Minister školstva Peter Pellegrini, známy svojím pozitívnym vzťahom k digitálnym technológiám, v programe technologického kongresu ITAPA ocenil, že (cit.) „najväčší priestor na tohtoročnom kongrese bude mať téma moderného vzdelávania. Je totiž nevyhnutné, aby sa vzdelávanie mladých ľudí orientovalo na získavanie zručností typických pre informačnú spoločnosť a aby vyučovací proces pripravoval absolventov pre potreby trhu práce.

Ministrovo uvažovanie je logické a prirodzené, veď do piatich rokov bude na Slovensku v oblasti informačných technológií 10 000 voľných pracovných miest. Zdalo by sa teda, že stredné školy, ktoré dokážu pripraviť absolventov na pozície v oblasti IT, môžu počítať so svojou podporou a možno aj prílevom financií navyše.

A presne tu ich čaká nepríjemné prekvapenie. Na schválenie v nariadení vlády totiž čaká úprava financovania, ktorá pridá 10% normatívu navyše školám s nedostatkovými odbormi na trhu práce a naopak 10 percent vezme školám, ktoré majú odbory nad rozsah potrieb trhu práce.

Zoznam týchto odborov predložil na vládu v ešte v januári tohto roku predchádzajúci minister Dušan Čaplovič. Možno si teda minister Pellegrini nestihol všimnúť, že novým nariadením vlády odklepne desaťpercentné zvýšenie normatívu odborom ako sú podlahár, strechár, poľnohospodár, chovateľ oviec či čalúnnik. Naopak, zníženého normatívu sa dočkajú práve študenti z technologických oblastí - mechanici počítačových sietí, operátori ekologických zariadení alebo grafici digitálnych médií či webdizajnéri.

Profesie s vysokou pridanou hodnotou, typické pre informačnú spoločnosť to teda na našich stredných školách budú mať od januára opäť ťažšie. Aj z toho mála, čo im štát prideľuje na platy a prevádzku škôl (pripomeniem, že naši stredoškolskí pedagógovia zarábajú len 43% z priemerného platu vysokoškolsky vzdelaného človeka v krajinách OECD), im ešte 10 percent vezme. Nie, nemám vôbec nič proti najnovšie preferovaným odborom, ale ak ich chce štát podporiť, určite by to nemal urobiť na úkor študentov iných odborov.

Ledaže by si ajťáci medzipredmetovo pribrali ešte ten chov oviec. Na salaši budú aspoň na vzduchu a normatívy sa im vyrovnajú. Rozvoj ich vlastnej profesie ešte zopár rokov počká.

Saskia Repčíková