 2013 je 714 miliónov eur).

Problémy v rozpočte za rok 2013 pokryl aj prevod príspevkov od bývalých sporiteľov, ktorí vystúpili z druhého piliera – a ich úspory pomohli rozpočtu Sociálnej poisťovne. Takáto výpomoc bola jednorazová a nemala by sa v budúcnosti opakovať. Títo sporitelia sa dobrovoľne zriekli svojich dôchodkových úspor v nádeji, že tak budú mať v budúcnosti vyšší dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014:

Podľa návrhu rozpočtu na rok 2014 má štát Sociálnu poisťovňu dotovať sumou 1.061.960.000 eur = jedna miliarda, 61 miliónov eur. To bude o 347 miliónov eur viac, ako je skutočný príspevok štátu v roku 2013 (čo bolo reálne 714 miliónov eur).

Potom, čo generálny riaditeľ Muňko prizná nárok na dôchodok zo Sociálnej poisťovne 18 tisíc poberateľom výsluhových dôchodkov, bude rozpočet SP zaťažený sumou ďalších 80 miliónov eur ročne na ich dôchodky.

Čo je príčinou:

1. Neustále sa zhoršujúci demografický vývoj. Pred týmto faktom si Fico a jeho vláda zakrývajú oči (viď likvidácia druhého dôchodkového piliera, viď odloženie reforiem prvého piliera až po parlamentných voľbách na rok 2017).

2. Zlá politika vládnuceho SMERu v oblasti daní a odvodov (ale nielen tam). Zvyšovanie daní a odvodov dohodárom, živnostníkom a lepšie zarábajúcim zamestnancom prináša viac škody ako úžitku - viď úbytok živnostníkov, neustále vysoká nezamestnanosť, stagnujúce príjmy zamestnancov, zvyšujúce sa odhodlanie majiteľov firiem "nezaplatiť Ficovi ani euro" atď. K tomu určite "prispejú" aj novozavádzané daňové licencie. Nielen firmy ale aj mladí šikovní ľudia zo Slovenska odchádzajú (a pripomínam ešte raz bod 1.).

3. Zlý manažment Sociálnej poisťovne. Pokiaľ predchádzajúci generálny riaditeľ dokázal za rok 2011 vygenerovať Sociálnej poisťovni prebytok 121 miliónov eur, súčasný generálny riaditeľ musí za rok 2013 pýtať od štátu dotáciu vyššiu o 25 miliónov. Okrem iného súčasný generálny riaditeľ podozrivo ochotne platí spoločnosti Oracle milióny eur za jej softvér i hárdvér a ako píšem vyššie, chystá sa zabezpečiť bývalým policajtom a vojakom skutočne štedré a veselé Vianoce.

Ak to takto pôjde ďalej, Sociálna poisťovňa vyhlási o pár rokov krach. Asi sa Vám nebude páčiť, že Vy si na dôchodku odskáčete zlú politiku Roberta Fica, aj keď ste desiatky rokov platili dane a odvody.