Krátka chronológia

Plus7 dní zverejnil niekoľko dokumentov z verejného obstarávania CT prístroja z roku 2012, v ktorom vyhrala nie najlepšia, ale najdrahšia ponuka. Vo výberovej komisii bol aj Alan Suchánek. Mimochodom, žiadne médiá si neplnia základnú povinnosť: citovať, že na Suchánkove podivné počínanie upozornil práve týždenník Plus 7 dní.

Premiér Róbert Fico napísal rozvášnený a ublížený blog a vyzval organizátorov Bielej vrany, aby Suchánkovi odobrali ocenenie. Ani on plusku necitoval, ale to by sme od neho chceli asi priveľa.

Aliancia sa teda pustila do preskúmavania dokumentov súvisiacich s týmto nákupom.

Výsledky

Členovia komisie Bielej vrany sa teraz kajajú a zložili funkcie.

Absurdum je, aby člen komisie povedal, že o prípade vedeli už pred ocenením, ale nezaoberali sa ním, lebo ich na to upozornila bývalá riaditeľka nemocnice, ktorá je nedôveryhodná. Tak tu sa na chvíľu zastavme. Informácia, ktorá je overiteľná, je len informácia. Nezáleží na tom, kto ju poskytol. Keď si ju viete overiť, predsudky voči oznamovateľovi by mali ísť bokom. Vďaka tomuto zanedbaniu je dnes celé ocenenie Biela vrana veľmi pochybným podnikom.

V stanovisku Bielej vrany sa tiež píše: „Zistili, že tender na nákup CT v roku 2012 mal od začiatku nejasne nastavené kritériá. Hoci ich víťaz súťaže (firma Siemens) formálne splnil, výberová komisia, ktorej členom bol aj Alan Suchánek, nesplnila svoju základnú povinnosť: nezabezpečila, aby sa v súťaži porovnávali porovnateľné parametre a neodhalila, že deklarovaný výkon prístroja firmy Siemens (384 vrstiev na jednu rotáciu lampy) bol v rozpore s technickým dokladom, ktorý ho mal potvrdiť.“

Výberová komisia urobila všetko preto, aby vyhrala správna ponuka a jedine Alan Suchánek a vtedajší riaditeľ mali na svedomí, že nevyhrala. Nie celá komisia. Ako si organizátori Bielej vrany dovoľujú očierňovať ostatných členov komisie?

Výberová komisia sa rozhodla zaslať Siemensu oznámenie o vylúčení zo súťaže a ďalším dvom účastníkom oznámenie o termíne nového obstarávania. Zápisnicu z tohto stretnutia komisie podpísal aj Alan Suchánek. Neskôr Alan Suchánek išiel za riaditeľom a po tejto porade povedal komisii, že Siemens vylúčený nebude!

Následne jedna z členiek výberovej komisie, primárka rádiológie MUDr. Drahomíra Mičová, spísala svoje námietky voči priebehu výberového konania a dozorná rada o nich rokovala. Uzniesla sa na tom, že riaditeľovi nemocnice odporučila s pochybne určeným víťazom obstarávania zmluvu na nákup CT neuzavrieť a výberové konanie zrušiť.

Vec prerokúvala aj správna rada, v ktorej bol aj doktor Alan Suchánek. Hlasoval za to, aby bola podpísaná kúpna zmluva so Siemensom. Ostatní členovia ho však prehlasovali.

Suchánkove morálne zlyhania

Takže nie výberová komisia, v ktorej bol Alan Suchánek pochybila. Výberová komisia napriek Alanovi Suchánkovi robila všetko preto, aby jeho podozrivé konanie nevyústilo do podpísania zmluvy. Ostatní členovia výberovej komisie konali čestne!

Keď už sa bavíme o morálnej integrite pána Suchánka, ako poslanec sa v piešťanskej nemocnici už príliš nezdržuje. Napriek tomu berie celý plat zástupcu primára chirurgie. Môže to byť takých 2000 euro plus mínus, plus mu tečie poslanecký plat. Pýtate sa, ako je to možné? Lebo nezlučiteľnosť funkcii neplatí pre členov stavovskej komory a on je predsa v lekárskej komore. Navyše je v dôchodkovom veku, ale nemocnica ho nemôže prepustiť, lebo je zároveň členom správnej rady. Takže do nemocnice si chodí približne dvakrát do týždňa, berie celý plat a ešte mu tečie aj ten poslanecký. Morálny problém s tým evidentne nemá. A očividne ani jeho tútori Matovič a Lipšic.

Alibizmus či fair play?

Organizátori Bielej vrany napísali, že „organizátori ocenenia nemajú ani kapacity, ani ambície robiť hĺbkový morálny profil laureátov a uvedomujú si omylnosť každého z nás. Biela vrana preto nemôže zaručovať charakter ani byť puncom morálky.“ Treba si dobre zapamätať, že mať Bielu vranu neznamená zaručene charakter ani morálku. Poučení týmito voľbami však vieme, že Biela vrana udelená osobe so „správnou“ politickou orientáciu je zárukou získania poslaneckého mandátu.

Nákupu predraženého CT v roku 2012 zabránila primárka rádiológie MUDr. Drahomíra Mičová, akurát s tým nebežala za Lipšicom a Matovičom ani za Alianciou Fair Play a ani za Via Iuris či aktivistickými novinármi a nesnažila sa z toho vytrieskať, čo sa dá.

  1. S.: Alan Suchánek sa po tlačovke aliancie ocenenia Biela vrana vzdal. Neviem to dokázať, ale zdá sa mi, že poslanec i Aliancia Fair Play sa na tomto postupe dohodli. Aliancia vydá alibistické rozhodnutie, aby pána poslanca úplne neznemožnila a on na oplátku, aby neostala v hanbe aliancia, vráti Bielu vranu, ktorú už aj tak nepotrebuje. Veď poslanecký mandát už má.